Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Principper for rengøring, desinfektion og sterilisation af medicinske flergangsartikler og –udstyr (3.3)

Formål

Rengøring, desinfektion og sterilisation er metoder til at forebygge smittespredning via omgivelser, udstyr og utensilier.

Ansvarsforhold

Ansvar for rengøring af løse utensilier og medicinsk udstyr, som f.eks. overvågningsudstyr, infusionspumper og dropstativer, skal afklares mellem afdelingslederen på den enkelte afdeling og Rengørings- og Serviceafdelingen. Daglig rengøring, se retningslinje Rengøringskrav og visuel inspektion af rengøring (11.1).

Målgruppe

Retningslinjen gælder for personale i alle kliniske afdelinger, laboratorier, service- og tekniske afdelinger, depoter samt apoteker, der har direkte/indirekte patientkontakt i undersøgelses-, behandlings- og plejesituationer og/eller udfører rene/urene procedurer.

Principper for rengøring, desinfektion og sterilisation

Inventar, flergangsudstyr og –instrumenter skal rengøres og eventuelt desinficeres og steriliseres, hver gang de har været benyttet, for at forebygge smittespredning.

 

Der skal genbehandles mellem hver patient efter en af følgende metoder. Metoden afhænger af, hvad artiklen skal benyttes til

 • • Rengøring

  • • For ikke kritisk-udstyr ved intakt hud

 • • Rengøring og desinfektion

  • • For semikritisk udstyr ved intakte ikke sterile slimhinder og ikke intakt hud

 • • Rengøring, desinfektion og sterilisation

  • • For kritisk udstyr i sterile hulrum eller sterilt væv.

Se bilag (Spauldings skema).

Rengøring

Formålet er at fjerne støv, smuds, mikroorganismer og andre urenheder for at forhindre ophobning og forebygge infektioner

 • • Rengøring er en proces, hvor man ved hjælp af vand og sæbe fjerner urenheder inkl. mikroorganismer på behandlingsartikler, lokaler og inventar inkl. sanitet og tekniske installationer, så overfladen fremstår synligt ren

 • • Rengøringen forudsætter fri og uhindret adgang til de overflader, som skal rengøres

 • • Det er vigtigt, at rengøringsproceduren er korrekt udført

  • • Der anvendes én ren klud pr. enhed, der skal rengøres

  • • Der arbejdes fra rent mod urent, således at urenheder løsnes, fanges og transporteres væk i kluden, og at overfladen tørrer umiddelbart derefter

 • • Rengøring er en forudsætning for en eventuelt senere desinfektion.

Desinfektion

Formålet med desinfektion er at uskadeliggøre mikroorganismer i et sådant omfang, at det desinficerede kan håndteres og benyttes uden risiko for smitteoverførsel

 • • Desinfektion kan gennemføres ved hjælp af varme eller kemiske desinfektionsmidler

 • • Varmedesinfektion bør foretrækkes

  • • Varmedesinfektion udføres i en specielt indrettet instrumentopvaskemaskine, der kombinerer rengøring af instrumenterne med varmedesinfektion

   • • I specielle tilfælde kan der anvendes mikrobølgeovn. Der opvarmes i mikrobølgeovn til kogning med tydelig bobledannelse og skal derefter koge i minimum 5 minutter

 • • Kemisk desinfektion

   • • Desinfektion af overflader består i en overtørring af rene, tørre overflader på inventar, ikke-kritisk eller semikritisk udstyr med et egnet desinfektionsmiddel, der efterlades til indtørring

   • • Henstandsdesinfektion kan udføres ved hjælp af kemiske desinfektionsmidler efter forudgående rengøring

Se Kemisk desinfektion af medicinsk udstyr, hud og overflader (8.2)

 

 • • Desinfektion er en forudsætning for en eventuel senere sterilisation.

Sterilisation

Formålet med sterilisation er at eliminere mikroorganismer, således der er et fuldstændigt fravær af enhver form for levende mikroorganismer

 • • Medicinske flergangsartikler og udstyr, der i forbindelse med kirurgiske eller andre invasive indgreb penetrerer hud og slimhinder, eller som kommer i kontakt med ikke-intakt hud og slimhinder, skal steriliseres.

Se retningslinje Sterilisation, kontrol og frigivelse af steriliserbart medicinsk udstyr (8.1.9).

 

Krav til opbevaring af sterilt udstyr

 • • Sterilt udstyr skal opbevares og håndteres rent og i en intakt steril emballage. Det vil sige, at det skal opbevares på hylder i rene og lukkede depotrum, i lukkede skabe eller skuffer, håndteres med rene hænder og transporteres rent – på et rent bord, i en ren beholder, f.eks. en kasse eller en plastpose.

 • • Inden anvendelse skal emballagen på de sterile behandlingsartikler kontrolleres for beskadigelse, fugt, støv, pletter og udløbsdato

 • • For opbevaring af sterilt udstyr, se retningslinje Depot for steriliserbart medicinsk udstyr (8.1.4)

 • • Rengøring og desinfektion er forudsætninger for sterilisation.

Reference

SSI.dk – Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) om generelle forholdsregler i sundhedssektoren

Tilgængelig på https://www.ssi.dk/~/media/Indhold/DK%20-%20dansk/Smitteberedskab/Infektionshygiejne/NIR/NIR%20Generelle.ashx. Hentet 5. juni 2018.

 

SSI.dk – Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) for desinfektion i sundhedssektoren

Tilgængelig på https://www.ssi.dk/~/media/Indhold/DK%20-%20dansk/Smitteberedskab/Infektionshygiejne/NIR/NIR%20Desinfektion.ashx. Hentet 5. juni 2018.