Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Donation til lægevidenskaben

 

Beskrivelse

Afdøde donator har forinden givet en testamentarisk erklæring (erklæring om donation) til Anatomisk Institut.

Det er af stor betydning, at afdøde donator overføres så hurtigt som muligt (indenfor 4 døgn) til Anatomisk Institut. Fra afdelingens side, er det vigtigt at udfylde dødsattest, og at afdøde donator hurtigst muligt efter 6 timers ligsyn kommer på køl.

Snarest efter dødsfaldet bedes Begravelse Danmark (Aarhus) kontaktet på tlf. 86 12 58 95. Til stede hverdage og helligdage, 24 timers service. Hvis dødsfaldet sker om natten, kan man dog vente med at tage kontakt til næste dags morgen.

Ligeledes kan Anatomisk Institut kontaktes på tlf. 89 42 30 00 i normal arbejdstid.

 

Begravelse Danmark (Aarhus) ønsker afdøde donators navn, CPR-nummer, adresse samt navn og telefonnummer til nærmeste pårørende. Begravelse Danmark vil kontakte Anatomisk Institut angående afdøde donators testamentariske erklæring. Nærmeste pårørende vil blive kontaktet af bedemanden efterfølgende.

Hvis højtidelighed inden transporten til Instituttet ønskes, anmoder Instituttet om, at denne finder sted så hurtigt som muligt - helst indenfor et døgn efter dødsfaldet.

 

Den begravelseshjælp, der anvises fra kommunen, samt evt. fra privat sygeforsikring, ligbrændingsforening eller fagforening, skal udbetales til den begravelsesforretning, som Instituttet anviser. Da omkostningerne ved urnenedsættelse/jordfæstelse er større end begravelseshjælpen, betaler Instituttet de meromkostninger, som vedrører udgifter til kiste, tøj, transport i Jylland, kremering, samt køb, forsendelse og nedsættelse af urne. Instituttet påtager sig ikke udgifter til f.eks. kistebegravelse, blomster og annoncer, samt køb, fornyelse og vedligeholdelse af privat gravsted eller sten. Dette gælder også den ekstra afgift, som pålægges, hvis man uden at være medlem af folkekirken, ønsker urnen nedsat på en af folkekirkens kirkegårde.

 

Referencer

http://anatomi.au.dk/donation/vejledning/

http://www.begravelsedanmark.dk/