Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rettidig reaktion på prøvesvar Gynækologisk/obstetrisk afd.

 

Formål

At sikre patienter hurtig og effektiv behandling så ingen patienter lider skade eller påføres unødvendig ulempe, som følge af manglende rettidig reaktion på undersøgelses resultater.

 

Beskrivelse

Patientgruppe: Indlagte

 

Blodprøver:

 • ▪ Blodprøver ordineres af læge

 • ▪ Alle prøver rekvireres af sygeplejerske eller jordemoder.

 • ▪ Klinisk biokemisk afdeling lægger blodprøvesvar ind i NORDEPJ umiddelbart efter analysesvaret foreligger.

 • ▪ Blodprøvesvar – typer:

 • • Rutinesvar – svar foreligger indenfor 8 timer

 • • Fremskyndet – svar foreligger indenfor 2 timer

 • • Akut – svar foreligger indenfor 1 time

 • ▪ Klinisk biokemisk afdeling kontakter afdelingen pr. telefon i de tilfælde, hvor prøveresultatet giver anledning til akut indgriben. Sygeplejerske kontakter vagthavende læge.

 • ▪ Blodprøver taget på morgenrunden kl. 7.00 ses/ gennemgås til stuegang

 • ▪ Hvis svaret er afvigende er det sygeplejersken som har bestilt prøven, der kontakter vagthavende læge.

 • ▪ Ved akutte blodprøver er det sygeplejersken som bestiller blodprøven, der har ansvar for at tjekke svaret og orientere vagthavende læge.

 

Mikrobiologiske prøver:

 • ▪ Diverse mikrobiologiske prøver ordineres af læge

 • ▪ Alle mikrobiologiske prøver rekvireres elektronisk i NORDEPJ af sygeplejerske/jordemor.

 • ▪ Mikrobiologisk afdeling kontakter afdelingen pr. telefon ved afvigende svar, der kræver akut handling. Det personale der modtager opkaldet retter straks henvendelse til bagvagt

 • ▪ Sygeplejersken der har ansvar for patienten har ansvaret for at tjekke om der foreligger svar fra mikrobiologisk afdeling, og sygeplejersken vurderer, om lægen skal orienteres med det samme eller om det kan vente til efterfølgende stuegang

 

 

Billeddiagnostisk:

 • ▪ Lægen ordinerer undersøgelser på billeddiagnostisk afdeling og rekvirerer selv undersøgelsen i EPJ.

 • ▪ Sygeplejersken kontakter vagthavende læge når patienten returnerer fra undersøgelsen.

 

Patologisvar:

 • ▪ Svar på patologiske prøver kommer i elektronisk form i afdelingens elektroniske svarbakke. Vagthavende speciallæge gennemser alle indkomne svar.

 • ▪  Vagthavende speciallæge vurderer om patologisvaret kræver akut handling eller kan videresendes til rekvirerende læge.

 • ▪ Hvis svaret ikke er ”haste svar” lægges svarene til rekvirerende læge som behandler prøvesvaret.

 • ▪ Der tages højde for de pågældende lægers fravær ved ferie, kurser, fridage m.m.

 • ▪ Når prøvesvaret er behandlet kvitteres elektronisk i opgavelisten.

 

Lægen skal dokumentere i NORDEPJ at blodprøve/mikrobiologisk/billeddiagnostisk svar er set.

 

Patientgruppe: Akutte/ambulante/ikke indlagte

 

 • ▪ Fraset genetiske undersøgelser kommer alle prøvesvar i opgavelistens elektroniske svarbakke. Vagthavende speciallæge gennemser alle indkomne svar.

 • ▪ Vagthavende speciallæge vurderer om svaret kræver akut handling, eller kan fremsendes til rekvirerende læge.

 • ▪ Patienten kontaktes –hvis ikke andet er aftalt via E-boks med prøvesvar og plan for videre forløb. Den læge, der behandler prøvesvaret kvitterer herfor i opgavelisten.

 • ▪ For Urindyrkninger gælder at patienterne informeres om at de kun kontaktes hvis dyrkningssvaret kræver behandling.

 

Referencer