Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Opslag i forhaller og andre steder på Aalborg UH

Baggrund for retningslinjen

Vi ønsker en arbejdsplads, der fremstår indbydende og hvor det er nemt for alle, der færdes på hospitalet, at orientere sig og kunne få de informationer, man måtte have behov for. Indeværende retningslinje skal hjælpe til sikre, at ovenstående overholdes og er godkendt af Hospitals MED-udvalget, den 10. september 2014.

Opslag forhaller

Opslag i forhaller skal aftales med Kommunikationsfunktionen på Aalborg UH.

Opslag gangarealer og venteområder:

Opslag på gangarealer og venteområder skal ske i samarbejde med den ansvarlige fra Rengørings- og Serviceafdelingen.

Opslag skal sættes op på opslagstavler efter aftale med Kommunikationsfunktionen (forhallerne). Andre steder efter aftale med Rengørings- og Serviceafdelingen.

Er der ikke opslagstavler, eller er opslagene store, f.eks. plakater og posters, fastgøres disse med tape eller ”elefantsnot”, der kan fjernes igen uden at gøre skade på væg, mur, søjle etc.

Opslag steder, hvor der er alm. offentlig adgang

Opslag i forhalsområder, venteområder og fælles gangarealer, hvor der kommer patienter, pårørende, samarbejdspartnere og almindelige borgere skal være rettet mod disse.

 

Opslag i ovenstående områder skal være af ikke-kommerciel karakter og skal have relevans for målgruppen. Det kan være sundhedsinformation fra hospitalet, Region Nordjylland, Sundhedsstyrelsen, patientforeninger. Men ikke restauranter, diverse forhandlere, reklame for lægemidler etc.

Opslag steder, hvor hospitalspersonale færdes

Opslag i personaleområder– f.eks. kaffestuer, gange i OP-områder, omklædningsrum, uniformsautomater, linneddepoter, personalekantiner etc. rettes mod medarbejdere på Aalborg UH. I disse rum kan der være opslag af kommerciel karakter f.eks. pizzeria, koncerter, private køb- og salg-opslag osv.

Særlige tilfælde

Ved undtagelse for ovenstående kontakt Kommunikationsfunktionen.

Ved ønske om opslag skal man:

  • • Gøre sig overvejelser om målgruppe og placering

  • • Forstyrrer opslaget/støjer det i forhold til omgivelserne? F.eks. skal et opslag om et internt møde ikke sættes op i forhallen eller et venterum, da patienter og pårørende ikke er målgruppen.

  • • Forpligte sig til selv at sørge for at fjerne opslag efter udløbsdato for det budskab, opslaget indeholder.

  • • Kontakte kommunikationsfunktionen på Aalborg UH, hvis man er i tvivl om noget.

 

Opslag, der ikke følger retningslinjen, vil blive fjernet. Hvis det medfører skade på væg, mur, søjle etc. vil opsætteren af opslaget kunne blive afkrævet beløb til at dække udgiften for udbedring af skade.

 

Ønske om ophængning af kunst skal ske i samarbejde med Kunstudvalget på Aalborg UH.

Kontaktoplysninger: Formanden – se PersonaleNet:

http://personalenet.rn.dk/organisation/organisationssider/sundhed/AalborgSygehus/detsociale/Sider/Kunstudvalget.aspx