Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

MedOnc – Fejlmelding samt nedbrud

 

Formål

At alt personale ved, hvordan de skal forholde sig ved fejlmelding/nedbrud i MedOnc.

 

Definition af begreber

MedOnc: Elektronisk ordinationssystem til medicinsk cancerbehandling.

 

Procedure i Onkologisk Afdeling

Ved fejlmelding/nedbrud i MedOnc kontaktes Onkologisk Afdelings MedOnc team på tlf. 69000.

 

MedOnc teamet vurderer herefter fejlmeldingen herunder stillingtagen til grad (kritisk, høj, medium eller lav).

Fejlen videremeldes herefter til:

 • • Varian: VMO support pr. mail eller tlf. afhængig af grad

  • • Afdelingens kontaktperson hos Varian i London

 • • Region Nordjyllands IT-afdeling - MedOnc Citrix serveren
   

De to support teams arbejder sammen om fejlmeldinger.

Problemerne løses hurtigst muligt.

 

Praktisk håndtering i Onkologisk Afdeling

Ved længerevarende nedbrud, hvor der skal ordineres samt administreres medicinsk cancerbehandling gøres følgende:

 

Ordination

Om muligt afventes til systemet fungerer igen, hvorefter lægegruppen ordinerer på et ekstraordinært tidspunkt.

Hvis det ikke er muligt, ordineres på blankt papir med patientlabel. For evt. dosisændringer, se journalnotat. MedOnc teamet har print af alle behandlinger herunder dosis, kadence, antiemetika, resumé etc., som det vil være muligt at ordinere ud fra.

Ordinationen dikteres til patientens journal.

Data indtastes af ordinerende læge i MedOnc, når systemet igen kører.

 

Administration

Hvis det er muligt, tjekkes patientens navn og cpr-nummer samt dosis i MedOnc, hvorefter administrationstidspunkt samt signatur nedskrives på et blankt stykke papir med patientlabel. Herefter indtaster sygeplejersken administrationen i MedOnc når systemet igen kører.

Hvis ikke der er adgang til at tjekke data i MedOnc kontaktes Sygehusapoteket, der bedes faxe den originale MedOnc bestilling af medicinsk cancerbehandling. Der aflæses herefter patientens navn samt cpr-nummer og dosis, hvorefter behandlingen kan administreres.

Data indtastes af sygeplejerske i MedOnc, når systemet igen kører.

 

Der noteres i begge tilfælde i journal, at der har været nedbrud i MedOnc.

 

Summary/oversigt over de enkelte behandlingsplaner findes endvidere på K-drev\MedOnc.

 

Manglende print af ordination hos Sygehusapoteket

Såfremt ordinationen ikke er printet/gået igennem til Sygehusapoteket gøres følgende:

 • • Åbn patienten i MedOnc

 • • Klik på Rx knappen i værktøjsmenuen og vælg

 • • Orders/Rx fanebladet

 • • Når Rx billedet er åbnet, markeres den ordination, der ønskes sendt til apoteket og der klikkes på printer ikonet i bunden

 • • Herefter vælges ”den gule printer” og PRSAPO12 vælges

 • • Klik OK

 • • Der bliver nu lavet et re-print af ordinationen på apoteket

 • • Det er muligt for både læger og sygeplejersker at printe allerede ordinerede ordinationer.

 

Såfremt ordinationen ikke er printet på Sygehusapoteket grundet nedbrud af printer:

 • • Der printets på de enkelte afsnits printer og ordinationen faxes til Sygehusapoteket

 • • Eller systemadministrator kontaktes på tlf. 69000

 • • Nedbrud af PAS Select eller manglende blodprøvesvar fra LABKA:

 • • MedOnc teamet kontaktes på tlf. 69000

 • • MedOnc teamet melder fejlen til:

Varian: VMO support pr. mail

Afdelingens kontaktperson hos Varian i London

 • • Region Nordjyllands IT-afdeling – MedOnc

 • • Der samarbejdes om at løse problemet og få interfacet i gang igen så hurtigt som muligt

 • • I mellemtiden må blodprøver indtastes manuelt

 • • Ved nedbrud på PAS Select må patienter oprettes manuelt, hvis det ikke kan vente til fejl er udbedret