Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Colonileus

 

Dvs. tarmstop/obstruktion i tyktarmen.

Findes ved symptomer på ileus: udspilet abdomen samt turevise smerter, afføringsstop og evt. opkastninger. Husk ved konstante smerter og peritoneal reaktion må man mistænke komplikationen: perforeret tarm.

Inddeles i højresidige og venstresidige, idet de højresidige regnes fra oralt for ve.fleksur.

Efter evt. initiel oversigt over abdomen, udredes colonileus med CT-scanning af thorax-abdomen (staging/diverticulitis), samt indhældning af vandig kontrast per rectum, evt. CT-kolografi.

Akut kirurgi for colonileus har fortsat både betydelig højere morbiditet og mortalitet ift. elektiv colonkirurgi, hvorfor det overordnede mål i behandlingen af akut colonobstruktion er at konvertere fra akut til elektiv operation med stent.

 

Højresidig

  • • Behandles med akut resektion (hemicolectomia dextra) og primær ileokolisk håndsyet ét lags anastomose med ekstramukosal teknik.

  • • Ved perforation og fækal forurening anlægges orale tarm-ende eller begge frem som stomi.

 

Venstresidig

  • • Efter indhældning med vandig kontrast - og patienten ikke fremviser tegn på truende diastatisk perforation (coecumdiameter > 12 cm, peritoneal) - foretages endoskopisk vurdering mhp. dekompression ved hjælp af stent efterfulgt af operation i rolig fase 1-2 uger senere.

  • • Hvis den endoskopiske stentanlæggelse ikke kan gennemføres, foretages hos patienter med venstresidig tumorbetinget colonileus også primær resektion i kurativt øjemed. Hos patienter i rimelig god stand foretages on table lavage og primær anastomose - ved ikke-vendbar tarm backstitch i bagvæggen, ekstramukosale knuder i forvæggen. Hos svækkede ældre patienter med venstresidig tumor bør man nøjes med akut resektion af det stenosebærende segment, blindlukning distalt og anlæggelse af en énløbet stomi (Hartmann's operation).

  • • Hvis coecum er truet (diastatisk perforation) foretages - uden forudgående forsøg på stentanlæggelse - subtotal kolektomi og om muligt ileosigmoidal eller ileorektal anastomose. Samme indgreb udføres også hos højrisikopatienter (arvelig kolorektal cancer, synkron cancer) og patienter yngre end 50 år.

  • • Undtagelsesvis kan det være nødvendigt at anlægge en proksimal stomi (loop-ileostomi med Foleykateter i efferente ben til dekompression af coecum, sjældent loop-transversostomi), som den initiale procedure som led i 3-stadie operation.

 

Operation for colonileus bør om muligt foregå i dagtid med deltagelse af kolorektalkirurg.