Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Donation til lægevidenskaben

 

Testamentarisk erklæring

Afdøde donator har forinden givet en testamentarisk erklæring (erklæring om donation) til Institut for Biomedicin (Anatomi). Det er af stor betydning, at afdøde donator overføres så hurtigt som muligt (indenfor 4 døgn) til Institut for Biomedicin (Anatomi).

 

Arbejdsgang ved donation

Fra afdelingens side, er det vigtigt at udfylde dødsattest, og at afdøde donator hurtigst muligt efter 6 timers ligsyn kommer på køl.

 

Snarest efter dødsfaldet bedes Begravelse Danmark (Aarhus) kontaktet på tlf. 86 12 58 95. Til stede hverdage og helligdage, 24 timers service. Hvis dødsfaldet sker om natten, kan man dog vente med at tage kontakt til næste dags morgen.

 

Ligeledes kan Institut for Biomedicin (Anatomi) ved Aarhus Universitet kontaktes på tlf. 87 16 71 71 i normal arbejdstid.

 

Begravelse Danmark (Aarhus) ønsker afdøde donators navn, CPR-nummer, adresse samt navn og telefonnummer til nærmeste pårørende. Begravelse Danmark vil kontakte Institut for Biomedicin (Anatomi) angående afdøde donators testamentariske erklæring. Nærmeste pårørende vil blive kontaktet af bedemanden efterfølgende.

Hvis højtidelighed inden transporten til Instituttet ønskes, anmoder Instituttet om, at denne finder sted så hurtigt som muligt - helst indenfor et døgn efter dødsfaldet.

 

Begravelseshjælp og meromkostninger

Den begravelseshjælp, der anvises fra kommunen, samt evt. fra privat sygeforsikring, ligbrændingsforening eller fagforening, skal udbetales til den begravelsesforretning, som Instituttet anviser. Da omkostningerne ved urnenedsættelsen / jordfæstelsen er større end begravelseshjælpen, betaler instituttet de meromkostninger, som vedrører udgifter til transport i Jylland til instituttet og fra instituttet til kremering i Aarhus. Desuden kiste og køb, forsendelse og nedsættelse af urne samt honorar til bedemand.

 

Instituttet kan således ikke påtage sig øvrige udgifter omkring begravelsen, for eksempel til kremering, blomster og annoncer, samt køb, fornyelse og vedligeholdelse af gravsted eller gravsten og ej heller for andre begravelsesformer end urnenedsættelse. Dette gælder også den ekstra afgift, som pålægges, hvis man - uden at være medlem af folkekirken - ønsker urnen nedsat på en af folkekirkens kirkegårde.

 

Reference

http://biomed.au.dk/forskning/donation/

http://www.begravelsedanmark.dk/