Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Graviditas prolongata

 

Formål

At undgå graviditeten strækker sig ud over 42+0 uger (294 dage).

 

Definition af begreber

Graviditas prolongata = graviditet der strækker sig ud over 42+0 uger (294 dage).

 

Beskrivelse

Håndtering graviditet

Det anbefales at alle gravide har født inden gestationsalder 42+0

 

Baggrund for anbefaling:

 

I graviditeter, der har passeret termin, er der øget risiko for:

 

Perinatale komplikationer som placentainsufficiens, mekoniumafgang, mekoniumaspiration, skulderdystoci, fetal distress og nedsat Apgar. Evidensstyrke B.

 

Perinatal død. Især risiko for intrauterin fosterdød. Størst risiko for ældre gravide (alder >= 40 år) og overvægt (BMI >= 35). Evidensstyrke B.

 

Maternelle komplikationer: Dystoci, obstetriske traumer, sectio og post partum blødning.


Planlagt igangsættelse efter uge 41 + 0 frem for uge 42 + 0 giver en marginal gevinst med hen hensyn til perinatal mortalitet.
Alt i alt er risiko for intrauterin fosterdød lille ved gestatonsalder mellem uge 41 + 0 og 42 + 0 (1:500) og formentlig mindre ved normale fund ved ultralyd og CTG.
Igangsættelse efter uge 40 øger ikke risiko for fødselskomplikationer, men igangsættelse giver oftest længerevarende fødselsforløb.

 

 

Jordemoderkonsultation

Jordemoderen informerer kvinden om muligheden for igangsættelse.

Kvinder med alder ≥40 år og kvinder med BMI ≥35 går til jordemoderkontrol i uge 39.

Kvinden kontakter svangreambulatoriet efter uge 40+0 med henblik på tid til igangsættelse senest uge 41+1.

Alle andre kvinder med ukompliceret graviditet går til jordemoderkontrol mellem uge 40+4 til og med uge 41+2. Der gøres hindeløsning, hvis kvinden ønsker det og forholdene er til det.

Kvinden kontakter svangreambulatoriet efter uge 41+0 og ses senest uge 41+5.

 

Svangerambulatorium

 

Kvinder med alder ≥40 år og kvinder med BMI ≥35 ses senest uge 40+6 med henblik på kontrol og påbegynder partus provocatus senest uge 41+1 – aftales med fødegangen.

 De øvrige kvinder med ukompliceret graviditet ses senest uge 41+3 til 41+5 til vurdering af fosterets tilstand. Der må ikke være mere end 10 dage mellem sidste jordemoderkontrol og kontrollen i svangerambulatoriet. I så fald skal aftales en ekstra tid til jordemoderkontrol.

 

Kontrol:

ULS med henblik på fostervandsmængde og flow i navlesnoren. Fostermål kun på indikation.

Hvis alt er normalt henvises kvinden til fødegangen med henblik på aftale om tidspunkt og metode for igangsættelse. Der køres CTG på indikation.

 

Fødegangen

Kvinder som ønsker igangsættelse får en tid uge 41+5.

Ved modne cervikale forhold kan kvinden få en tid til HSP senest uge 41+6.

 

Modne forhold defineres:

 • • Førstegangsfødende: Collum udslettet, orificium mindst 2 fingre.

 • • Fleregangsfødende: Collum delvist bevaret, såfremt konsistensen ikke er fast. Orificium mindst 2 fingre.

 

Valg af igangsættelsesmetode: se særskilt instruks

 

Sectio antea:

 • • Gravide med lav risiko for ruptur (interval mellem fødsler over 18 mdr. og tidligere succesfuld vaginal fødsel efter sectio) der har et ønske om vaginal fødsel og ingen andre risikofaktorer kan sættes igang senest uge 41+5.

 • • Gravide med høj risiko for ruptur (interval mellem fødsler under 18 mdr.) anbefales forløsning ved elektivt sectio, hvis fødslen ikke er gået spontant igang senest uge 41+5. Kontraindikation mod cervixmodning.

 

Fødsel

 1. 1. Partus provocatus. Se særskilt instruks http://prieditor.rn.dk/cases/EDI/EDI-2014-00025/Dokumenter/Partus%20provocatus.docx.

 2. 2. Ved grav prolong kan jordemoderen gøre partus provokatus uden ordination fra en læge.

 3. 3. Overvågning af fosterhjertelyd:

 

 • • Spontane veer til og med uge 41+6: Auskultation. Se instruks: Den normale fødsel

 • • Graviditas prolongata 42+0: Fosteret overvåges med kontinuerlig CTG i aktiv fødsel.

 • • Induktion med prostaglandin før 42+0: Intermitterende CTG hvis der kommer veer eller vandafgang indenfor 4-6 timer efter sidste tablet er indtaget.

 • • Induktion med HSP. Der overvåges med CTG ½ time før og efter HSP. Igangsættelse med HSP er ikke, i sig selv, indikation for CTG når kvinden er i aktiv fødsel.

 • • Induktion med ballon. Oftest på grund af tidligere sectio hvor CTG er indiceret fra kvinden er i fødsel. Ballon er ikke , i sig selv, indikation for overvågning med CTG under fødslen.

 • • Er der Syntocinon-drop, skal der køres kontinuerlig CTG, hvad enten Syntocinon er igangsættelsesmetode eller anvendes som vestimulation.

 1. 4. Vand som smertelindring/fødsel i vand: Til og med 41+6

 

Kvinden ønsker ikke partus provocatus

 

 • • CTG 2 gange ugentligt på fødegangen

 • •  Ultralydsscanning med bestemmelse af fostermål 1 gang ugentligt, fostervandsmængde og flow 2 gange ugentlig ved sonograf. Der konfereres med obstetriker/vagthavende

 • •  BT, vægt og urinstix 1 gang ugentlig

 

Disponerende faktorer

Førstegangsfødende

Overvægt

Tidligere graviditas prolongata

Genetisk disposition

Forkert terminsberegning

 

Kodning

Mater: Graviditas Prolongata: O48.9, barn: Postmaturitas: PO8.2

Partus provocatus mellem uge 41+0 og 41+6 med henblik på at kvinden føder inden uge 42+0: O48.9

D049.9 Når svangerskabslængden er hovedindikation for igangsættelse.

 

Referencer

Sandbjerg guidelines 2011

Hannah et all. Induction of labor as compared with serial antenatal monitoring in postterm pregnancy. A randomized controlled tria. N. Eng. J. Med. 1992, 326:1587-92

Cochrane

 

Kategori

Version

6.0

Senest ændret af

Systemkonto

Senest ændret

2013-09-04

Ikrafttræder

19/08/2013

Godkendt den

04/09/2013

Revisionsansvarlig

prisvegynobst@rn.dk

Søgeord

Graviditas prolongata, Graviditas Prolongata, Grav. Prolong., partus provocatus, graviditet efter termin, gr. prolo., gr. prol., overbåren graviditet, 42 uger

Vurderet efter AGREE

-