Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Kriterier for dagkirurgi

 

 

Formål

For at sikre patientsikkerheden, skal alle patienter der opereres i Kirurgisk Dagafsnit visiteres af kirurg og anæstesilæge.

Ved visitation anvendes nedenstående kriterier.

 

 

Definitioner

ASA: American Society of Anesthesiologist

ASA-klassifikation er en klassifikation af patientens almene tilstand (1-6):

ASA 1: Rask patient.

ASA 2: Mild systemisk sygdom – ingen funktionel indskrænkning.

ASA 3: Alvorlig systemisk sygdom – afgrænset funktionsnedsættelse.

ASA 4: Alvorlig systemisk sygdom, som er konstant livstruende.

ASA 5: Moribund patient, som ikke forventes at overleve uden operation.

ASA 6: Hjernedød organdonor.

DASAIM: Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin.

 

 

Beskrivelse

 

Præoperativ forberedelse:

Ved det præoperative anæstesitilsyn følger anæstesilægen Forberedelse af patient til anæstesi, Aalborg UH Thisted

 

Den præoperative forberedelse inkluderer også en forambulant samtale med ambulatoriesygeplejersken.

 

Præoperativ anæstesiologisk vurdering af patienter til dagkirurgi omfatter:

  • • Patientens egnethed til det kirurgiske indgreb

  • • Patientens ressourcer til et ambulant indgreb

  • • Anæstesiteknik

  • • Smertebehandling

 

Kriterier, der skal være opfyldt for at kunne opereres i Kirurgisk Dagafsnit:

  • • Alder:

Børn over 2 år ellers ingen aldersbegrænsning.

  • • ASA:

Alle ASA 1 + 2 + 3 i stabil fase.

Enkelte ASA 4 til minimale indgreb efter konference med anæstesiolog.

  • • BMI:

Er BMI over 40, skal den anæstesiolog der lavet narkosetilsynet vurdere, om patienten er egnet til dagkirurgi trods det høje BMI. Beslutningen afhænger af, hvorvidt overvægten kan give vanskeligheder i forbindelse med anæstesi.

  • • Egnethed til dagkirurgi beror i høj grad på patientens sociale kompetence og daglige færdigheder. Patienter som grundet psykiske eller mentale udfordringer kræver konstant pleje og observation, skal have en ledsager til stede under hele forløbet i Kirurgisk Dagafsnit. Denne vurdering laves til den forambulante undersøgelse i Kirurgisk Ambulatorium. Det er herfra beskeden går ud til pårørende eller kommune, så disse er informeret om behovet for ledsagelse.

 

Patienten kan udskrives jf. Hjemsendelseskriterier for patienter på Dagkirurgisk Afsnit, Aalborg Universitetshospital, Thisted

 

Pt. må ikke køre bil eller betjene større maskiner det 1. døgn efter anæstesien.

 

 

Referencer:

 

 

IASS: International Association for Ambulatory Surgery.

 

ASA: American Society of Anesthesiologist

 

DAISAM. Rekommandation for ambulant anæstesi.