Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Knoglemarvsbiopsi i Medicinsk Ambulatorium, Sygehus Thy-Mors

 

Formål:

At sikre ensartet prøvetagning og korrekt forsendelse af knoglemarvsbiopsi.

 

Definition af begreber:

Knoglemarvsbiopsi: Prøvetagning i knoglespange og –marv, oftest i hoftekammen, til diagnostisk undersøgelse.

 

Beskrivelse:

 

Forud for undersøgelsen

 • • Det sikres, at der foreligger henvisning fra sengeafsnit eller ambulant indkaldelse, samt at der er aftale om, hvilken læge, der foretager undersøgelsen.

 • • Før undersøgelsen tages følgende blodprøver: INR samt thrombocytter.

 • • Det undersøges, om partienten får AK-behandling. Hvis dette er tilfældet, skal der foreligge INR inden proceduren, og patienten bør i samråd med læge pausere behandlingen.

 • • Thrombocyt-svar kontrolleres.

 • • Blodprøven ”perifert blod” bestilles i KBA.

Prøvetagningsteam består af 2 sygeplejersker og én læge. Den ene sygeplejerske støtter og adspreder patienten, den anden assisterer.

Forberedelse af prøvemateriale

 • • 8 objektglas med navn og cpr.-nr. skrevet med blyant

 • • 6 glas er til udstrygning, 2 er til imprents

 • • Rundt millipore-papir til knoglespangen

 • • 3 firkantede forsendelsescontainere mærkes med patientlabel

 • • det ene mærkes: perifert blod

 • • det andet mærkes: knogleimprent (imprents = aftryk)

 • • det tredje mærkes : marv-udstrygning

 • • 2 monovetteglas til formalin mærkes med patientlabel

 • • 1 glas markeres knoglespange

 • • 1 markeres marv-aspirat

 

På rullebord fremlægges

 • • Lidocain-adrenalin 10 mg / ml og 1 ampul Heparin 100 IE / ml.

 • • Absorberende underlag

 • • Grønt hulstykke

 • • Materiale til af-jodning

 • • Èn gangs-skalpel

 • • Kanyler til optrækning af Heparin og Lidokain

 • • 2 x 10 ml sprøjte, én med Luer-Lock system og én med almindelig studs (til lokal anæstesi)

 

Under undersøgelsen

 • • Patienten identificeres og informeres om undersøgelsen og om evt. smerteubehag.

 • • Patienten lejres i seng eller på undersøgelsesleje på siden, og så bekvemt som muligt, og således at hoftekammen er blottet.

 • • Der læges absorberende underlag under patienten til beskyttelse af patientens tøj og/eller seng.

 • • Der optrækkes Lodocain-adrenalin til lokalbedøvelse.

 • • Lægen assisteres til af-jodning.

 • • Der monteres ovenpå afsprittet område et grønt hulstykke.

 • • Lægen rækkes en skalpel, hvormed han ridser i patientens hud og øverste hudlag, dels for at sikre adækvat anæstesi, men samtidig for at åbne indgangsporten for biopsi-kanylen.

 • • Når der af lægen er fremtaget et egnet stykke knogle, placeres det på et af de to objektglas, der skal bruges til knogleimprents.

 • • Knoglestykket rulles hen over de to objektglas, et objektglas ad gangen.

 • • Efter udrulning af knoglestykket på objektglassene for at sætte aftryk, placeres stykket på millipore-papiret til videre forsendelse i formalin i monovetteglasset.

 • • Derefter trækker lægen sterilt 1 ml Heparin op i sprøjten med Luer-Lock.

 • • Denne sprøjte skrues fast på biopsi-kanylen, og lægen trækker 2 ml marv-aspirat ud.

 • • Samtidig med behandling af prøvematerialet (knoglespange og marv-aspirat) hjælper sygeplejerske nr. 2 med at fjerne hulstykket og give patienten et sterilt plaster over indstiksstedet og patienten kan frit ligge, som han/hun vil i sengen.

 

Håndtering af prøvemateriale

 

 • • Knoglestykket skal ret hurtigt efter udtagning RULLES på objektglasset (enten ved hjælp af kanyle eller et andet objektglas). Derved afsættes der aftryk/imprents. Knoglespangen rulles på i alt 2 objektglas. Dernæst placeres denne på millipore-papiret, som senere skal lægges i formalin. Når objektglassene med imprents er tørre, lægges de i forsendelsescontainer mærket ”knogleimprents”.

 • • Fra sprøjten med marv-aspirat lægges nu nederst på hvert af de resterende seks objektglas 1 lille dråbe aspirat. Denne stryges ud over hele glasset i en hurtig bevægelse, så der nærmest dannes en hinde med aspirat på hele glasset. Til udstrygning benyttes et objektglas.

 • • Når marv-udstrygninger og knogleimprents er tørre, lægges de i forsendelsescontainere.

 • • Knoglespange + marvaspirat lægges/hældes i de dertil mærkede monovetteglas. Glassene fyldes med formalin via formalin-dispenseringssystemet i urent skyllerum.

 • • Objektglassene med perifert blod hentes på Klinisk Biokemisk Afdeling og lægges i forsendelses container mærket dertil.

 • • Lægen skal lave en elektronisk henvisning til Aalborg Patologisk Institut via Pato-Web.

 • • Alt prøvemateriale samles nu i brun kuvert til Aalborg Patologisk Institut og afleveres i køleskabet i kælderen, hvorfra chauffør tager det med til Aalborg.

 • • OBS – der laves ikke knoglemarvsbiopsi om fredagen, da materialet ikke kan nå at blive afleveret og behandlet på Patologisk Institut p.g.a. weekend.

Refencer

Patientvejledning - knoglemarvsundersøgelse