Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Kronisk Nyresvigt - Subjektive Symptomer

 

”Restless legs” og benkramper1

Kløe1

Andre klager1

 

”Restless legs” og benkramper

En del uræmikere klager over ”ubehag” i benene. Ofte vil du initialt blive præsenteret for lidt upræcise symptomer. Find ud af, hvad det drejer sig om:

  • • Egentlige muskelkramper, natlige eller udløst af væsketræk i dialyse.

  • • Typiske ”restless legs”, hvor pt. pga. indre uro i benene har svært ved at være i ro. Det hjælper at gå lidt omkring på gulvet, og uroen forstyrrer nattesøvnen.

  • • Kløe, iskæmiske smerter eller andet lokaliseret til benene.

Ved muskulære kramper, behandles med T. Kinin 100-200 mg nocte eller i forbindelse med dialyse.

”Restless legs” ved svær nyresvigt behandles med Tbl. Pramipexol 0,088 mg dgl, som eventuelt kan øges til 2 stk. dgl. Alternativt kan der gives Caps. Gabapentin 300 mg x 2-3/uge nocte, ligeledes kraftigt reduceret dosis pga. uræmien. Gabapentin medfører dog ofte udtalt træthed dagen efter. Behandlingen har i de fleste tilfælde markant effekt, og patienterne er taknemmelige.

 

Kløe

Er et hyppigt symptom hos uræmikere. Desværre er det svært at behandle. Følgende kan gøres:

  • • Få S-Fosfat under kontrol. Hyperfosfatæmi er kendt for at give kløe.

  • • Sørg for at pt. er veldialyseret, gerne Kt/V omkring 1,5.

  • • Pt. kan smøre sig med fugtighedscreme, så hudtørhed ikke forværrer kløen.

  • • Sollys kan anbefales om sommeren. UV-B stråler har effekt så længe behandlingen fortsætter. Desværre kan dermatologerne i Nordjylland ikke tilbyde dette.

  • • Antihistamin har effekt på placebo-niveau. Man kan loratadin (Mildin) 10 mg x1. Der er ingen dosisreduktion af disse ved nyresvigt. Nogle ordinerer alternativt cetirizin 10 mg x 1, men dette er faktisk kontraindiceret ved GFR < 10, og bør kun gives som 5 mg hver anden dag ved GFR 10-30. Ved natlig kløe kan der anvendes sederende antihistamin: Clemastin 1 mg nocte.

  • • Pregabalin har nogen effekt på kløe. Start med 25 mg til natten, max 75 mg/døgn ved CKD5. Gabapentin 300 mg hver anden aften til højst 300 mg hver aften er et sederende alternativ.

  • • Den langtidsvirkende morfin-antidot naltrexon (50 mg x 1) kan have effekt. Naltrexon fjerner naturligvis effekten af evt. opioidanalgetika, hvis pt. har brug for den slags.

 

Andre klager

Uræmikere har oftest en række andre klager som f.eks. træthed, søvnforstyrrelser og impotens. Vi kan sikre patienterne optimal behandling for de øvrige uræmiske manifestationer, såsom anæmi, og vi kan lindre nogle klager med ren symptomatisk behandling. Intensiv dialyse i form af hjemme-hæmodialyse kan for nogle være en løsning. Men ellers må vi og patienten acceptere, at uræmien medfører en forringet livskvalitet.