Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Foto-, tv- og radiooptagelser på Aalborg Universitetshospital

Regler, der skal sikre en ensartet politik og procedure i forbindelse med pressemediernes hyppige ønsker omkring optagelser på Aalborg Universitetshospital. 

1. Der skal generelt gælde en åben og imødekommende linje i forhold til pressen jf. Region Nordjyllands presseretningslinje og kommunikationspolitik.

 

2. Hvad angår optagelser i de områder, der kan relateres til konkrete specialer, afsnit, ambulatorier osv. er det klinikledelsen, som har den suveræne kompetence til at afgøre, om optagelserne kan foregå og under hvilke betingelser. Dette betyder, at alle anmodninger om foto-, TV- og radiooptagelser skal henvises til den relevante klinikledelse eller Kommunikation, som vil tage kontakte til klinikledelse og andre relevante.

 

3. I fællesområderne (forhal, trafikcentre mv.) er det principielt Hospitalsledelsen eller Kommunikation på vegne af Hospitalsledelsen, der har kompetencen bortset fra de tilfælde, hvor der er en naturlig sammenhæng med optagelser i en bestemt afdeling. I disse tilfælde kan den pågældende afsnits- eller specialeledelse give tilladelsen. I de tilfælde, hvor Hospitalsledelsen skal give tilladelsen, kan dette udelukkende ske ved ét af Hospitalsledelsens medlemmer eller Kommunikation på vegne af Hospitalsledelsen.

 

4. Hospitalsledelsen/Kommunikation anmoder om efterfølgende at blive orienteret af klinikledelserne om givne tilladelser med angivelse af tid, sted og emne (gerne pr. mail).

 

5. Alle klinikledelser og medlemmer af Hospitalsledelsen er forpligtiget til at gøre relevante optegnelser over givne tilladelser for senere at kunne dokumentere disse.

 

6. I tvivlstilfælde står Hospitalsledelsen eller Kommunikation til rådighed.

 

7. Det forudsættes, at der i forbindelse med tilladelse altid indgås en konkret aftale om tilladelsens omfang uden dette dog nødvendigvis medfører, at der skal indgås skriftlige aftaler med de pågældende medier.

 

Bilag: Samtykkeerklæring. Denne kan også tilrettes og printes ud fra PersonaleNet: http://personalenet.rn.dk/HjaelpTil/kommunikation/Sider/SaerligereglervedpressekontaktAAS.aspx