Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

 

Sygepleje ved ESWL-behandling 

 

Beskrivelse 

ESWL er en behandling af urinvejssten med trykbølger. Princippet i behandlingen er, at trykbølger kan gå gennem kroppen uden at forvolde skade. Når trykbølgerne imidlertid rammer en hård genstand, som en  

nyresten, vil trykbølgernes høje energi påvirke stenen og slå revner i stenen. Man kan ikke se trykbølgernes påvirkning af nyrestenen under behandlingen. Stenens placering i urinvejene lokaliseres ved ultralyd og røntgengennemlysning. Behandlingen foretages i et tværfagligt team bestående af sygeplejerske, radiograf og læge. Ved visitation tager læge stilling til, hvorvidt den enkelte patients stenproblematik er egnet til ESWL-behandling. Dernæst bookes tid til forundersøgelse, og der bestilles blodprøver (stental). To tider til ESWL-behandling præbookes. Ved forundersøgelsen tages endelig stilling til ESWL i samråd med patienten.  

 

Forundersøgelse 

 • • Blodtryk og puls måles 

 • • Kontrol af at der foreligger blodprøvesvar på stental, ellers bestilles blodprøver, som patienten får taget efter konsultationen.  

 • • Urin undersøges for pH, nitrit og leukocytter. Der sendes urin til D/R ved positiv stix (+ nitrit eller >2 leucocytter) eller symptomer. Lægen vurderer, om der skal startes behandling eller planlægges forebyggende antibiotika forud for ESWL behandling. 

 • • Ved AK-behandling følger sygeplejersken op på plan for pausering og evt. bridging. 

 • • Det sikres, at der er ordineret smertestillende til behandlingsdagen, og der er oprettet recept/recepter. 

 • • Det sikres at target-stone er beskrevet. 

 • • Patientens eventuelle symptomers betydning for hverdagen beskrives af sygeplejersken. 

 • • Sygeplejersken følger op på information om behandling og risici. 

 • • Sygeplejersken informerer om tid og at pjece om ESWL-behandling kommer som digitalpost. Der informeres om kørselsforbud. 

 • • Sygeplejersken informerer om, at patienten evt kan medbringe musik og høretelefoner til anvendelse under behandling. 

 • • Skal patienten ikke have ESWL-behandling slettes de præbookede tider. 

 

Behandlingsdagen 

Forberedelse 

 • • Hvis der er spørgsmål til patient forløb kontaktes Stenteam - primært DLL. 

 • • Der læses om patientens sygehistorie i Nord EPJ. 

 • • Der laves urinstix seddel samt følges op på blodprøve og dyrkning.  

 • • ESWL-maskinen tændes (se manual ”ESWL – Håndtering af maskinen” på stuen) og lejepuderne dækkes med håndklæder. 

 • • Der lægges et blåt stykke under lejet for at tage evt. siliconespild 

 • • Der kommes silicone på membranen på terapihovedet svarende til en 5-krone, samt silicone på ultralydshovedet.  

 • • En kande fyldes med varmt vand.  

 • • Patienten modtages og afleverer urin til stixundersøgelse. Er den positiv for nitrit/leucocytter se: Standardordination til antibiotikaprofylakse ved ESWL-behandling (rn.dk) 

 • • Sygeplejersken kontrollerer patientens cpr.nr. 

 • • Sygeplejersken spørger til, hvad der har været siden sidst. 

 • • Sygeplejersken sikrer sig, at patienten ikke er i AK-behandling/har holdt pause samt CAVE. 

 • • Sygeplejersken spørger kvindelige patienter i den fertile alder om de er gravide, eller har mistanke derom. Graviditet er kontraindikation ved ESWL. 

 • • Sygeplejersken tilbyder smertestillende i form af supp. Diclofenac 100 mg og sublingual Abstral® 100 mikrogram.  

 • • Abstral® 100 mikrogram kan gentages efter 15 min ved behov.  

 • • Sygeplejersken tilbyder Ondansetron 4 mg som forebyggende mod kvalme.  

 • • Sygeplejersken informerer om behandlingen; 

  • Patienten afklædes helt pga. vandet på lejet. Patienten iføres underbukser og sygehusskjorte. Skjorten skal vende omvendt og være åben i ryggen. 

  • Faktorer, der skal medtænkes i forberedelsen af patienten er, tidsperspektivet for behandlingen på ca. 30-40 min. Det omtales, hvem der vil være til stede i forbindelse med behandlingen. Der tjekkes C-bue, der vipper frem og tilbage over patienten. Lyde fra apparatur. Forventede oplevelser under behandlingen er ”knibs” mod huden og i perioder smerter trods smertestillende. Der kan opleves strålende smertefornemmelse ned i benene. En fornemmelse af at stenen rammes. Der startes ved lav styrke og denne øges gradvist. En vis styrke skal tolereres, for at behandlingen er effektiv. Patienten skal tale mindst muligt og ligge stille, da stenen ellers kommer ud af fokus. Patienten opfordres til at gøre opmærksom på evt. utilpashed og smerter. 

 • • Tilbyde musikpude/medbragt musik. 

 • • Lejring af patient;  

  • Skamlen stilles nedenfor fodenden af lejet. 

  • Patienten vises tilrette på det grønne sæde. Vigtigt patienten må ikke sætte sig længere ind end det grønne sæde. 

 • Er stenen i venstre nyre skal patienten rykke mod højre side og omvendt. 

