Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Administration af Tranexsamsyre (blødningsprofylakse) ved totalhoftealloplastik (THA)

Beskrivelse

Præoperativt

Tranexamsyre (TRX) gives som peroral dosering 1-2 timer før forventet knivtid (vægt 50 -80 kg = 1g TRX, og vægt> 80kg = 1,5g TRX) eller intravenøs dosering ved anæstesiindledning (vægt 50-80 = 750 mg TRX, og vægt> 80kg = 1 g TRX).

 

 

Forundersøgelsen

 

Ved forundersøgelsen tager ortopædkirurgisk læge stilling til, om patienten skal have

TRX, samt hvilken dosis. Dette dokumenteres på operationstilmeldingsskemaet. Anæstesilægen overfører denne ordination til anæstesijournalen.

 

På operationsdagen

 

Første dosis TRX gives præoperativt på operationsdagen sammen med øvrigt præ-medicin på de fastlagte tidspunkter for dette.

 

Anden dosis TXA gives på Opvågningen 3 timer efter operationssåret er lukket.

 

Ved peroral administration opnås maksimal koncentration i vævet efter 2,5 – 3 timer, og der er effekt 4- 5 timer.

Ved IV-administration opnås maksimal koncentration i vævet umiddelbart.

 

Kontraindikationer

 

  • • Allergi

  • • Akutte tilstande som i reglen også kontraindicerer alloplastikkirurgi (DVT, PE, AMI, eller iskæmisk stroke indenfor 6(-12) måneder, blødning i øvre urinveje, aktiv trombose, DIC) ved tvivlstilfælde kan der konfereres med trombosecenter/kardilogisk afdeling.

  • • Arvelig trombofili, behandling kan konfereres med trombosecenter/kardiologisk afdeling.

 

Definition af begreber

Tranexamsyre (TRX) er et antifibrinolytikum som hæmmer aktiveringen af plasminogen og dermed dannelsen af plasmin, som er nødvendig for nedbrydning af fibrin.

 

Formål

At beskrive proceduren for brug af Tranexamsyre (TRX) i forbindelse med hoftealloplastik-
operation med henblik på postoperativ blødningsreduktion.

 

Referencer

Ugeskrift for Læger 2002; 164(03) 326

Promedicin.dk

Dansk Ortopædisk Selskab, Referenceprogram, hoftealloplastik