Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Tilkald til fødegangen, lægeinstruks

Alarmopkald:

 1. 1. Ved uventet dårligt barn kodes både 302 og 304.
  Display viser ”D-barn st. xx (nr)”
  Der skal ikke svares, men man går direkte til den angivne stuenummer.

 2. 2. Ved rødt sectio kodes 302, som vurderer om der er behov for at tilkalde 304:
  Display viser ”Rød sec”

 3. 3. Ved dårligt barn på B11 kodes 302 og 304. Display viser “Dårligt barn B11”. Gå direkte til B11.

 

Tilkald af pædiater

Neonatal bagvagt (kode 304) tilkaldes ved:

 • • Fødsel før fulde 32 gestationsuger.

 • • Truende svær asfyksi.

Pædiatrisk forvagt (kode 302) tilkaldes ved:

 1. 1. Alle fødsler før fulde 34 uger.

 2. 2. Gemellifødsler før fulde 37 uger.

 3. 3. Vacuumekstraktion/tang på indikation foetus mors imminens.

 4. 4. Truende asfyksi.

 5. 5. Tykt, grønt fostervand.

 6. 6. Mistanke om infektion.

 7. 7. Vaginal fødsel af monochoniske gemelli uanset gestationsalder.

Tilkald af narkoselæge og narkosesygeplejerske ved:

 1. 8. Asfyksi.

 2. 9. Gemellifødsel før fulde 37 uger.

 3. 10. Tykt, grønt fostervand.

 4. 11. Vaginal fødsel af monochoniske gemelli uanset gestationsalder.

Pædiatrisk forvagt, narkoselæge og narkosesygeplejerske orienteres ved:

 1. 12. UK-fødsler.

 2. 13. Gemelli til termin (efter 37 uger).
  Obstetrisk bagvagt vurderer, om de skal kaldes til fødsel.

Pædiatrisk forvagt orienteres ved:

 1. 14. Fødsel af barn med risiko for immunisering

 2. 15. Fødsel af barn født af mødre med insulinkrævende diabetes mellitus, inkl. gestationel diabetes.

 

Forholdsregler ved navlesnors pH ≤7,00:
(uanset Apgar):

 1. 16. Haste-blodsukker(fx efter en time), early feeding (se instruks for hypoglycæmi).

 2. 17. Pædiater skal vurderer barnet mhp. encephalopati og plan(obs behov for køling).

 3. 18. Barnet indlægges på neoantalafsnittet til observation (tidspunkt afhængigt af klinik), men mindre helt særlige fund peger på at barnet kan være på barselsgangen.

Type på navlesnorsblod:

Tages kun på børn født af Rhesus negative og immuniserede mødre samt ved mistanke om operationskrævende misdannelser.

Overflytning af børn til neonatalafdelingen:

 1. 19. Børn med en svangerskabslængde <35 uger (≤34 uger + 6 dage) overflyttes til Neonatalafdelingen.

 2. 20. Børn under 2300 gram overflyttes sædvanligvis til Neonatalafdelingen, dog kan der individualiseres.

 3. 21. Nyfødte, der er behandlet med Narcanti intramuskulært eller intravenøst skal observeres på Neonatalafdelingen i 12 timer.

 4. 22. Børn født af mødre med insulinkrævende diabetes mellitus.

 5. 23. Børn, hvor der har været mistanke om chorioamnionitis.

 6. 24. Børn med blodglukosekoncentration ≤1,7 mmol/l.

 7. 25. Børn med risiko for erythroblastosis foetalis.