Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Hepatisk encefalopati, Hepa-Mertz behandling af

Beskrivelse1

Baggrund1

Indikation1

Praktisk1

Bivirkninger1

Udlevering2

Kontrol af behandling2

Reference2

Beskrivelse

Baggrund

LOLA (L-ornithin-L-aspartat) er et aminosyretilskud til patienter med svær kronisk hepatisk encefalopati (HE). De to aminosyrer ornithin og aspartat medvirker til at øge carbamid syntesen og dermed carbamid udskillelsen i urinen. Dette reducerer ammonium-ion i blodet og reducerer dermed graden af HE.

Ved IV-behandling i doser op til 5 g/LOLA/time er der en tydelig dosis-responskurve på graden af HE. Ved højere IV-dosering ses bivirkninger i form af kvalme og opkastninger. IV-behandling synes at have effekt på alle grader af HE.

Ved en uges IV-administration af LOLA (5 g/time) er der demonstreret en positiv effekt på muskel protein syntese og nedsat muskel-katabolisme

 

Indikation

LOLA er indiceret til levercirrose patienter med svær kronisk HE (grad II eller mere), hvor standard behandling med peroral glukose og laktulose behandling ikke har haft effekt.

Der er ingen indikation for LOLA-behandling ved minimal HE eller grad 1 HE, da peroral behandling med 6 g LOLA x 3 dagligt, på proteinfikseret kost (1 g/kg/døgn) er vist ikke at have nogen effekt.

Præparatet kan bruges i kombination med Bramino.

 

Praktisk

Salgsnavnet for LOLA er Hepa-Merz. Det købes i breve af 6 g. Pulveret kan opløses i vand, te, saft, juice eller sodavand. Der indtages 3 breve pr. døgn sv.t. hovedmåltiderne. Det opblandede pulver smager af citrus.

Vedr. test periode: se under kontrol af behandling.

Det er ikke nødvendigt at indtage protein tilskud ud over 1 g/kg/døgn i de perioder der behandles med LOLA.

 

Bivirkninger

Kvalme, opkastninger, epigastrielle smerter og diaré. Bivirkninger kan kuperes ved alene at nedsætte dosis. Der er ingen grund til at pausere medicinen.

 

Udlevering

Lægen udformer recept på granulat Hepa-Mertz 30 breve med dosering 1 brev x 3 dagl. Da Hepa-Merz er et ikke registreret lægemiddel har afdelingen søgt om udleveringstilladelse. Pt. får udleveret kopi af denne, som pt. skal medbringe på apoteket.

Lægen skal søge lægemiddelstyrelsen om enkelttilskud med anførsel af indikation og resultat af testperioden.

 

Kontrol af behandling

Pt. får inden behandlingen påbegyndes udført reaktionstidsmåling (CRT).

Der skal tages ammonium ion i arterielt blod. (3 ml. arterie blod tages med arterie kanyle, blodet føres over i lille EDTA tube og sendes til klinisk biokemisk afdeling. Der bestilles ammonium konc. via LABKA).

Der skal optimalt udføres 2 døgns urinopsamling mhp. døgn carbamid udskillelse.

Der skal foreligge 3 døgns kostregistrering og pt. skal være vurderet ved diætist.

 

Disse undersøgelser gentages 2.-4. dag samt efter 14 dage. Har behandlingen effekt kan det fortsættes og ovenstående ansøgninger udfærdiges.

 

Reference

Kircheis G Clinical effeciacy of L-Ornithine-L-Aspartate Infusions in the Management of Hepatic Encephalopathy. Metabolic Brain Disease, 2002;17:453-462.