Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Kategori

Version

6.0

Senest ændret af

Systemkonto

Senest ændret

2013-09-04

Ikrafttræder

19/08/2013

Godkendt den

04/09/2013

Revisionsansvarlig

prisvegynobst@rn.dk

Søgeord

Graviditas prolongata, Graviditas Prolongata, Grav. Prolong., partus provocatus, graviditet efter termin, gr. prolo., gr. prol., overbåren graviditet, 42 uger

Vurderet efter AGREE

-Graviditas prolongata 

 

 

 

Beskrivelse

 

Hyppighed 

Ca. 6 % af fødselspopulationen forventes at føde ≥ 42+0, hvis ikke fødslen sættes i gang. Med det nuværende regime føder ca. 2% af fødselskohorten ≥ 42+0. 

 

Baggrund 

Det er vist i flere undersøgelser, at risikoen for intrauterin fosterdød blandt lavrisiko gravide stiger med gestationsalder efter GA 38+0. Dette skyldes formentlig, at der selv blandt lavrisiko graviditeter indtræffer en relativ placenta insufficiens, hvor placentas funktion ikke kan følge med barnets stigende behov. 

Den absolutte risiko for intrauterin fosterdød er ca. 1:1000 til termin og fordobles til 1:500 i GA 42+0 og stigende yderligere herefter. Den absolutte risiko er stadig forholdsvis lille. Risikoen er formentlig mindre ved normale fosterundersøgelser (CTG og UL-skanning for fostervand) og større, hvis der ikke foretages nogen undersøgelse af fosteret.  

Nogle studier viser at igangsættelse, i sig selv, ikke øger risikoen for sectio eller cupforløsning, men at fødselsforløbet kan blive lidt længere. Studier viser, at ved igangsættelse bliver opholdet på fødegangen i gennemsnit ca. 6 timer længere, men den aktive fødsel afkortes formentlig ca. 1 time. Der er et øget forbrug af epiduralblokade ved igangsættelse.  
 

Anbefaling 

Med det formål at reducere risikoen for intrauterin fosterdød anbefales det, at alle lavrisiko gravide føder inden GA 42+0. Hvis alle undersøgelser er normale, kan den gravide afvente spontan fødsel indtil 41+5, hvorefter hun tilbydes igangsættelse. 

Kvinder med alder ≥40 år, BMI ≥35 samt GDM skal anbefales igangsættelse uge 41+0 (senest 41+1) 

 

Praktisk 

Jordemoderen informerer kvinden om anbefalingen om igangsættelse ved jordemoderkontrol uge 39 eller 40/41. 

Hindeløsning tilbydes til gravide kvinder, der kommer til jordemoderkonsultation efter terminsdatoen, såfremt der er tid til det, og fødegangen har plads.  Se Partus provocatus (rn.dk)

Kvinder med alder ≥40 år, BMI ≥35 samt GDM ses uge 40 (evt med scanning) med henblik på igangsættelse uge 41+0 (senest 41+1). 

Lavrisikogravide ses, som udgangspunkt, 41+3 til måling af vand og flow samt evt. tilvækstscanning ved sonograf og til planlægning af igangsættelse ved jordemoder.  

Der stiles mod hindeløsning samme dag, hvis der er tid, ellers næste dag. 

Hvis der er umodne cervikale forhold planlægges igangsættelse 41+5. 

Hvis der er modne cervikale forhold (mulighed for HSP) kan HSP planlægges 41+6 

Ved oligo-/anhydramnion eller mistanke om SGA: CTG og der konfereres med obstetriker/bagvagt 

OBS: Vurdering ved læge ved tidligere sectio. 

Gravide med lav risiko for ruptur (interval mellem fødsler over 18 mdr. og tidligere succesfuld vaginal fødsel efter sectio) der har et ønske om vaginal fødsel og ingen andre risikofaktorer, kan tilbydes igangsættelse senest uge 41+5 hvis forholdene er til det.  

Gravide med høj risiko for ruptur (interval mellem fødsler under 18 mdr.) anbefales forløsning ved elektivt sectio, hvis fødslen ikke er gået spontant i gang senest uge 41+5.  

 

 

Fødsel 

Se særskilt instruks: Partus provocatus (rn.dk)

Ved grav prolong kan jordemoderen gøre partus provocatus uden ordination fra en læge, dog fraset kvinder med tidligere sectio 

  

Fosterovervågning 

Link: Fosterovervågning under fødslen (rn.dk)

 

Hvis kvinden ønsker ikke igangsættelse i GA 41+5 

Det sikres at kvinden har forstået risikoen ved at afvente igangsættelse (evt. samtale ved læge).

UL-skanning med fostervægt, vand og flow (a. umbilicalis PI<1,05 og a. cerebri media PI>0,83, CP-ratio>1,0). CTG samt BT og u-stix.  Ved normal undersøgelse tilbydes kontrol med BT, u stix, CTG og UL med flow og fostervandsmåling hver anden dag. 

Ved patologi må forløsning kraftigt anbefales. 

 

Definition 

Gestationsalder (GA) ≥ 42+0. 

 

Kodning 

DO499 Truende grav. prolong. som hovedindikation for igangsættelse ved GA > 41+0 

DO489 Grav. prolong ved GA ≥ 42+0. 

Barn: PO82 Postmaturitas 


Formål 

At beskrive håndteringen af truende graviditas prolongata (grav. prolong.) mhp. at sikre fødsel < 42+0. 

 

 

Referencer 

DSOG guideline om Grav. Prolong (2011) Graviditas prolongata (gynobsguideline.dk) 

Keulen et al. BMJ 2019;364:l344 (INDEX studiet) 

Wennerholm et al. BMJ 2019;367:l6131 (SWEPIS studiet) 

Grobmann et al. N Engl J Med 2018;379:513-23 (ARRIVE studiet)