Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Bioptering ved endoskopiske undersøgelser

 

Formål:

Formålet er at sikre korrekt anvendelse af biopsitænger ved endoskopiske undersøgelser.

Sikre korrekt håndtering af prøver til forsendelse.

 

Definition af begreber:

Biopsitang – bidetang til udtagning af prøver til diagnostik.

Helikobakter test : Test der kan påvise helikobakterbakterier. Et test-kit som forandrer farve, hvis den er positiv..

 

Beskrivelse:

Følgende er klar :

Éngangs biopsitang, miliporepapir, tandstik i vand, præparatglas. Formalin til lukket system er i skyllerummet på væggen.

Patientlabels med stregkode.

Helikobakter-testkit

Labels med stregkode til Patologisk Anatomisk Institut (P.A.I.)

 

Arbejdsgang :

Biopsitangen pakkes ud og afprøves.

 

Patienten informeres om biopsitagning og at det ikke er forbundet med smerte.

 

Biopsitangen, med lidt eksplorationscreme på spidsen, holdes lukket under indføring gennem biopsikanalen.

Biopsitangen skal være helt fri af skopet, før den åbnes.

Når biopsitangen er lukket og trækkes op, holdes en serviet omkring wiren for at undgå sprøjt.

 

Biopsi til helikobakter-test :

Biopsien placeres i specielt test-kit.

Patientlabel placeres på kittet og der noteres prøvedato og –tidspunkt.

Test-kit følger journalen til sekretæren eller følger lægen.

 

Patienten informeres om, at svaret foreligger efter 1 time. Patienten kan få prøvesvar i ambulatoriet, telefonisk eller skriftligt efter aftale.

 

 

 

 

Biopsi til undersøgelse på Patologisk Institut :

Biopsien sættes på miliporepapir på biopsipladen i rigtig rækkefølge 1-2-3-4, evt. benytte tandstik for at frigøre biopsien.

Biopsi på miliporepapir kommes i præparatglasset og der sættes patientlabel med navn, cpr.nr. og stregkode på glasset. Glasset fyldes med formalin fra beholder i skyllerummet.

Glassene nummereres – nummeret skrives på patientlabel.

Oplysninger om præparatet skrives på label på glasset

 

Elektronisk prøverekvisition i Patoweb udfyldes af lægen.

Label med stregkode til P.A.I. påsættes præpararglasset og lægen/sygeplejersken scanner stregkoden.

Sygeplejersken kontrollerer, at oplysningerne på prøverekvisition stemmer overens med præparatglasset. Denne kontrol dokumenteres i skopibogen med initialer.

 

 

En patientlabel sættes i biopsibogen på skopistuen.

 

Glasset sættes i transportkassen i skabet til afhentning i kælderen inden kl. 14 eller i kasse på OP inden kl. 13.30.

 

Patienten informeres om, at svaret foreligger om ca. 14 dage og gives mundtlig ved ambulant besøg eller skriftligt efter aftale.

Patienten informeres mundtligt og medgives skriftlig vejledning om komplikationsrisiko.

 

 

 

 

 

 

Referencer:

Henvisning til referencer

 

Data markeret med * er ikke obligatoriske at udfylde (kun de steder, hvor det er relevant).