Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Pneumonektomi

Beskrivelse

Operation

Åbning af thoraxhulen med henblik på pneumonektomi (fjernelse af lunge).

NB - der er ingen pleuradræn - thoraxhulen skal med tiden fylde sig med væske, hvor lungen er fjernet

Pneumonektomi er en operation med væsentligt højere mortalitet end for eksempel lobektomi, og bør derfor observeres særligt omhyggeligt.

Hvis thoraxhulen bliver fyldt for hurtigt op, kan følgende ske:

Lungevolumen på den raske lunge bliver mindre, patienten vil få takypnø og faldende saturation.

De store vener til hjertet afklemmes, og øget tryk på hjertet kan forekomme. Dette medførende mindre blodvolumen til hjertet, takykardi evt. arytmier, patienten bliver utilpas og svedende med blodtryksfald.

Kirurg og narkoselæge tilkaldes straks.

Basisobservation og pleje

Se procedure for basisobservationer af patienter i opvågningsafsnittet.

Udvidet observation og pleje

Overnatter i Opvågningsafsnittet. Kopi af præoperativ samtale samt operationsbeskrivelse leveres af T-sekretær eller printes ud fra EPJ/findes i EPJ..

Lomholt: 100 % O2, indtil første arteriepunktur. Lomholt bibeholdes indtil næste morgen, herefter nasal O2, 3 - 5 liter. Patienten kan udskrives til stamafsnit med eventuelt behov for fortsat Lomholt behandling.

Respiration: Der observeres for asymmetri, hoste, ekspektoration, hæmoptyse, stridor og bronkospasmer. Patienten må og skal have intermitterende CPAP-behandling i Opvågningen.

Blodprøver: (Arteriepunktur, hæmoglobin, koagulationstal) ved ankomst i Opvågningsenheden og næste morgen.

Røntgen: Røntgen af thorax ved ankomst i Opvågningsenheden og næste morgen.

Væskebalance: Kl. 14.00, kl. 22.00 og kl. 06.00. Særlig opmærksomhed på ordinering af væskebalance og infusion.
Som regel tilstræbes der 0-balance eller negativ væskebalance.

Ernæring: Frit per os under hensyntagen til ovenstående og patientens tilstand i øvrigt.

Lejring: Normalt ingen særlige restriktioner. Man skal dog være opmærksom på, om der kan være ordineret restriktion på lejring. Dette skal være dokumenteret på anæstesiskema som en postoperativ ordination.

Må og skal mobiliseres i Opvågningen.

Smertebehandling og anden medikamentel behandling

Der skal foreligge plan vedrørende smertebehandling, antibiotikabehandling og tromboseprofylakse

Udskrivelse

T-anæstesi (udskrivende læge) kontaktes næste formiddag, når røntgen af thorax og blodprøvesvar foreligger.