Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Patienter med lungefibrose i Medrol-behandling

 

 

 

Formål

Formålet er at sikre et optimalt patientforløb og patientsikkerheden for patienter med lungefibrose i Medrol-behandling

 

Patientsikkerhed

Der henvises her til administrativ retningslinje - "5 trin til forebyggelse af forveksling ved invasive undersøgelser"

 

Definition af begreber

Ingen

 

Beskrivelse

Dag 1

Nattevagten forinden tjekker, at pakken: ”Lungefibrose før hv. Medrol-behandling” er bestilt

 

Hvis der under den aktuelle kur skal fortages spirometri, røntgen af thorax, kombitest eller tages arteriepunktur, skal disse undersøgelser primært foretages på 1. eller 2. dagen. Hvilke undersøgelser patienten skal have foretaget kan ses på skemaet ”Medrol behandling – idiopatisk lungefibrose, behandlings –og undersøgelsesskema”. Dette skema ligger i journalen

 

Patienten møder på Sengeafsnit 6V kl. 9.30. Der tages blodprøver ved morgenrunden, og personalet TOKS’er patienten. Patienten vejes. Værdierne påføres skemaet ”Observationsskema under Medrol behandling” samt i NordEPJ. Medrolskemaet ligger i patientens journal

 

Forvagten kontaktes og har ansvar for, at der skrives et kort journalnotat

 

Når blodprøvesvarene foreligger, skal de godkendes af en læge, som ordinerer Medrol til hele kuren i Columna Medicin. Lægen tager samtidig stilling til profylaktisk behandling med syrepumpehæmmere

 

Sygeplejersken ophælder og administrerer Medrol til patienten

 

Efter 3 timer kontrolleres temperatur, puls og blodtryk. Der foretages urinstix for U-glu, U-pro, U-leu, U-ery, U-nitrit og U-hb. Disse værdier påføres ligeledes Medrolskemaet

 

Er patientens værdier i.a. og patienten ellers er velbefindende, kan denne tage hjem og overnatte. Patienten møder ind igen næste dag på Sengeafsnit 6V. Tidspunktet aftales individuelt alt efter hvornår medicinen skal indtages.

Er patienten umiddelbart for dårlig til at sende hjem, forbliver vedkommende på sengeafsnittet

 

 

Dag 2

Har patienten overnattet hjemme, møder vedkommende på aftalt tidspunkt på Sengeafsnit 6V. Også her måles temperatur, puls og blodtryk inden medicinen administreres. Og selvsamme værdier kontrolleres 3 timer efter indtagelse af Medrol. Igen påføres disse værdier Medrolskemaet

 

Herefter gælder samme procedurer, som på førstedagen. Er patienten velbefindende kan pågældende tage hjem og overnatte, ellers forbliver pågældende på sengeafsnittet - eller kan alternativt (ved pladsproblemer) overnatte på patienthotellet

 

 

Dag 3

Patienten møder på Sengeafsnit 6V på aftalt tidspunkt

 

Værdier måles og Medrol administreres som nævnt ovenfor, ligeledes måles patientens blodsukker

 

Til stuegang udskrives patienten af lægen og patienten medgives en ny tid til næste Medrol-kur

 

 

Referencer

Patientsikkerhed

Der henvises til administrativ retningslinje - "5 trin til forebyggelse af forveksling ved invasive undersøgelser"