Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Missed abortion - medicinsk behandling - Sygeplejestandard (G)

Beskrivelse

 

Tilgrundegået graviditet uden tegn på begyndende abort.

Abortus inhibitus = missed abortion – se relation

Medicinsk behandling af tilgrundegået graviditet kan foregå hjemme ved gestationslængde < 9 uger eller under ambulant indlæggelse på Gynækologisk Dagafsnit ved ønske herom. Ved gestationslængde > 9 uger skal behandlingen foregå under indlæggelse.

 

Akutstue/ Gynækologisk Ambulatorium

 

 • • Patienten udfylder selvdeklaration

 • • Sikre at der er blodtype hvis GA > uge 8+0, hvis ikke: bestilles den

 • • Tjekke blodtype. Hvis kvinden er Rh. neg og har gestationslængde > 8+ 0 gives Anti-D efter ordination - se relation ”Rhesusprofylakse” Dette gives enten når aborten konstateres eller ved aftalt fremmøde på Gynækologisk Dagafsnit. Aftal evt hjælp til afhentning og administration af Anti-D med dagkirurgisk spl. – tid bookes af sekretær i Bookingmodul

 • • Sikre at der er målt hCG

 • • Sikre at der er foretaget Clamydiapodning hvis pt er < 30 år

 • • Udlevere pjece: ”Når din graviditet er gået til grunde uden tegn til begyndende abort- medicinsk behandling” – se referencer

 • • Udlevere tablet Mifegyne 200 mg – enten tager patienten medicinen med det samme eller efter aftale derhjemme. Tidspunkt dokumenteres i Columna medicin. Patienten informeres om virkning og bivirkning samt at hun kan få lette smerter og vaginal blødning. Må anvendes til ammende kvinder.

 • • Ved behov aftales mødetid på Gynækologisk Dagafsnit 12-48 timer efter Mifegyne aftales og noteres på patientinformation. Mødetid aftales med Dagkir. spl og bookes ved sekretær.

 • • Spørge om patienten er interesseret i prævention – hvis pt er i stand til disse overvejelser her – ellers dokumenteres at dette ikke er drøftet med pt, så det gøres under evt indlæggelse:

 • • Hvis P-piller: Opstart på dagen

 • • Hvis Spiral: oplægges ved egen læge ved næste menstruation efter ca. 4 – 6 uger

 

Abort i eget hjem

 

Gennemgå abortforløb med udgangspunkt i pjece.

 

 • • Informere om, at pt skal anskaffe smertestillende håndkøbsmedicin samt store natbind.

 • • Udlevere Tbl Cytotec a 0,2 mg, 4 stk. og informere om virkning og bivirkning. Kvinden instrueres i at oplægge disse vaginalt efterfulgt af sengeleje i 1 time. Må anvendes til ammende kvinder.

 • • Vejlede i at tage smertestillende, når Cytotec lægges op, samt fortsætte fast smertestillende indtil aborten er gennemført.

 • • Bede patienten kontakte Gynækologisk Dagkirurgisk ved udeblevet blødning efter 3 dage. Gøre opmærksom på kontakt til egen læge, hvis hun fortsat bløder efter næste menstruation.

 • • Medgive tid til ultralydsscanning i Gynækologisk Ambulatorium til kontrolscanning efter ca. 8 dage – lilla seddel udfyldes og gives til sekretær, der booker tid. Er der overfyldt på Gyn. Amb, gives tid på akutstuen.

 • • Evt udlevere arket ”Tanker og følelsesmæssige reaktioner ved tab af foster tidligt i graviditeten”, hvis pt endnu ikke har fået det. Se udskrivningsinformation.

 

 

Abort på dagafsnittet – graviditetslængde < uge 9 +0

Før indlæggelse

 

Fra selvdeklaration overføres til EPJ:

 • • Sygeplejeanamnese

 • • MRSA-, CPO og KRAM–screening

 • • Telefonnummer på patient og pårørende

 • • Tjekke om der er svar på HCG

 • • Tjekke blodtype. Hvis kvinden er Rh. neg og har gestationslængde > 8+ 0 gives Anti-D efter ordination - se relation ”Rhesusprofylakse”

 • • Tjekke ordination af Tbl. Ibumetin 400 mg + Tbl. Pinex 1 g samt Cytotec 0,8 mg vaginalt

 

På indlæggelsesdagen

 

 • • Starte forløb i Bookingmodul

 • • Identificere patienten med navn og CPR og påsætte armbånd.

