Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Infektionsprofylakse ved urologiske indgreb

 

Formål

At undgå symptomatisk/febril UVI (pyelonephritis, urosepsis, prostatitis, epididymitis).

At undgå sårinfektion.

 

Definition af begreber

 

Beskrivelse

Ambulant 14 dage før operationen

Urindyrkning og antibiotisk behandling op til operationen ved patienter der udfører RIK, har kateter, recidiverende cystitis, blæresten, TUR-P og PVP.

 

Præoperativ urinundersøgelse

Frisk lade midtstråleurin/kateterurin på operationsdagen.

Urinstix:

  • • Alle transurethrale indgreb

  • • Alle indgreb øvre urinveje

Urin D+R:

  • • Patienter med kateter + RIK

  • • Urinstix, leuc. > 1

Behandling

Præoperativ og postoperativ infektionsprofylakse gives til følgende operationspatienter:

  • • PCP patienter

  • • Urinstix, leuc. > 1

  • • Patienter med alle former for kateter + RIK

  • • Alle indgreb øvre urinveje (postoperativ profylakse vurderes ved operatør)

Ved symptomatisk UVI eller ildelugtende og/eller plumret urin kontaktes læge/operatør.

Præoperativ behandling

I.v. Gentamicin engangsdosis:

<80 kg = 240 mg

>80 kg = 360 mg

Postoperativ behandling

Tabl. Trimopan á 100 mg, 2 tabl. X 2 dagligt i 7 dage.

Medicinen udleveres til selvadministration. Første dosis indtages om aftenen på operationsdagen.

 

Referencer