Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Bestilling og fragt af varer samt dialyseudstyr til hjemmedialysepatienter

Fragt af varer til fast levering

Bestilling og fragt af varer som f.eks. dialysevæsker og diverse éngangsmateriale til brug for hjemmedialyse leveres omkostningsfrit for patienten til patientens hjem efter behov.

Hjemmedialysepatienten og sygeplejersken i dialyseafdelingen aftaler det faste behov for bestilling af varer.

Varerlevering er normalt 1 til evt. 2 gange pr. måned. Der kan dog være behov for akut levering, hvis patienten udgår for varer eller opstarter anden behandling.

 

Hjemmehæmodialysepatienter bestiller depotvarer on-line. Bestillingen går direkte til Centraldepotet. Apotekerbestillingen sendes på mail til Hæmodialyseafsnittet, hvor den godkendes, underskrives og fax’es til Apoteket.

Hjemmeposedialysepatienter sender depot- og apotekerbestillingen ind til Posedialyseafsnittet, som gennemgår sedlerne og videresender dem til henholdsvis Centraldepot og Apotek.

 

Fragt af dialyseudstyr

Ved behov for fragt af dialyseudstyr til opstart af nye patienter i hjemmet, eller undervisning af dialysepatienter og/eller personale i hjemmeplejen, bestilles fragten i så god tid som muligt, til levering dagen før anvendelse.

Fragten af dialyseudstyr bestilles om muligt i god tid af hensyn til koordinering af transport.

Der kan dog forekomme behov for udskiftning af dialysemaskine eller undervisning af patienter og plejepersonale, så bestillingen først kan ske dagen før den ønskede levering.

 

Bestilling af fragt

Fragt af varer og levering af dialyseudstyr koordineres med Centraldepotet, Region Nordjylland, Fåborgvej 19, Aalborg.

Fragt bestilles på hverdage i tidsrummet 08.00–15.00 ved:

Centraldepotet tlf. 97 64 85 10/mobilnr. 50 96 80 81 eller Erik Henningsen tlf. 25 37 47 15.

 

Fragt af varer og dialyseudstyr leveres og afhentes fortrinsvis af Centraldepotets egne biler.

Angående hæmodialysemaskiner aftaler dialyseteknikerne levering eller afhentning af udstyr, henholdsvis i dialyseafdelingen/hos ptt., direkte med Dall Villaby’s fragtbiler.