Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Patienter, der udviser uhensigtsmæssig adfærd

Problemstilling

Patienter med hjerneskade kan på grund af deres sygdom udvise uhensigtsmæssig, krænkende eller truende adfærd over for medpatienter og personale. På Neuroenhed Nord Brønderslev kan disse situationer ofte opstå, kortvarigt eller vedvarende, og personalet skal kunne handle og så vidt muligt forebygge, at de opstår.

Formål

 • • at forebygge, at medpatienter og personale lider overlast, såvel fysisk som psykisk

 • • at personalet kan handle hurtigt og målrettet, hvis en patient udviser uhensigtsmæssig, krænkende eller truende adfærd

Målgruppe

Patienter med erhvervet hjerneskade (apopleksi eller andet hjernetraume).

Beskrivelse

Ved mistanke om at en patient agerer uhensigtsmæssigt og kan være til fare for sig selv og andre:

 • • Observer patienten – er der signaler, der kan tyde på, at patienten vil ændre adfærd?
  Drøft med kollegerne.

 

Ved patienter, der agerer uhensigtsmæssigt, krænkende eller truende og kan være til fare for sig selv og andre:

 • • Kan patienten skærmes – eller er der andre kendte metoder, der kan anvendes (fx hængekøje, approximering, børstning)?

 • • Er der basale behov, som patienten ikke kan give udtryk for, der skal løses (fx obstipation, vandladningsproblemer)?

 • • Er der pn-medicin, der kan gives?

 • • Skal der tilkaldes ekstra plejepersonale – portør – læge?

 • • Kontakt ansvarshavende med henblik på vurdering af behov for at indkalde eksternt personale.

 • • Vurdér løbende, om vagthavende læge skal kontaktes

 • • Vurdér løbende, om der skal tages kontakt til pårørende

 • • Ansvarshavende vurderer, om der skal tages kontakt til leder

 • • Bliver situationen ekstrem/uholdbar, kan det blive nødvendigt at tilkalde politi

 • • Når situationen er under kontrol – tal sammen

 • • Er der behov for debriefing/psykisk førstehjælp – anvend PRI-dokumenter for dette.