  • Patienten lægger sig bagover uden at rykke længere ind på lejret og fodenden vippes op og fastgøres.  

  • Pude placeres under patientens knæ for at krumme ryggen og sikre at patienten kan ligge afslappet. 

  • Der hældes lunkent vand under ryggen på patienten, da chokbølgerne og ultralyd ledes via vand. 

  • Kan patienten ikke komme på lejet fra fodenden, skal patienten på et andet leje, som dernæst køres ind ved siden af ESWL-lejet. Patienten flyttes fra leje til leje vha. portør/glidestykke under hensyntagen til at sædepartiet ikke kommer højere end det grønne sæde. Der må ikke anvendes lift, da det medfører betragtelig risiko for at ødelægge apparaturet. 

 

Under behandlingen 

 • • Pårørende må som udgangspunkt ikke være med under selve behandlingen af hensyn til strålehygiejne. Kan behandlingen kun gennemføres ved tilstedeværelse af pårørende sikres de med værnemidler som behandler. 

 • • Behandlingen indledes og såfremt den forløber uden problemer, kan sygeplejersken forlade lokalet og kan tilkaldes ved problemer og ellers ved endt behandling. 

 • • Fertile patienter kan tilbydes gonadebeskytter, men dette kræves ikke, da der behandles i god afstand fra reproduktive organer.  

 

OBS: Ved røntgengennemlysning skal personalet være iført blyforklæde og thyreoideabeskytter (gul lampe på røntgen-skærm lyser, når der anvendes røntgen).  

 

Efter behandlingen 

Information 

Patienten informeres om evt. gener og forholdsregler efter behandlingen; 

Blod i urinen 

Drikke rigeligt (ca. 2 L) 

Smerter 

Ved tp. > 38,5 º og vedvarende smerter henvendelse til Urologisk Afdeling. 

Der udleveres visitkort med kontakt oplysninger og QR kode til hjemmesiden. 

Ny ESWL-behandling eller kontrol-IKCT efter 3-4 uger med efterfølgende brev/telefonsvar. Tid til kontrolscanning kan evt udskydes ved større nedre calyx sten, som skal have længere tid til at afgå. 

Spørge om patienten har smertestillende medicin i hjemmet. 

Patienten må ikke selv køre hjem/resten af dagen, pga. indholdsstoffet Fentanyl i sugetablet. 

Patienten må forlade ambulatoriet umiddelbart efter behandlingen såfremt patienten ikke har kvalme, svimmelhed eller smerter. 

Såfremt der ved forundersøgelse er ordineret tabl. tamsolusin (Omnic®) i forbindelse med behandling, skal patienten tage behandling i 14 dage efter hver ESWL behandling. 

 

Rengøring/oprydning 

 • • Lejet aftørres med vådserviet mellem hver patient. Efter sidste patient tørres lejet af nedenunder med sæbeklud. Membranen på terapihovedet dækkes med et bomuldsklæde for at undgå støv. 

 • • Efter sidste behandling køres terapihovedet ud til siden og lejet i indstigningsposition. 

 • • Maskinerne slukkes ved den loftophængte skærm, ved at trykke på nedlukning (orange øverst venstre hjørne, derefter på ja på ”pop up”), derefter knap 3-2-1. 

 • • Der tømmes snavsetøjkurv og skraldespand. 

 • • Vandet tømmes ud af kanden og den tørres af. 

 • • Der dokumenteres i NordEPJ. 

 • • Ved udpeget personale udføres konstanskontrol af røntgenapparatur en gang månedligt. 

 

Specielle hensyn til patienter med ICD-pacemaker 

Patienter med ICD-pacemaker grundet iskæmisk hjertesygdom skal have denne deaktiveret under ESWL-behandling.  

Pacemaker indsat pga. bradykardi skal ikke deaktiveres. 

 

Ved forundersøgelsen 

Anæstesien adviseres af lægen ved forundersøgelsen. Der bookes på OP, således at der kan assisteres af anæstesilæge til deaktivering (påsætning af magnet) og anæstesisygeplejersken til hjerteovervågning under deaktivering. 

Substitutionsbehandling for AK-behandling planlægges for hele forløbet. Patienten bookes ved læge og tiderne skal svare til to ESWL-tider på behandlingsdagen. 

 

På behandlingsdagen 

Patienten skal være fastende. 

Patienten klargøres som beskrevet ovenfor. 

Der skal være mulighed for DC-konvertering. Anæstesisygeplejersken medbringer defibrillator. 

Der skal være et leje klart på stuen (pga af anvendelse af vand på ESWL-lejet) 

Der skal være monteret sug på stuen (anæstesisygeplejerske medbringer selv søjle). 

Ilt skal være klargjort. 

Patienten monitoreres (EKG, BT, saturation) 

Der anlægges iv-adgang 

Efter endt behandling aktiveres pacemakeren ved fjernelse af magneten. Når anæstesisygeplejersken har afmonteret monitoreringen, er der ikke nogen speciel observation af patienten efterfølgende. Patienten kan tage hjem efter en halv time. 

 

Målgruppe – modtagelse 

Patienter, der skal have modtage ESWL-behandling 

 

Formål 

At patienten er velinformeret og føler sig tryg før, under og efter behandlingen. At behandle patientens nyresten. 

 

Referencer 

Manual for ESWL-maskinen 

Urolithiasis (øvre urinvejene)