Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Overvågning af hjertestopalarmering i Medicinsk Afsnit for Akut og Multisygdom, stuen - Hobro

Beskrivelse

Alarmering af hjertestop håndteres automatisk via Ascom Alarm Agenten (AAA) (bilag 2). Dette betyder, at aktivering af en blå hjertestopknap i Hobro udløser alarm til:

 

 

Hobro

 

Forløbslederen i Medicinsk Afsnit for Akut og Multisygdom, stuen

52497

Medicinsk forvagt

52517

Anæstesisygeplejerske

52658

Portør

52357 og 52359

 

Samtidig sendes i Hobro orientering om hjertestoppet til bagvagten.

Disse kan vælge at give fremmøde af bl.a. af uddannelsesmæssige årsager.

Hvis hjertestop-alarmeringen sker pr. telefon (52112) indtaster forløbslederen alarmen manuelt i AAA (bilag 2).

 

FORLØBSLEDERENS ROLLE: (bilag 2)

  1. 1. Overvåge forløbet af alarmeringen via PC i printerrummet i Medicinsk Afsnit for Akut og Multisygdom, stuen

  2. 2. Hvis et eller flere medlemmer ikke responderer på alarmen udsendes automatisk ny alarm

  3. 3. Hvis et eller flere medlemmer ikke responderer på denne, kontakter forløbslederen:

 

Hobro

 

 

Medicinsk forvagt

976 52517

Anæstesisygeplejerske

25 27 50 41

Portør

976 52357

 

  1. 4. Når hjertestopteamet har afsluttet sit arbejde melder medicinsk forvagt / vagthavende anæstesiolog/mediciner patientens CPR og tidspunkt for afsluttet indsats til forløbslederen.

Forløbslederen indskriver CPR og tidspunkt i alarmrapportens tekstfelt.

 

 

NØDPROCEDURE:

I tilfælde af ”sort skærm” på Ascom Alarm Agenten (AAA) vil forløbslederen stadig modtage besked om hjertestop på DECT – telefon.

Hjertestopteamet kontaktes herefter via mobiltelefon og forløbslederen dokumenterer forløbet på papir (bilag 1).

Definition af begreber

ASCOM ALARM ASSIST (AAA): PC skærm i Medicinsk Afsnit for Akut og Multisygdom, stuen der monitorerer og logger alle hjertestopalarmeringer i Hobro.

 

Formål

Formålet med instruksen er at sikre, at alt plejepersonale i Medicinsk Afsnit for Akut og Multisygdom, stuen kender proceduren til overvågning af hjertestopalarmeringen via ASCOM ALARM ASSIST (AAA). Ligeledes at personalet kan håndtere manglende respons på alarmerne og eventuelt nødprocedurer.