 • • Sikre at patienten ved, hvad der skal ske. Hvis ikke udlevere og gennemgå pjece ”Når din graviditet er gået til grunde uden tegn til begyndende abort – medicinsk behandling” – se referencer.

 • • Sikre at patienten har indtaget tablet Mifegyne 200 mg 12-48 timer før indlæggelsen.

 • • Gennem indlæggelsessamtalen afdække spørgsmål og evt. problem- og ressourcediagnose.

 • • Spørgeskema og udskrivelsesark udleveres.

 • • Oplægning af Cytotec 0,8 mg, og patienten informeres om fladt sengeleje i 1 time. Klokkeslæt noteres.

 • • Smertestillende: 1 g Pinex + 400 mg Ibumetin gives samtidig med oplægning af Cytotec.

 • • Tilbyde mad og drikke.

 • • Smerter observeres og vurderes hver time.

 • • Ved behov for smertestillende NRS - score før. Effekt vurderes.

 • • Kan udskrives efter ca 4 timers observation.

 

Udskrivningssamtale

 

Udlevere og gennemgå udskrivningsarket ”Udskrivningssamtale efter medicinsk behandling af tilgrunde-

gået graviditet – medicinsk behandling” – se Udskrivningsinformation.

 

 • • Vejlede i smertestillende efter udskrivelse. 1 g Pinex samt 2 x Ipren 200 mg max x 4 dagligt.

 • • Blødning er i starten kraftig med klumper og kan vedvare i 10 – 12 dage, men skal være aftagende. Pletblødning frem til næste menstruation. Hvis blødning herefter kontaktes egen læge.

 • • Patienten indskærpes at henvende sig til afdelingen pr. telefon efter 3 dage, hvis ingen blødning

 • • Patienten opfordres til at finde nogen at tale med.

 • • Sygemelding 1 – 2 dage.

 • • Søge læge, hvis der kommer stærke smerter, ildelugtende udflåd eller feber.

 • • Medgive tid til ultralydsscanning i Gynækologisk Ambulatorium til kontrolscanning efter ca. 8 dage – lilla seddel udfyldes og gives til sekretær, der booker tid. Er der overfyldt på Gyn. Amb, gives tid på akutstuen.

 • • Evt. udlevere arket ”Tanker og følelsesmæssige reaktioner ved tab af foster tidligt i graviditeten”, hvis pt endnu ikke har fået det. Se udskrivningsinformation.

 

 

Til top

 

Abort på dagafsnittet – graviditetslængde 9+0 til 11+6

Alle aborter efter uge 9+0 til 11+6 indlægges, indtil aborten er kvitteret.

 

Før indlæggelse

 

Fra selvdeklaration overføres til EPJ:

 • • Sygeplejeanamnese

 • • MRSA-, CPO og KRAM–screening.

 • • Telefonnummer på patient og pårørende.

 • • Tjekke om der er svar på hCG.

 • • Tjekke blodtype. Hvis kvinden er Rh. neg skal lægen ordinere Anti-D - se relation ”Rhesusprofylakse”.

 • • Tjekke ordination af Tbl. Ibumetin 400mg + Tbl. Pinex 1 g samt Cytotec 0,8 mg vaginalt.

 

På Indlæggelsesdagen

 

 • • Identificere patienten med navn og CPR og påsætte armbånd

 • • Sikre at patienten ved, hvad der skal ske. Hvis ikke, udlevere og gennemgå pjece ” Når din graviditet er gået til grunde uden tegn til begyndende abort – medicinsk behandling” – se referencer

 • • Udlevere spørgeskema

 • • Sikre at patienten har indtaget tablet Mifegyne 12-48 timer forud for indlæggelsen.

 • • Sikre at patienten har forstået den givne vejledning, herunder at smerter og blødning er stærkere end almindelig menstruation. Fortælle at behandlingen efterligner, hvad kroppen ellers ville gøre.

 • • Gennem indlæggelsessamtalen afdække spørgsmål og evt. problem- og ressourcediagnose

 • • 1 pårørende må gerne være til stede under hele indlæggelsen

 • • Oplægning af Cytotec 0,8 mg, og patienten informeres om fladt sengeleje i 1 time. Klokkeslæt noteres.

 • • Smertestillende: 1g Pinex + 400 mg Ibumetin gives samtidig med oplægning af Cytotec – ordineres som fast ordination. Morfin efter behov p.n.

 • • Hvis ingen abort efter 3 timer, oplægges Cytotec 0,4 mg, og patienten informeres om fladt sengeleje i 1 time. Hvis ingen abort efter 3 timer, kontaktes læge for evt at gentage Cytotec igen.

