Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rygestop i Karkirurgisk Afdeling V

 

Formål

At patienten tilbydes hjælp, støtte og vejledning til rygestop.

 

Beskrivelse

Journalark vedrørende rygevaner er tilsendt patienten inden indlæggelsen.

Ved indlæggelsen dokumenteres I forbindelse med KRAM-screening, om patienten ryger og evt. er interesseret i rygestop.

Patienten kan tilbydes rygestop på 4 niveauer.

  1. 1. Alment rygestop, hjælp og støtte ved sygeplejersker i Karkirurgisk Afdeling V.

  2. 2. Specialiseret vejledning i rygestop ved en af afdelingens rygestopinstruktører. Rygestopinstruktøren adviseres skriftligt eller mundtligt.

  3. 3. Der kan henvises til rygestopkursus i Sund Info på Aalborg Universitetshospital såfremt patienten er i et udrednings/behandlingsforløb. Henvisningen kan udfærdiges af sygeplejerske.

  4. 4. Der kan henvises til eksternt rygestopkursus i patientens hjemby. Information om adresser og åbningstider findes på www.nordjysksundhed.dk

 

Sygeplejersken kan ved behov vejlede patienten i anvendelse af nikotinsubstitution.

Nikotinsubstition i form af Nicorette plaster kan udleveres på afdelingen. Ved mere end 20 cigaretter dgl. Anbefales plaster a 15 mg/16 timer. Udtrappes iht. Anbefalinger fra Nicorette producenten.

OBS! Der findes mange andre nikotinprodukter på markedet fra flere producenter. Andre produkter end plaster må patienten selv medbringe.

 

Plaster

Sættes på ren, tør, ubehåret hud og på et nyt sted hver dag. Samme sted må først anvendes igen efter 1 uge. Kroppen tilføres ca. 1 mg Nikotin pr. time. Maksimal koncentration opnås først efter 6-9 timer efter påsættelse.

Overvej derfor om patienten kan have brug for supplerende nikotinsubstitutionm især fordi rygetrangen ofte er størst om morgenen, hvor plastret sættes på. Plastret afgiver Nikotin 16 timer, og der sker ikke noget, hvis man glemmer at tage plastret af til natten.

Der må IKKE påsættes nikotinplaster på operationsdagen.

 

Rygestopkursus

Sygeplejersken kan være behjælpelig med at henvise til rygestopkursus i Sund Info i patientens hjemby eller på Aalborg Universitetshospital. Information om f.eks. adresser og åbningstider findes på www.nordjysksundhed.dk og www.sundinfo.rn.dk.

 

Overdosering ved anvendelse af nikotinsubstitution ses yderst sjældent.

 

Studier har vist, at nikotinsubstitution øger chancen for succesfuld rygestop med 2-3 gange. Motivation og vilje er dog fortsat de vigtigste ingredienser til at lykkes med rygeophør.

 

Ved udskrivelsen skal der som hovedregel ikke medgives nikotinsubstitution.

 

 

Referencer

Røgpolitik for Aalborg Sygehus

Helbred og rygestop