Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rygestopintervention – individuelt forløb

 

Formål

Formålet er, at patienten gennem interventionen opnår rygestop eller rygereduktion.

 

 

Definition af begreber

Rygestopintervention:

Sundhedsaktivitet, hvor en professionel gennem rådgivning, motiverende samtale og behandling støtter en patient med henblik på rygestop

 

Motiverende samtale:

En metode til at øge motivationen for at ændre livsstil.

 

Rådgiveren bygger Den Motiverende Samtale på nogle grundprincipper:

 

 • • Empatisk, respektfuld og ikke-formynderisk holdning

 • • Afklaring af ambivalens

 • • Undgåelse af modstand

 • • Styrke troen på, at forandring er mulig

 

 

Beskrivelse

Rygestopintervention foregår som individuel rådgivning med rådgivning 5 gange fordelt over en 6-måneders periode med en samlet varighed på i alt 3 timer.

 

Interventionen er styret af rådgivning fra Den Motiverende Samtale. Der arbejdes bl.a. med undervisning af patienten i emner relateret til afhængighed med henblik på at give patienten indsigt i sin afhængighed og de fysiske og psykiske belastninger, den medfører. Desuden anvendes arbejdsark, som giver patienten mulighed for at registrere sine tanker og adfærdsmønstre, og efterfølgende eksperimentere med ny adfærd, som bryder afhængigheden.

 

Hvor det findes hensigtsmæssigt tilbydes flere møder end de fem. Ved rygestopinterventionen er der mulighed for at udveksle erfaringer, samt få viden og støtte fra en uddannet rygestoprådgiver.

 

På kurset fastsættes en rygestopdag og følgende emner vil blive gennemgået:

 

 • • Rygehistorie, rygeprofil, fordele og ulemper ved et rygestop.

 • • Nikotinafhængighed, abstinenser og nikotinerstatning.

 • • Risikosituationer, belønning og netværk.

 • • Fysisk aktivitet, stress og humørsvingninger

 • • Kost, vedligeholdelse af rygestoppet, svære situationer

 • • Nikotinerstatning

 

Information/viden - eksempler til inspiration i samtalen:

Skal der ”doseres” viden/information anvend f.eks. følgende:

 

 1. 1. Undersøg patientens viden

”Hvad ved du om, hvordan dit helbred påvirkes af din rygning?”

 

 1. 2. Hvis patienten mangler viden

”Vil du vide mere om, hvordan dit helbred påvirkes af din rygning?

 

 1. 3. Giv konkret og neutrale fakta viden uden at blande vurderinger ind i det

”I lungerne findes fimrehår, som transporterer affaldsprodukter vær. Ved rygning ødelægges disse, og slimen kommer til at sidde fast i bronkierne med tobakshoste til følge.”

 

 1. 4. Påpeg klart konsekvenser af rygeadfærd

”Hvis man slutter med at tilføre bronkierne cigaretrøg/nikotin får lungerne lettere ved at transportere affaldsprodukterne væk. Dette betyder, at hvis du ophører med at ryge, vil din tobakshoste med stor sandsynlighed forsvinde, og din tilbøjelighed til at få infektioner vil også bliver mindre; dvs. at du ikke vil få infektioner så ofte som nu”.

 

Materialer, som kan udleveres til patienten:

 • • Postkort/visitkort fra X-hale, Stoplinjen og E-kvit

 • • Flyer fra www.sundhed.dk

 • • Pjecen ’STOP med at ryge, når du skal opereres’

 • • Pjecen ’Rygestopguiden’

 • • Sund Infos pjece om rygning

 • • Pjecen ’Hold vægten efter dit rygestop’

 • • DVD’en ’Et godt liv uden røg’ (findes på fem fremmedsprog: engelsk, somali, arabisk, tyrkisk og urdu)

 

 

Referencer

 1. 5. Lind, M, Jaspers K. Manual til individuel rygeafvænning. København 2008

 2. 6. Sundhedsstyrelsen. Rygning og operation. Forebyggelse og sundhedsfremme. København 2001.

 3. 7. Sundhedsstyrelsen. Rygestopguide. 2009.

 4. 8. Tønnesen H, Søndergaard L, Jørgensen T et al. Terminologi – forebyggelse, sundhedsfremme og folkesundhed. København. 2005

 5. 9. Mabeck CE. Introduktion til Den Motiverende Samtale. Danmark 2006.