 • • Tilbyde mad og drikke

 • • Abortprocessen følges tæt, og patienten får kontinuerligt mulighed for at sikre sig, at alt er som det skal være.

 • • Smerter og kvalme observeres og vurderes hver time

 • • Ved behov for smerte- eller kvalmestillende: NRS - score før + ca ½ time efter indgift

 • • Informeres om at bruge bækken ved samtlige toiletbesøg

 • • Efter aborten scannes patienten - ved tom uterinkavitet, gives udskrivningsinformation, og patienten udskrives.

 • • Aborten bortskaffes som biologisk affald

 

Ved inkomplet abort, foretages udskrabning:

 

 • • Patienten faster fra scanningstidspunktet

 • • Patienten får udleveret og gennemgået folder ”Udskrabning fra livmoderen efter abort”- se referencer

 • • Patienten gøres klar til operation

 • • Patienten meldes til narkosen

 • • Patienten meldes på OP - se relationEvacuatio efter missed abortion”

 

Til top

 

Udskrivningssamtale ved tom uterinkavitet efter abort

 

Udlevere og gennemgå udskrivningsarket ”Udskrivningssamtale efter medicinsk abort i sengeafsnittet” –

se Udskrivningsinformation.

 

 • • Vejlede i smertestillende efter udskrivelse. 1g Pinex samt 2 x Ipren 200 mg max 4 x dagligt.

 • • Der kan være blødning i 10-12 dage. Blødningen skal hele tiden aftage, men der kan være pletblødninger frem til næste menstruation. Hvis der stadig er pletblødning efter 30 dage, kontaktes egen læge med henblik på ultralydsskanning.

 • • Patienten opfordres til at have nogen hos sig det første døgn.

 • • Sygemelding 1 – 2 dage.

 • • Søge læge, hvis der kommer stærke smerter, ildelugtende udflåd eller feber.

 • • Udlevere arket ”Tanker og følelsesmæssige reaktioner ved tab af foster tidligt i graviditeten”, hvis pt endnu ikke har fået det. Se udskrivningsinformation.

 

 

Til top

 

Udskrivningssamtale efter kirurgisk intervention

 

Udlevere og gennemgå udskrivningsarket ”Udskrivningssamtale efter udskrabning” – se

Udskrivningsinformation.

 

 • • Blødning den første uge svarende til menstruation, herefter aftagende med evt. pletblødning frem til næste menstruation. Hvis blødning fortsætter, kontaktes egen læge.

 • • Grundet infektionsrisiko: undgå brug af tamponer inden næste menstruation, undgå svømmehal, havbad eller karbad. Undgå samleje, så længe der er blødning (brug af kondom hvis samleje ønskes).

 • • Der tilrådes sygemelding i en 1 – 2 dage efter indgrebet.

 • • Ved smerter anbefales Pinex 2 stk x 4 evt. suppleret med Ipren 2 x 200 mg max x 4 dagligt.

Søge læge hvis:

 • • Blødning er kraftigere end ved en normal menstruation, feber over 38 grader i mere end et døgn, stærke smerter i underlivet eller Ildelugtende udflåd.

 • • Udlevere arket ”Tanker og følelsesmæssige reaktioner ved tab af foster tidligt i graviditeten”, hvis pt endnu ikke har fået det. Se udskrivningsinformation.

 

Formål

 

Sikre at patienten er velinformeret om indgrebets indvirkning på krop og sjæl, så patienten kan bidrage til egen rekonvalescens.

Inden udskrivelsen skal patienten selv være i stand til at reagere på symptomer på komplikationer, herunder forventelig blødning, behov for smertestillende, samt hvor hun skal henvende sig ved problemer.

 

Referencer

Pjece:

 

 • • Når din graviditet er gået til grunde uden tegn til begyndende abort – medicinsk behandling”- Pdf.center nummer: KBUA01-117

 • • ”Udskrabning fra livmoderen efter abort” – Pdf-center nummer: KBUA01-116

Udskrivningsinformation:

 

 • • ”Udskrivningssamtale efter medicinsk behandling af tilgrundegået graviditet”. Pdf-centernr: 80010860TA07

 • • ”Udskrivningssamtale efter udskrabning” - Pdf-centernr: 80010860TA09

 • • ”Tanker og følelsesmæssige reaktioner ved tab af foster tidligt i graviditeten” – Pdf-centernr.: KBUA01-417