Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Tjekliste til patienter fra Thoraxkirurgisk afdeling - Patienthotellet

 

Patienthotellet modtager patienter fra mange kliniske afdelinger på Aalborg Universitetshospital. For at sikre høj kvalitet i patientforløbet er der derfor udarbejdet en tjekliste i papirform, som beskriver alle de aftalte handlinger, der skal udføres på Patienthotellet i relation til patientens ophold.

Beskrivelse

Der er udarbejdet en tjekliste til brug for disse patienters forløb, hvor overnatning på Patienthotellet er en del af patientforløbet. Hjerte-lungekirurgisk sygeplejerske påbegynder udfyldelsen af tjeklisten, Hotelsygeplejersken fortsætter under patientens ophold på Patienthotellet og tjekklisten sendes med patienten retur til afdelingen.

Patienter, der skal lungeopereres, skal have fjernet hår, før de sendes til Patienthotellet. Patienterne raseres i afd. T, inden de kommer til Patienthotellet. Ved travlhed i afd. T, kontaktes Patienthotellet for at aftale hvilke patienter, der kan raseres på Patienthotellet.

Formål

At de aftalte sygeplejehandlinger er kendt for såvel sygeplejerskerne på Patienthotellet som for specialets sygeplejersker.

Referencer

Tjeklisten er udarbejdet i et samarbejde mellem personale på Patienthotellet og Afdelingssygeplejersken på Hjerte-lungekirurgisk afdeling, Aalborg Universitetshospital, med afsæt i retningslinjerne fra Hjerte-lungekirurgisk afdelings retningslinjer:

 

Retningslinjen kan læses på følgende link:

Lungeoperatopn, klargøring af patient til operation

 

Retningslinjen kan læses på følgende link:

Præ-og postoperativ sygepleje til den lungeopererede patient

 

Retningslinjen kan læses på følgende link:

Præoperative principper vedrørende klipning i Hjerte-Lungekirurgisk Sengeafsnit.”