Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sekretær – Fælles – Svardato

Beskrivelse

Hvis der oplyses en dato, hvor patienten kommer til svar, skal denne dato noteres i RIS. På denne måde sikrer Billeddiagnostisk Afdeling, at svaret foreligger til tiden, og at radiologerne ikke presses unødigt ved, at der pludselig bliver rykket for et svar i sidste øjeblik.

Hvornår og af hvem sættes svardatoen på?

Svardatoen skal sættes på, når oplysningen modtages. Det vil sige, at hvis der står en svardato i henvisningen, er det bookingen, der sætter svardatoen på. Oplyses svardatoen pr. telefon, sættes svardatoen på af vedkommende, der modtager oplysningen.

Sådan noteres svardatoen

Svardatoen noteres i kolonnen ”Udredningsdato”, hvor der kan vælges en dato.

I kolonnen ”Udredningsret” skal skrives en fritekst.

Det er vigtigt, at kolonnerne Udredningsdato og Udredningsret stemmer overens.

Det er derfor også vigtigt, at der altid rettes i begge kolonner, hvis en svardato ændres, se ”Særlige regler for svardato på patienter fra Onkologisk og Hæmatologisk Afdeling” samt ”Ændring i svardato”.

Særlige regler for svardato på patienter fra Onkologisk og Hæmatologisk Afdeling

Der gælder særlige regler for svardatoen for patienter henvist fra Onkologisk Afdeling og Hæmatologisk Afdeling. Opgaven med at sætte svardato på undersøgelser henvist fra disse to afdelinger varetages hver dag af CT-sekretariatet.

Eksempel

Tekst i henvisningen

I en henvisning fra Kræftafdelingen i Aarhus står der følgende:

Billede 4

Generel note

Sekretærerne i CT-sekretariatet kontakter henvisende instans for at få oplyst den nøjagtige svardato i uge 51. Denne svardato noteres i generel note.

Billede 1

Udredningsdato og udredningsret

Der trækkes 2 hverdage fra den dato, der oplyses af henvisende instans som svardato, og derfor noteres den 14.12.20 både i kolonnen Udredningsdato og Udredningsret.

 

Billede 3

 

VIGTIGT: Hvis denne svardato ændres, skal dette noteres i:

  • generel note

  • udredningsdato

  • udredningsret

Er man i tvivl om, hvordan dette gøres, så kontakt CT-sekretariatet.

Ændring i svardato

Hvis en svardato ændres i forhold til det, der står i kolonnen Udredningsdato og Udredningsret, skal datoen altid ændres i både Udredningsdato og Udredningsret.

Dette skyldes, at nogle foretrækker at sortere på kolonnen Udredningsdato, så hvis datoerne i de to kolonner ikke stemmer overens, kan svaret været klar for sent. Vi risikerer også, at radiologerne bliver nødt til at lave en beskrivelse i sidste øjeblik, hvilket kan have konsekvenser for andet hastende.

Eksempel

Dette noteres i kolonnen Udredningsret:

Billede 5

Dog ændres datoen i kolonnen Udredningsdato ikke fra den tidligere oplyste svardato 17.12.20.

Billede 6

På dikterende læges liste, vil denne således stå til først at skulle dikteres 17.12.20 (med mindre det tilfældigt opdages, at der er noteret noget andet i kolonnen Udredningsret). Datoen i kolonnen Udredningsdato skulle også have været rettet (til 07.12.20, da der gælder særlige regler for onkologiske patienter, hvor der trækkes to hverdage fra).