Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Familie- og forældresamtale i Psykiatrisk Ambulatorium

Thy-Mors

 

Formål

Instruksen skal sikre, at alle patienter med børn under 18 år tilbydes familie og / eller forældresamtale ved henvisning til Psykiatrisk Ambulatorium Thy-Mors.

Definition af begreber:

 • • Familiesamtale og / eller forældresamtale er et tilbud til alle patienter med børn under 18 år ved Psykiatrisk Ambulatorium Thy-Mors. Alle samtaler foregår i samarbejde med patienten.

 • • En forældresamtale er et tilbud til patienter med børn under 18 år, hvor der orienteres om den psykiske sygdoms mulige påvirkning af patientens forældrerolle, af familiens trivsel og af børnene. Herudover orientering om familiesamtalen.

 • • En familiesamtale er et tilbud til patienter med børn under 18 år, hvor der orienteres om den psykiske sygdoms mulige påvirkning af patienten, af familiens trivsel og af børnene. Herudover drøftelse af evt. behov for opfølgning og støtte.

 • • En opfølgende forældre- og / eller familiesamtale er en samtale i tilknytning til en forældre- og / eller familiesamtale.

 • • Nøglepersonen er den faglige medarbejder på området vedr. familie- og forældresamtale.

 

Tilbuddet om familie- og / eller forældesamtale:

 • • Alle patienter ved Psykiatrisk Ambulatorium Thy-Mors får tilbuddet om familie- og / eller forældresamtale ved udlevering af folder desangående.

 • • Når patienten har taget imod tilbuddet, giver kontaktpersonen en orientering om patient og familie til nøglepersonen, der inviterer skriftligt til en samtale i Psykiatrisk Ambulatorium eller i patientens hjem.

Forældresamtale:

 • • Forældresamtalen tilbydes patienter med børn under 4 år samt patienter, der ønsker en samtale med nøglepersonen, før der tages imod tilbuddet om afholdelse af familiesamtale.

 • • Forældresamtalen afholdes af nøglepersonen og så vidt muligt i samarbejde med og deltagelse af patientens kontaktperson.

 • • Til samtalen indbydes patienten og børnenes anden forælder.

 • • Samtalen foregår – efter patientens ønske - enten i hjemmet eller i Psykiatrisk Ambulatorium.

 • • Samtalen varer 1 – 1½ time.

 • • Indhold af samtalen, se link til bilag ”Dagsorden for forældresamtale”.

 • • Nøgleperson og kontaktperson orienterer gensidigt hinanden om samarbejdet med patient og familie.

Familiesamtale:

 • • Familiesamtalen tilbydes, som nævnt ovenfor, alle patienter med børn under 18 år.

 • • Familiesamtalen afholdes af nøglepersonen og så vidt muligt i samarbejde med og deltagelse af patientens kontaktperson.

 • • Til samtalen indbydes patienten, patientens børn under 18 år samt børnenes anden forælder. Herudover kan der efter ønske deltage ”tryghedspersoner” for børnene (f.eks. bedsteforældre, plejeforældre o.a.).

 • • Samtalen foregår - efter patientens ønske - enten i Distriktspsykiatrien eller patientens hjem.

 • • Samtalen varer 1 – 1½ time.

 • • Indhold af samtalen, se link til bilag ”Dagsorden for familiesamtale”.

 • • Nøgleperson og kontaktperson orienterer gensidigt hinanden om samarbejdet med patient og familie.

Opfølgende forældre- og/ eller familiesamtale:

 • • Samtalen tilbydes alle patienter med familie efter forældre- og / eller familiesamtale.

 • • Opfølgende samtale afholdes af nøglepersonen.

 • • Deltagere i samtalen aftales ved forældre- og / eller familiesamtalen, og det kan udover patienten være børnene, børnenes anden forælder (både samlet og hver for sig), eller det kan udelukkende være de voksne omkring børnene (f.eks. pædagoger i børnehaven, lærere i skolen eller sagsbehandler fra familieafdeling).

 • • Samtalen varer 1 – 1½ time.

 • • Indhold af samtalen, se link til bilagene ”Dagsorden for opfølgende familiesamtale” samt ”Forslag til dagsorden (møde med skole eller børnehave) Netværksmøde”.

 • • Nøgleperson og kontaktperson orienterer gensidigt hinanden om samarbejdet med patient og familie.

 

Afslutning af nøglepersonens samarbejde med patienten foregår altid efter aftale med patienten og ud fra flg. 3 forhold:

 1. 1. Efter patientens ønske ved forældre- og familiesamtalen eller opfølgende samtaler.

 2. 2. Efter opfølgende samtale ved orientering om familiens situation til netværket i børnehave, skole eller familieafdeling.

 3. 3. Når den psykiatriske behandling ved Psykiatris Ambulatorium Thy-Mors er afsluttet (kontaktperson og nøgleperson aftaler nærmere).

 

Andre muligheder:

Pårørende- / søskende-samtale med børn og unge under 18 år er ligeledes en mulighed, der kan tilbydes efter ønske og behov, hvor en søster eller bror er i behandling ved Ambulatorium for almen psykiatri Thy-Mors.

Samtalen afholdes i lighed med en familiesamtale samt opfølgende samtale. Se link til bilag ”Dagsorden for pårørende samtale”.