Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Pakkeforløb – Brystkræft

Sekretærerne i bookingen på Radiologisk Afdeling, afsnit Nord, er ansvarlige for koordinering af det radiologiske udredningsforløb.

 

Kontakt:

Forløbsleder:

Ute Hoyer, ledende overlæge Mammakirurgisk Afdeling, tlf. 9766 1043.

 

Forløbskoordinator:

Maria Tell, forløbskoordinator og sygeplejerske, Mammakirurgisk Afdeling, tlf. 9766 1052.

 

Forløb:

Der henvises til Sundhedsstyrelsens materiale:

”Pakkeforløb for Brystkræft”.

 

Henvisning:

Henvisende læge skal sørge for nedenstående:

  • • At fremsende henvisning via WebPAS til Radiologisk Afdeling påført pakkeforløb og telefonnummer på patienten.

 

Visitering:

Bookingsekretær visiterer og booker selv undersøgelsen.

Herefter markeres henvisningen med blåt flag og tilføjes til ”Tjekskema: Mammacancer”.

Henvisningen sættes på beskrivespor ”(NORD) Mammografi: Diktering” og konferencespor ”Skal ikke til konference”.

 

Mammakirurgisk Afdeling sender en ophængningshenvisning til den dato, hvor patienten har tid til svar på deres afdeling.

 

Booking:

Undersøgelsen skal bookes indenfor 6 kalenderdage.

 

Undersøgelse:

Klinisk Mammografi.

 

Ved positivt fund:

  • • Der udføres samtidig ”Røntgen af thorax”.

Denne henvisning oprettes af sekretæren i bookingen på Radiologisk Afdeling med Mammakirurgisk Afdeling som henvisende instans.

  • • Patienten medgives brev med tid i Mammakirurgisk Ambulatorium.

 

Beskrivelse:

Standardbeskrivelse + eventuelle fokusområder.

 

Verificering:

Godkendes af beskrivende læge.

 

Svar:

Svar sendes til henvisende instans indenfor 3 kalenderdage.

 

Patienter med afvigende forløb:

Ikke alle kræftpatienter kan følge et pakkeforløb fra start til slut. Det kan skyldes mange forskellige forhold. Uanset årsagen, skal man – i lighed med andre kræftpatienter –

undersøges og behandles uden unødig ventetid. Det har regionerne pligt til at sikre.

Som regel bliver man tilbudt et forløb, der starter fra det sted i pakken, hvor det er relevant, eller man får lagt en individuel plan.

 

Afvigende forløb kan f.eks. være:

Patienter, der får stillet kræftdiagnosen på en anden måde end via et pakkeforløb (f.eks. ved tilfældigt fund).

Patienter, der ikke kan følge et relevant pakkeforløb pga. anden sygdom eller af psykiske og sociale årsager.

Patienter, der får diagnosticeret metastaser uden, at den primære kræft er kendt.

Patienter med begrundet mistanke om tilbagefald efter et tidligere behandlingsforløb.

Patienten hos hvem den ansvarlige læge har begrundet mistanke om en alvorlig sygdom, der kan være kræft, men hvor det er uvist, hvilket organ det drejer sig om.