Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Overvågning af hjertestopalarmering i AMA i Hobro

Beskrivelse

Alarmering af hjertestop håndteres automatisk via Ascom Alarm Agenten (AAA) (bilag 2). Dette betyder, at aktivering af en blå hjertestopknap i Hobro udløser alarm til:

 

 

Hobro

 

Forløbslederen i AMA

52497

Medicinsk forvagt

52517

Anæstesisygeplejerske

52658

Portør

52357 og 52359

 

Samtidig sendes i Hobro orientering om hjertestoppet til bagvagten.

Disse kan vælge at give fremmøde af bl.a. af uddannelsesmæssige årsager.

Hvis hjertestop-alarmeringen sker pr. telefon (52112) indtaster forløbslederen alarmen manuelt i AAA (bilag 2).

 

FORLØBSLEDERENS ROLLE: (bilag 2)

  1. 1. Overvåge forløbet af alarmeringen via PC i printerrummet i AMA

  2. 2. Hvis et eller flere medlemmer ikke responderer på alarmen udsendes automatisk ny alarm

  3. 3. Hvis et eller flere medlemmer ikke responderer på denne, kontakter forløbslederen:

 

 

Hobro

 

 

 

Medicinsk forvagt – 97 65 25 17

 

 

Anæstesisygeplejerske – 25 27 50 41

 

 

Portør – 97 65 23 57

 

  1. 4. Når hjertestopteamet har afsluttet sit arbejde melder medicinsk forvagt / vagthavende anæstesiolog/mediciner patientens CPR og tidspunkt for afsluttet indsats til forløbslederen.

Forløbslederen indskriver CPR og tidspunkt i alarmrapportens tekstfelt.

 

 

NØDPROCEDURE:

I tilfælde af ”sort skærm” på Ascom Alarm Agenten (AAA) vil forløbslederen stadig modtage besked om hjertestop på DECT – telefon.

Hjertestopteamet kontaktes herefter via mobiltelefon og forløbslederen dokumenterer forløbet på papir (bilag 1).

Definition af begreber

ASCOM ALARM ASSIST (AAA): PC skærm i AMA der monitorerer og logger alle hjertestopalarmeringer i Hobro.

 

Formål

Formålet med instruksen er at sikre, at alt plejepersonale i AMA kender proceduren til overvågning af hjertestopalarmeringen via ASCOM ALARM ASSIST (AAA). Ligeledes at personalet kan håndtere manglende respons på alarmerne og eventuelt nødprocedurer.