Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Præoperativ huddesinfektion

 

Patient/klientgruppe: Præoperativ huddesinfektion, kæbekirurgiske operationspatienter

STRUKTUR

PROCES

RESULTAT / MÅL

Elektive patienter:

Ved den præoperative indlæg-gelsessamtale informerer sygeplejersken patienten om, at denne inden operation skal være nybarberet, og at denne skal have fjernet al make-up.

 

 

Patienten barberer sig (med trimmer) inden ankomst til afdelingen.

 

 

Patienten fjerner make-up inden ankomst til afdelingen.

 

Operationsfeltet optimeres:

Skægvækst medfører ikke øget infektionsrisiko, barbering har til formål at præsentere opera-tionsfeltet bedst mulig for operatører, samt at afdækningen sidder optimalt.

Make-up medfører øget infektionsrisiko – samt slører kliniske observationer eks. cyanose.

Akutte patienter med skæg vurderes af operationssyge-plejerske og operatør.

 

Operatøren og operationssyge-plejersken godkender patientens skægvækst og anviser, hvor vidt/hvor meget der skal skægtrimmes.

Barbering skal ikke foregå på operationsstuen af infektionshygiejniske årsager

Se ovenstående.

 

Patienten ligger på lejet.

 

Patienten spørges om eventuelle allergier

 

Sikrer at patienten undgår en allergisk reaktion i forbindelse med huddesinfektion.

EPJ

 

Sygeplejersken kontrollerer EPJ for allergier.

Følger Sundhedsstyrelsens kontrolforanstaltninger iht. vejledning nr. 60258.

Klorhexidinsprit 0,5 %

Steril lapiskop/gallipot

2 gazetamponer

2 peaner

 

Sygeplejersken med gulvfunktion hælder klorhexidin op i koppen.

Den sterile sygeplejerske kontrollerer flaskeetiketten og dypper gazetampon påsat pean i klorhexidin. Tamponen duppes tør på koppens kant. Afhængig af operationens art desinficeres passende hudområde.

Sygeplejersken desinficerer patientens hud med start fra centrum for operationsfeltet. Der afvaskes først og arbejdes derefter cirkulært ud ”som ringe i vandet”.

Proceduren gentages, når første afvask er tør – denne gang med desinfektionen 1 cm indenfor det første desinficerede område.

Arbejdes mekanisk.

Sikrer at patienten desinficeres korrekt.

 

Undgå at klorhexidinsprit trænger gennem handskerne, da sprit perforerer handskerne.

 

 

 

Sikrer at operationsfeltet er desinficeret efter princippet ”rent mod urent”.

 

 

Sikre at operationsfeltet er fri for urenheder og kim.

 

 

Referencer

Klinisk sygepleje 2, Praksis og udvikling, 2000, Akademisk Forlag 1.udg. 1 opl. 2000

Operationsteknik, Munksgaard 1980, 1. udg.1. opl. 1980

Sundhedsstyrelsen: 2. udg. Kbh. 1998, vejledning af 1. maj 1998. Vejledning om identifikation og anden sikring mod forvekslinger i sundhedsvæsenet.