Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Kriterier for dagkirurgi

 

Formål:

At sikre, at patienter der opereres i Kirurgisk Dagafsnit, Regionshospital Nordjylland, Thisted, er visiteret efter instruksen om kriterier for dagkirurgi.

At visiterende læge til dagkirurgiske indgreb kender og anvender instruksen for at højne patientsikkerheden.

At undgå utilsigtede hændelser i patientforløbene med baggrund i manglende support fra et akut sygehus beredskab.

 

Definitioner:

ASA: American Society of Anesthesiologist

ASA-klassifikation er en klassifikation af patientens almene tilstand (1-6):

ASA 1: Rask patient.

ASA 2: Mild systemisk sygdom – ingen funktionel indskrænkning.

ASA 3: Alvorlig systemisk sygdom – afgrænset funktionel indskrænkning.

ASA 4: Alvorlig systemisk sygdom, som er konstant livtruende.

ASA 5: Moribund patient, som ikke forventes at overleve 24 timer med eller uden operation.

IAAS: International Association for Ambulatory Surgery.

 

Beskrivelse:

Nedenstående retningslinjer er aftalt ud fra IAAS, da det må anses for at være det førende indenfor dagkirurgi.

Kriterier, der skal være opfyldt for at kunne opereres/endoskoperes i Kirurgisk Dagafsnit:

  1. 1. Alder: Ingen øvre aldersbegrænsning.

Børn over 2 år.

  1. 2. ASA: Alle ASA 1 + 2

Næsten alle ASA 3 efter nærmere konference med anæstesilæge.

Enkelte ASA 4 til minimale indgreb.

Alle er enige i at ASA er en dårlig prædiktor, da mange andre faktorer har indflydelse på, hvilke patienter der er egnet til dagkirurgi

  1. 3. BMI: Under 40, hvis der ikke er andre konkurrerende lidelser, herunder bl.a. obstruktiv søvnapnø..

  2. 4. DM + Astma + Hypertension i stabil fase ingen hindring til dagkirurgi.

  3. 5. Sociale kriterier: Patienten eller pt.´s ”værge” skal være i stand til at forstå og rette sig efter givne retningslinjer og vejledninger.

 

Der er ikke krav om, at patienten skal have en habil voksen hos sig det første døgn, men det kan forekomme at Dagkirurgisk Afsnit opfordrer patienten til at forblive indlagt natten over. Dette kan forekomme i forbindelse med øget kvalme, smerter, blødning eller lign. Pt. må ikke køre bil eller betjene større maskiner det 1. døgn efter anæstesien. Pt. skal have adgang til telefon.

 

Præoperativ forberedelse:

 

Præoperativ forberedelse følger anæstesiens forberedelse af patient til anæstesi. Forberedelse af patient til anæstesi

Den præoperative forberedelse inkluderer også en forambulant samtale med ambulatoriesygeplejersken. Forambulant samtale forud for operation på Sygehus Thy-Mors

 

Referencer:

1. Lovbekendtgørelse nr. 95 af 7. februar 2008, kap. 60 og 61. Bekendtgørelse af sundhedsloven med eventuelle senere ændringer

2. Bekendtgørelse nr. 451 af 21. maj 2007 om rapportering af utilsigtede hændelser i sygehusvæsenet

3. Vejledning nr. 30 af 21. maj 2007 om rapportering af utilsigtede hændelser i sygehusvæsenet

4. Dansk Patient-Sikkerheds-Database (DPSD). http://www.dpsd.dk/

5. IAAS: International Association for Ambulatory Surgery.

6. ASA: American Society of Anesthesiologist