Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sygeplejeopgaver i forbindelse med modtagelse af akut indlagt patient i Hjerte- Lungekirurgisk Afsnit

 

Formål

Følgende er tænkt som en hjælp til at give overblikket over de forskellige instrumentelle opgaver der er, når en patient indlægges akut i afsnittet.

 

Beskrivelse

Når en patient indlægges akut i sengeafsnittet, kan patienterne komme direkte i afsnittet eller via skadestuen/modtagelsen. Kommer patienten direkte i afsnittet, husk da at bestille en seng til patienten.

 

 • • Patienterne skal altid være meldt af afsnittets læger forud for indlæggelsen.

 • • Der ligger pakkede journalark i afsnittet, med alle de pjecer/papirer der skal bruges, når en patient indlægges akut i sengeafsnittet.

 • • Der skal altid tages udgangspunkt i patientens tilstand i forhold til, hvornår der skal gøres hvad.

 • • Ved direkte indlæggelse i afsnittet skal patienten identificeres efter gældende retningslinier.

Link: Patientidentifikation på somatiske sygehuse i Region Nordjylland

 • • Der udleveres informationspjece om afsnittet.

 • • Det sikres, at der er navn og telefonnummer på pårørende, og at disse er informeret om indlæggelsen (under accept fra patienten).

 

Patienten smertevurderes ved ankomst i afsnittet ud fra VAS-skala.

Patienten VAS-scores og opfølgning af VAS:

 • • 30 minutter efter smertestillende tabletbehandling.

 • • 20 minutter efter smertestillende i.v.-behandling.

Link: Smertevurdering og behandling af smerter hos patienter i Hjerte-Lungekirurgisk Afsnit T

 

Patienten skal ernæringsscreenes, TOKS-screenes samt screenes for decubitus indenfor de første 24 timer, når der ikke er en gyldig screening fra tidligere indlæggelse (max. 1 måned)

Link: Ernæring: Screening, ernæringsplan, monitorering og opfølgning - Kostpjece udleveres.

Link: Tryksårsforebyggelse – Region Nordjylland (rn.dk)

 

 • • Der udføres TOKS-screening

 • • Det sikres, at patienten er blevet modtaget af læge – ellers skrives patienten på ”Forvagtsseddel”

 • • Blodprøver bestilles efter ordination.

 • • Der påsættes label på seddel ved sekretæren.

 • • Der dokumenteres efter gældende retningslinjer.

 • • Patienten vises til rette.