Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ductus arteriosus persistens

Kliniske manifestationer

 1. 1. Den asymptomatiske ductus: systolisk mislyd, som strækker sig lidt ind i diastolen, er tydeligst under venstre klavikel og på ryggen.

 

 1. 2. Den asymptomatiske ductus med hæmodynamisk betydning: Typisk er ovenstående mislyd samt hyperaktivt cor, med øget pulstryk, lavt diastolisk blodtryk og kraftige (celer) distale pulse.

 

 1. 3. Symptomgivende ductus manifesterer sig ved øget respirationsfrekvens, indtrækninger under kurvaturen, øget iltbehov og i de sværeste tilfælde og sent i forløbet leverforstørrelse.
  Røntgen af thorax vil da vise let forstørret hjerte og øget lungekartegning.¨

 

 1. 4. En Cochrane meta-analyse fra 2020 viser ikke reduceret mortalitet eller morbiditet ved farmakologisk behandling af ductus, derfor behandles kun efter individuel vurdering

 

 

Behandling

 1. 1. Patienter med asymptomatisk ductus.
  Patienterne monitoreres med saturationsmåler mindst et døgn. Normale værdier sikres med nasal CPAP og tilskud af ilt afhængig af værdierne.

 

 1. 2. Patienter med hæmodynamisk betydende ductus. OBS: der foretages altid en individuel vurdering af det enkelte barns tilstand.

Farmakologisk lukningsforsøg vil primært være hos børn med GA under 28 uge og med postnatal alder 2-7 dage. Der er ikke evidens for effekte ved behandling efter postnatal 7. levedøgn. Patienterne behandles med Ibuprofen. Inden behandlingen udføres ekkokardiografi.

Der gives 3 doser Ibuprofen (Pedea) med 24 timers mellemrum.

  1. 1. dosis 10 mg/kg i.v., 2. og 3. dosis 5 mg/kg i.v.

  2. 2. Hvis ductus arteriosus ikke er lukket 48 timer efter sidste indgift, kan behandlingen gentages (i så fald med 5 mg/kg dgl. i yderligere tre dage), men det vil sjældent være indiceret.

  3. 3. Pedea kan også gives po. i samme doser


Der foretages ikke rutinemæssig væskerestriktion. Barnet observeres for væskeretention og hyponatriæmi. Hyponatriæmi opstået under behandlingen er således udtryk for væskeretention og ikke for natriummangel, og behandles med væskerestriktion.
Inden behandlingen og efter 24, 48 og 72 timer kontrolleres S-natrium, kalium, Kreatinin, INR (mikroprøve) og trombocyter. Der laves kliniker UL af cerebrum.

Barnet vejes inden behandlingen og efter henholdsvis 24, 48 og 72 timer.

 

Kontraindikationer for Ibuprofenbehandling.

 1. 3. Nekrotiserende enterocolitis. Foreligger dette kan ductus have medvirket til udviklingen af NEC, og barnet skal umiddelbart opereres for sin ductus.

 

 1. 4. Nyreinsufficiens, især med væskeretention og diureser under 0,5-1 ml/kg/time, eller kreatinin over 120 mikromol/l

 

 1. 5. Klinisk blødningstendens. IVH grad II eller større, gastrointestinal blødning, thromobocytter under 50. Ikke betydende trombocytopeni er dog ikke nogen kontraindikation.

 

 1. 6. Livstruende infektion.

 

 1. 7. Hjertesygdom med ductusafhængigt kredsløb

 

Mitra S, Scrivens A, von Kursell AM, Disher T. Early treatment versus expectant management of hemodynamically significant patent ductus arteriosus for preterm infants. Cochrane Database Syst Rev. 2020;12:CD013278.