Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Cervikal epidural steroid ved cervikal diskusprolaps, Reumatologisk Afdeling, RHN

 

Cervikal epidural steroid er en behandlingsmulighed for udvalgte patienter med diskusprolaps, som synes sikker og med god mulighed for et godt og langvarigt resultat.

Behandlingen tilbydes på Regionshospital Nordjylland i et samarbejde mellem Reumatologisk Afdeling og Anæstesiafdelingen.

 

Indikationer

Diskusprolaps i nakken med følgende 4 kriterier:

 • • Typisk sygehistorie

 • • Typiske fund ved klinisk undersøgelse

 • • Tydelig prolaps med relevant anatomisk lokalisation, set ved MR-skanning

 • • Gennemgået et kvalificeret ikke-invasivt behandlingsforløb med utilfredsstillende resultat

Kontraindikationer

Infektion omkring indstiksområdet.

Ved AK-behandling følges DSTH retningslinjer:

 • • Marevan og Marcoumar: INR <1,5 (ved Marcoumar skal holdes længere pause)

 • • Heparininfusion: Kontrolleres, at APTT er normaliseret. Tjek Trc.

 • • Pradaxa: Forsigtighed tilrådes, erfaring savnes

 • • Novastan: Forsigtighed tilrådes, erfaring savnes, anbefales pause 2 timer

 • • Eliquis: Forsigtighed tilrådes, erfaring savnes, anbefales pause 75 timer

 • • Xarelto: Forsigtighed tilrådes, erfaring savnes, anbefales pause 45 timer

Hvis patienten er i AK-behandling, skal henvisende læge informere om medicinpause og anføre dette i henvisningen.

Ingen specielle forholdsregler til patienter med ukompliceret DM.

 

 

Før behandling

 • • Patienter skal konfereres med Nana Babayan, for at sikre sig, at de relevante kliniske fund foreligger

 • • Patienten skal orienteres om indgrebet

 • • Patienten skal have patientinformationspjecen om cervikal epidural steroid

 • • Patient- og lægespørgeskema skal udfyldes (opbevares hos sekretær Inge S. Jørgensen)

 • • Lægen dikterer journal + henvisning til overlæge Niels Ribergaard. Diktat sendes til sekretær Inge S. Jørgensen

 • • Anæstesisekretær tilbyder tider til indgrebet og informerer reumatologisk sekretær Inge S. Jørgensen, som indkalder patienten denne dag til Reumatologisk Ambulatorium og booker en hvilestol i ambulatoriets infusionsrum

 • • Der bookes også reumatologisk plejepersonale til at modtage patienten i Reumatologisk Ambulatorium, arrangerer transporten til Anæstesiafdelingen og observerer patienten i Reumatologisk Ambulatorium efter indgrebet

 • • Der foretages ikke ny lægeundersøgelse eller skrives journal, medmindre der fremkommer nye oplysninger.

 

Behandlingsdag

 • • Patienten må på behandlingsdagen få et let morgenmåltid uden mælkeprodukter og ellers være fastende til efter indgrebet

 • • Nervøse patienter kan få Tabl. Diazepam 10 mg, 1 time før indgrebet (FMK ordination)

 • • Patienten transporteres med kørestol fra Reumatologisk Ambulatorium til operationsgangen

 • • Injektionen foregår, mens patienten sidder foroverbøjet.

 

Efter behandling

 • • Anæstesilægen skriver eventuelt særlige forholdsregler i patientens journal

 • • Patienten returneres til Reumatologisk Ambulatorium i kørestol til infusionsrummet

 • • Patienten opfordres til få lidt mad og væske

 • • Ved ankomst måles BT og puls hver ½ time

 • • Blodtrykket kan svinge en del som det ofte ses ved smertetilstande, og det anses for ufarligt

 • • Ved faldende BT kan evt. opsættes drop, der seponeres efter en time

 • • Patienten skal sidde stille 1 time

 • • Efter 1 time må patienten gå rundt

 • • Hvis patienten i øvrigt har det godt, kan patienten tage hjem efter 2 timers observation

 • • Symptomer vi skal observere, er generel utilpashed, spinal hovedpine

 • • Hvis patienten bliver dårlig, tilses primært af reumatologisk vagtlæge, evt. konferere med Anæstesilæge på tlf. 41 113

 

Bivirkninger

 • • De første timer efter indgrebet kan forekomme lidt generel utilpashed og spinal hovedpine

 • • Disse gener lindres ofte liggende eller siddende tilbagelænet i hvilestol

 • • Enkelte kan føle varme i ansigtet dagen efter injektionen

 • • En enkelt patient fik hæmatom, som svandt uden behandling

 • • Infektion og nerveskade er teoretiske risici, som endnu ikke er forekommet efter mindst 40 injektioner hos 28 patienter (indtil 2017). Opdatering er på vej.

 

Opfølgning

 • • Henvisende læge kontakter patienten telefonisk 1 uge efter indgrebet

 • • Hvis patienten har det godt de første uger efter injektionen, skal der ikke gøres yderligere

 • • Patienten kan henvende sig de første 3 måneder efter injektionen, hvis der er brug for yderligere behandling bl.a. ekstra injektioner

 • • Der kan normalt højest gives i alt 3 epidurale steroidinjektioner med mindst 3 ugers mellemrum

 • • Reumatologisk sekretær udsender patientspørgeskema efter 1 år

 • • Både primære læge- og patientskemaer og 1-årsskemaet opbevares hos sekretæren til dokumentation og evt. forskning og kvalitetssikring

 

Referencer

(Bush K, Hillier S. Outcome of cervical radiculopathy treated with periradicular/epidural corticosteroid injections: a prospective study with independent clinical review. Eur. Spine J 1996; 5: 319 – 325).