Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Opslag i forhaller og andre steder på Aalborg UH

Baggrund for retningslinjen1

Opslag forhaller1

Opslag gangarealer og venteområder:1

Opslag steder, hvor der er alm. Offentlig adgang1

Opslag steder, hvor hospitalspersonale færdes1

 

Baggrund for retningslinjen

Vi vil gerne have en arbejdsplads, der fremstår indbydende og hvor det er nemt for alle, der færdes på hospitalet, at orientere sig og kunne få de informationer, man måtte have behov for.

Nedenstående retningslinje skal derfor hjælpe til sikre, at ovenstående overholdes. Retningslinjen er godkendt af Hospitals MED-udvalget, den 10. september 2014.

 

Opslag forhaller

Opslag i forhaller skal aftales med Kommunikationsfunktionen på Aalborg UH.

 

Opslag gangarealer og venteområder:

Opslag på gangarealer og venteområder andre steder på hospitalet skal ske i samarbejde med den ansvarlige fra Rengørings- og Serviceafdelingen.

Opslag skal sættes op på opslagstavler, hvor disse forefindes, eller andetsteds efter aftale med Kommunikationsfunktionen (forhallerne) eller Rengørings- og Serviceafdelingen (andre steder).

Er der ikke opslagstavler, eller er opslagene meget store, f.eks. plakater og posters, skal opslagene fastgøres med tape eller ”elefantsnot”, der kan fjernes igen uden at gøre skade på væg, mur, søjle etc.

 

Opslag steder, hvor der er alm. offentlig adgang

Opslag i forhalsområder, venteområder og fælles gangarealer, hvor der kommer patienter, pårørende, samarbejdspartnere og almindelige borgere skal være rettet mod disse.

 

Opslag i ovenstående områder skal være af ikke-kommerciel karakter og skal have relevans for målgruppen. Det kan være sundhedsinformation fra hospitalet, Region Nordjylland, Sundhedsstyrelsen, patientforeninger. Men ikke: pizzeriaer, restauranter, forhandlere af beklædning, smykker, koncerter, reklame for bestemte lægemidler etc.

 

Opslag steder, hvor hospitalspersonale færdes

Opslag i områder, hvor det normalt kun er personale, der kommer – f. eks. kaffestuer, gange i OP-områder, internt i f.eks. omklædningsrum, ved uniformsautomater, linneddepoter, personalekantiner, Logistikafdeling, Administration, Køkken etc. bør være rettet mod medarbejdere på Aalborg UH.

 

Her kan der i personalerum; kaffestuer etc. være opslag af kommerciel karakter, der har relevans for medarbejdere. F.eks. pizzeria, koncerter, private køb- og salg-opslag osv. I særlige tilfælde kan der gøres undtagelser. Kontakt kommunikationsfunktionen i de tilfælde, hvor du har et godt argument for, at dit opslag bør sættes op et andet sted end det, retningslinjen beskriver.

 

Ved ønske om opslag skal man:

  • • Gøre sig overvejelser om målgruppen. Hvem er opslaget henvendt til?

  • • Gøre sig overvejelser om placering. Giver det mening at hænge opslag op det pågældende sted – bliver det læst af målgruppen?

  • • Forstyrrer opslaget/støjer det i forhold til omgivelserne? F.eks. et opslag om et internt møde for en bestemt personalegruppe skal ikke sættes op i forhallen eller et venterum, da patienter og pårørende ikke er målgruppen. De vil i stedet måske undre sig over at skulle kigge på information, der ikke vedkommer dem. Desuden kunne den plads, et sådant opslag tager, bruges til relevant information i stedet for.

  • • Forpligte sig til selv at sørge for at fjerne opslag efter udløbsdato for det budskab, opslaget indeholder.

  • • Kontakte kommunikationsfunktionen på Aalborg UH, hvis man er i tvivl om noget.

 

Opslag, der ikke følger retningslinjen, vil blive fjernet. Hvis det medfører skade på væg, mur, søjle etc. vil opsætteren af opslaget kunne blive afkrævet beløb til at dække udgiften for udbedring af skade.

 

Ønske om ophængning af kunst skal ske i samarbejde med Kunstudvalget på Aalborg UH.

Kontaktoplysninger: Formanden – se PersonaleNettet:

http://personalenet.rn.dk/organisation/organisationssider/sundhed/AalborgSygehus/detsociale/Sider/Kunstudvalget.aspx