Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rekvisition af og prøvetagning til diagnostisk undersøgelse, Hjerte-Lungekirurgisk Afsnit, Aalborg Universitetshospital

 

Formål

At sikre grundlag for korrekt og sikker diagnostik.

Målgruppe

Ledere og medarbejdere, som er involveret i rekvirering i Hjerte-Lungekirurgisk Afsnit.

 

Anvendelsesområde

Alle enheder i Hjerte- Lungekirurgisk Afsnit, Aalborg Universitetshospital.

 

Retningslinjer

Hjerte- Lungekirurgisk Afsnit benytter sig af retningslinjer som udgivet af de diagnostiske afdelinger hvorfra diagnostiske undersøgelser rekvireres. Dette gælder patientforberedelse, korrekt brug af rekvisitioner, angivelse af relevante kliniske oplysninger og problemformulering.

Der anvendes udstyr og reagenser som foreslået af de diagnostiske afdelinger.

Patientidentifikationen sikres ved entydig mærkning idet patientlabel med navn og cpr-nummer påsættes prøvemateriale, rekvisitioner og henvisninger.

Afsnittet benytter de retningslinjer de diagnostiske afdelinger anbefaler hvad angår korrekt udtagelse, opbevaring, transport og videregivelse af materiale.

 

Kvalitetsovervågning og forbedring

Rapportering om utilsigtede hændelser på baggrund af ikke-korrekt rekvisition af og prøvetagning til diagnostisk undersøgelse vurderes én gang årligt og ledelsen iværksætter konkrete tiltag for kvalitetsforbedringer på baggrund heraf.