Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Klargøring af patient til opvågningsafsnit

 

Formål

At sikre en optimal behandling af operationspatienterne inden videregivelse til opvågningsafsnit.

 

Beskrivelse

Klargøring af patient til opvågningsafsnit sigter først og fremmest mod at sikre en god behandling af operationspatienterne i en situation, hvor patienten ikke, eller kun delvis, er i stand at tage vare på sig selv. Med optimal klargøring af operationspatienterne kan opvågningsafsnittet lettere overskue modtagelse af patienten og fokusere på patientens tilstand.

De Sygeplejeetiske Retningslinjer: Se vedhæftede bilag.

Forløb

Præoperativt

Operationssygeplejersken sikrer sig:

Hvordan patienten ligger i hospitalssengen. Om der er specielle foranstaltninger, der skal tages hensyn til, når patienten igen postoperativt skal placeres i hospitalssengen.

Se også vejledning om: Modtagelse af patient.

 

Peroperativt

Operationspersonalet kan her vurdere, om indgrebet medfører, at der skal gøres specielle foranstaltninger i forhold til patient og hospitalsseng.

For eksempel: Ble til eventuel opsamling af sivning fra meget væskende operationssår, specielle løftestykker, specialseng eller andet.

 

Postoperativt

Efter eventuel bandageanlæggelse sikrer operationssygeplejersken sig, at patienten er klar til at blive forflyttet fra operationslejet og over i hospitalsseng.

 

Fremgangsmåde

Operationsleje nulstilles i samarbejde med anæstesiafdeling, og patient bringes, så vidt muligt, i rygleje.

https://pri.rn.dk/Assets/32721/Rygleje.pdf eller se GUL lejringsmappe på afsnitslederens kontor.

Det sikres, at lår-rem er påsat patient. Hvis tidligere lejring har umuliggjort lår-rem, påsættes denne umiddelbart efter ryglejring postoperativt.

Patienten tildækkes eventuelt med varme tæpper for at mindske hypotermi.

Efter aftale med anæstesiafdelingen kan portør og eventuelt opvågningsafsnittet kontaktes. Med disse kan eventuelle specielle foranstaltninger omkring patient og seng aftales.

Når portør ankommer med hospitalsseng, aftales imellem personale og eventuel patient, strategi for forflytning af patient fra operationsleje og over i hospitalsseng.

Under forflytningen har anæstesiafdelingen specielt fokus på patientens hoved og overkrop og operationspersonalet har fokus på ben og underkrop.

Er der dræn, kateter, stomi eller lignende, sikres det, at disse ikke lider overlast under forflytningen.

Efter patientlejring i hospitalsseng gennemgås eventuelle dræn, kateter, stomi eller lignende.

Det sikres, at patienten ligger i hospitalssengen på en ren jævn overflade.

Patientens vejrtrækning og oxygenering lettes ved hjælp af eleveret hovedgærde og nasalt ilt (oxygen) 3 liter.

Efter koloskopi, se særskilt vejledning, kan venstre sideleje være at foretrække, da dette kan lindre trykket i abdomen.

Herefter kan patient transporteres til opvågningsafsnit.