Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Gastroskopi diagnostik, sygeplejeopgaver

 

Formål

Gastroskopi er en kikkertundersøgelse af spiserør, mavesæk og tolvfingertarm, som kan afsløre synlige forandringer i disse organer.

 

Præoperativt

Sygeplejersken sikrer sig:

  • • At gastroskop og udstyr er til stede og brugbart

  • • At indikationen foreligger

  • • At patienten er klar

  • • At lægen er klar

 

Fremstilling

Se vejledning om Gastroskopifremstilling.

  • • Biopsitang

  • • Helicobacter pylori-test.

  • • Formalinglas

  • • Milliporepapir

  • • Evt. protesebæger med sterilt vand

 

Procedure

Gastroskopi foregår oftest i sedation. Hvis Anæstesiafdeling deltager, aftales forløb med denne.

Gastroskopet klargøres (se vejledning om Gastroskopifremstilling).

Patienten modtages på A-OP Endoskopi - patientforløb.

Patienten modtages i Ambulatoriet Modtagelse af patienter i ambulatoriet.

Hvis bedøvende spray ønskes af patient, sprayes der med Lidocainspray i oesophagus og mundhule to min. inden procedure.

Umiddelbart inden proceduren, lejres patienten på venstre side.

Bideskinne/tandbeskytter placeres imellem tænder eller gummer.

Gastroskopet påføres eksplorationscreme eller vand for at lette nedføringen.

Lægen undersøger oesophagus, ventrikel og duodenums første til tredje stykke.

Skønnes biopsi nødvendig, følges vejledningen. Forsendelse af prøver til diagnostisk undersøgelse på Patologisk Institut.

Ved undersøgelsens afslutning trækker lægen gastroskopet op, samtidig med at sygeplejerske står klar med gazestykke eller vaskeklud til at tage overskydende ekspektorat.

Herefter soigneres patienten.

 

Medicinering

Sedation til endoskopi uden anæstesibistand.

 

Rengøring

Se særskilt vejledningen rengøring og desinfektion af fleksible endoskoper og tilbehør.

Er beskrevet i ”Råd og anvisninger om rengøring og desinfektion af fleksible endoskoper, 5. udgave 2013” fra Statens Serum Institut og Infektionshygiejniske retningslinjer 8.11.