Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Medicinsk udstyr i akutlægebilen – kontrol, rengøring, vedligehold, reparation og udfasning.

 

Problemstilling

Medicinsk udstyr skal kontrolleres, rengøres, vedligeholdes, repareres, udfases og bortskaffes i overensstemmelse med fastlagte planer og retningslinjer.

 

Målgruppe – ansvarlig

Alle ledere og medarbejdere, der håndterer medicinsk udstyr, som anvendes på akutlægebilen.

 

Definition af begreber

Medicinsk udstyr: Ethvert instrument, apparatur, software, materiale eller anden genstand anvendt alene eller i kombination. Herunder software, som af fabrikanten er beregnet til specifik anvendelse til diagnostiske eller terapeutiske formål, der hører med til korrekt brug heraf, og som af fabrikanten er beregnet til anvendelse på mennesker med henblik på:

  • • diagnosticering, forebyggelse og overvågning,

  • • behandling eller lindring af sygdomme eller skader

 

Formål

At sikre, at medicinsk udstyr til enhver tid er driftsikkert, funktionsdygtigt og rengjort.

 

Beskrivelse

Medicinsk udstyr som er anskaffet til akutlægebilen i Region Nordjylland, er underlagt de samme vilkår og krav med hensyn til vedligehold, reparation og udfasning, som udstyr der anskaffes til Anæstesien, Aalborg Sygehus.

 

Fælles regional retningslinje vedr. vedligehold, reparation og udfasning af medicinsk udstyr følges:

Fælles regional retningslinje vedr. vedligehold, reparation og udfasning af medicinsk udstyr

 

Lægeassistenten kontrollerer at udstyret er funktionsdygtigt og rengjort via daglig kvalitetssikring af akutlægebil.

 

Kvalitetsovervågning

Medicoteknisk afdeling er ansvarlig for dokumentation vedrørende vedligehold, reparation og udfasning af medicinsk udstyr.

Referencer

Standard nr. 1.7.2, Den Danske Kvalitetsmodel. Akkrediteringsstandarder for det præhospitale område, 2. version.