Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Akutvogn på Børneafdelingen

Formål

At sikre at sundhedspersonalet i Børneafdelingen er i stand til at yde en ensartet og hurtig indsats ved akut kritisk sygdom som f.eks. hjertestop, anafylaksi etc. via brug af akutvognen.

 

Definition af begreber

 

Akutvogn: En lokal veldefineret samling af udstyr og lægemidler til anvendelse ved akut kritisk sygdom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventilationsudstyr 012.JPG

Akutpakke: En lokal veldefineret samling af plomberede lægemidler til anvendelse ved akut kritisk sygdom.

 

Billede 0

Transportabelt Ilt/suge aggregat: Ilt og suge udstyr der kan tages med i en akut situation, fx ved transport af kritisk sygt barn/ung patient. Aggregatet kan hænges op på sengegavlen. Anvendelsesvejledning sidder på ilt aggregatet.

 

 

 

 

 

 

 

 

Akutvogn 017.JPG

Beskrivelse

Børne- og Ungeafdelingens døgn- og dagafsnit har tre aflåste akutvogne, hvorpå der forefindes al relevant udstyr til det akut syge barn eller voksne.

 

  • • På Døgnafsnit etage 1 står vognen i depotrummet overfor køkkenet(rum nr. T.02.063)

  • • I Dagafsnittet står vognen på stue 3 (rum nr. R.02.006)

  • • På Døgnafsnittet etage 2 står vognen på ambulantstue 6(rum nr. T.03.063)

 

Det er op til det enkelte sundhedsfaglige personale at orientere sig om, hvor akutvognen forefindes i de respektive afsnit.

På Døgnafsnittet etage 2 er der et særligt hensyn, hvis stue 6 skal benyttes som sengestue. Ved sådanne særlige tilfælde skal vognen flyttes til nærmeste medicinrum. Der påsættes skilt på døren ind til stue 6, om at akutvogn forefindes i medicinrummet. Skilt forefindes særligt og kun på akutvognen på etage 2.

 

Akutvognens låsefunktion

 

Ved brug åbnes skufferne ved at anvende hjertestopkoden: 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

Akutvogn 041.JPG

Efter koden er indtastet drejes låsen op. Herefter er der adgang til alle skuffer.

 

Akutvogn 039.JPG

 

Akutvognens indhold/udstyr

Vognen er delt op med 3 skuffer/bakker med ventilationsudstyr, tungeholder og saturationudstyr til:

1. Det lille barn

2. Det mellemstore barn

3. Den unge/voksne (heri er der også Saturationsmåler og stetoskop)

Derudover er der 2 skuffer med:

 

  • • Medicin/akutpakke (Se bilaget Indhold i akutvogn)

  • • Adrenalinpen i henholdsvis 150 mikrogram (børn < 25 kg) og 300 mikrogram (børn> 25 kg).

  • • i.v. væsker og udstyr hertil, bl.a. fiksering.

  • • OBS! Boremaskine og kanyle forefindes og hentes i Børnemodtagelsen

 

  • • Udstyr til Intraossøs adgang findes ikke i akutvognen, men hentes i midterste skab i rum 1 i Børnemodtagelsen.

 

Akutvogn 149.JPG

 

  • • Boremaskine og Intraossøs nål findes i en lille kuffert, i en af de midterste skuffer.

Akutvogn 176.JPG H:\Akutvogn 145.JPG

På vognen er der ydermere øverst træk-ud skuffer med sprøjter, kanyler, div. venflon, spritservietter etc. samt på siden Latexfri handsker.

Der er Triage-skema til at nedskrive værdier, tidspunkter etc.

Stopur er på vogn. Kan aktiveres, så der er overblik over starttidspunkt og hvornår medicin er givet etc.

Actioncards (instrukser for de hyppigste akutte tilstande) er på vognen.

Vejledning til vurdering af det akut kritisk syge barn ved hjælp af ABCDE, værdireferencer (se bilag 2 lommekort) etc.

 

Vedligeholdelse

Vognen kontrolleres 1 gang månedligt, mht. om udstyret er i orden.

Når vognen har været i brug, er det det pågældende personales ansvar, at genopfylde vognen,

snarest efter man har brudt afdelingens akutpakke, også selvom der ikke er blevet brugt noget af indholdet, sendes den brudte pakke med indholdet retur til sygehusapoteket, plomberet. Afsenders navn påsættes og afdelingen vil hurtigst muligt modtage ny pakke.

Hvis man har brug for en ny forseglet akutpakke, inden afdelingen afleverer den brudte, kan genbestilling gøres til Sygehusapoteket på lokal nummer: 65857 eller via medicinservice, Susanne på tlf.nr: 25 39 20 05

Udenfor apotekets åbningstid anvendes lægemidler fra afdelingens medicinrum.

Udover akutpakken benyttes der i børneafdelingen også adrenalin 0,1 mg/ml., som kun er holdbar i 1 måned udenfor køl. Der forefindes ligeledes jext Adrenalin pen, iv stesolid, rectal stesolid, iv naloxon, oral buccolam og iv +inhl. Ventoline i medicinskuffen. Alle disse præparater skal kontrolleres og skiftes ved udløb, hvorefter det noteres i logbog, som ligger i skuffen.

Ilt/suge aggregat kontrolleres hver 14. dag, samtidig med øvrigt ilt og suge udstyr kontrolleres. Ilt/suge aggregat bør udskiftes, via portørerne, når indikatoren viser gul.

Referencer

 

Bilag:

Bilag 1: Indhold i akutvogn

Bilag 2: Lommekort