Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Fjernelse af P-kateter

 

Procedure

 

Tjekliste

Når der skrives henvisning til fjernelse af P-kateter, startes tjekliste, som opbevares i journalen indtil anvendelse.

Lægen tager stilling til om indgrebet skal foregår ambulant eller under indlæggelse.

 

Patientinformation

Når operationsdato fra urologisk afsnit kendes informeres sekretær Bente Hamann TLF 63746.

Patientinformationen sendes eller udleveres til patienten. Denne gennemgås sammen med patienten af sygeplejersken i stamafdelingen.

Operationsdato noteres på tjeklisten.

 

Præoperativt

Journaloptagning i stamafdelingen.

Ordination af præmedicin og evt. anden medicin.

Blodprøvetagning – Profil; evt. blødningstal ved antikoagulationsbehandling.

Vær opmærksom på at evt. blodfortyndende behandling pauseres.

Tjeklisten udfyldes og anbringes forrest i journalen.

 

På urologisk afdeling

 

Patienten møder på U9 enten fra hjemmet eller fra afsnit 8Ø.

Der gives den ordinerede præmedicin.

Patienten klargøres til op efter urologisk instruks.

Postoperativt observeres for evt. blødning og smerter i ca. 2 timer, og patienten kan herefter ved ukompliceret forløb udskrives til hjemmet.

Ved kompliceret forløb indlægges patienten på afsnit 8ø. Der rekvireres en båretransport, hvor det angives, at 8ø betaler.

Forbindingen er kun nødvendig i 24 timer.

Tjeklisten færdiggøres og denne forbliver i journalen