Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Knoglemarvsbiopsi i Medicinsk Ambulatorium, Thisted

 

(Proceduren foretages kun i Thisted under akutte omstændigheder)

Beskrivelse

 

Forud for undersøgelsen

 • • Det sikres, at der foreligger henvisning fra sengeafsnit eller ambulant indkaldelse, samt at der er aftale om, hvilken læge der foretager undersøgelsen.

 • • Før undersøgelsen godkendes: INR samt thrombocytter.

 • • Det undersøges, om patienten får AK-behandling. Hvis dette er tilfældet, skal der foreligge INR inden proceduren, og patienten bør i samråd med læge pausere behandlingen.

 • • Thrombocyt-svar kontrolleres.

 • • Blodprøven ”perifert blod” bestilles i KBA.

Prøvetagningsteam består af to sygeplejersker og én læge. Den ene sygeplejerske støtter og adspreder patienten, den anden assisterer lægen.

Forberedelse af prøvemateriale

 • • 8 objektglas med navn og cpr.-nr. skrevet med blyant

 • 6 glas er til udstrygning, 2 er til imprents

 • • Rundt millipore-papir til knoglespangen

 • • 3 firkantede forsendelsescontainere mærkes med patientlabel

 • Det ene mærkes: perifert blod

 • Det andet mærkes: knogleimprent (imprents = aftryk)

 • Det tredje mærkes: marv-udstrygning

 • • 2 ”Biopsafe” containere mærkes med patientlabel

 • 1 glas markeres knoglespange

 • 1 markeres marv-aspirat

 • • Knoglemarvsbiopsi-kanylesæt


Såvel forsendelsescontainere som ”Biopsafe” påsættes patologinummer.

På rullebord fremlægges

 • • Lidocain-adrenalin 20 mg/ml og 1 ampul Heparin 100 IE/ml.

 • • Absorberende underlag

 • • Grønt hulstykke

 • • Materiale til af-jodning

 • • Èngangs-skalpel

 • • Kanyler til optrækning af Heparin og Lidokain

 • • 2 x 10 ml sprøjte, én med Luer-Lock system og én med almindelig studs (til lokal anæstesi)

 • • Sterile handsker i passende størrelse

 

Under undersøgelsen

 • • Patienten identificeres og informeres om undersøgelsen, om evt. smerteubehag og om hvornår og hvordan han kan forvente at få svar.

 • • Patienten lejres i seng eller på undersøgelsesleje på siden, og så bekvemt som muligt, og således at hoftekammen er blottet.

 • • Der lægges absorberende underlag under patienten til beskyttelse af patientens tøj og/eller seng.

 • • Lægen optrækker Lidocain-adrenalin til lokalbedøvelse, og dette gives.

 • • Instrumenter og af-jodning pakkes ud og lægges på rullebord jf. steril opdækning.

 • • Lægen af-joder og monterer bagefter det grønne hulstykke.

 • • Derefter anvendes en skalpel, dels for at sikre analgesi, dels for at åbne for biopsikanylen.

 • • Når der af lægen er fremtaget et egnet stykke knogle, placeres det på et af de to objektglas, der skal bruges til knogleimprents.

 • • Knoglestykket rulles hen over de to objektglas, et objektglas ad gangen.

 • • Efter udrulning af knoglestykket på objektglassene for at sætte aftryk, placeres stykket på millipore-papiret til videre forsendelse i formalin i monovetteglasset.

 • • Derefter trækker lægen sterilt 1 ml Heparin op i sprøjten med Luer-Lock.

 • • Denne sprøjte skrues fast på biopsi-kanylen, og lægen trækker 2 ml marv-aspirat ud.

 • • Samtidig med behandling af prøvematerialet (knoglespange og marv-aspirat) hjælper sygeplejerske nr. 2 med at fjerne hulstykket og give patienten et sterilt plaster over indstiksstedet og patienten kan frit ligge, som han/hun vil.

 • • Hvis ikke patienten har fået taget perifert blod før selve biopsien, sendes han på lab. til det bagefter.

 

Håndtering af prøvemateriale

 

 • • Knoglestykket skal ret hurtigt efter udtagning RULLES på objektglasset (enten ved hjælp af kanyle eller et andet objektglas). Derved afsættes der aftryk/imprents. Knoglespangen rulles på i alt 2 objektglas. Dernæst placeres denne på millipore-papiret, som senere skal lægges i formalin. Når objektglassene med imprents er tørre, lægges de i forsendelsescontainer mærket ”knogleimprents”.

 • • Fra sprøjten med marv-aspirat lægges nu nederst på hvert af de resterende seks objektglas 1 lille dråbe aspirat. Denne stryges ud over hele glasset i en hurtig bevægelse, så der nærmest dannes en hinde med aspirat på hele glasset. Til udstrygning benyttes et objektglas.

 • • Når marv-udstrygninger og knogleimprents er tørre, lægges de i forsendelsescontainere.

 • • Knoglespange + marvaspirat lægges/hældes i de dertil mærkede Biopsafe containere.

 • • Objektglassene med perifert blod hentes på Klinisk Biokemisk Afdeling og lægges i forsendelses container mærket dertil.

 • • Lægen skal lave en elektronisk henvisning til Aalborg Patologisk Institut via Pato-Web.

 • • Alt prøvemateriale samles nu i transportkasse til Aalborg Patologisk Institut og afleveres i køleskabet i kælderen, hvorfra chauffør tager det med til Aalborg.

 • • OBS – der laves ikke knoglemarvsbiopsi om fredagen eller dagen før helligdage, da materialet ikke kan nå at blive afleveret og behandlet på Patologisk Institut pga. weekend/helligdag.

 

Formål

At sikre ensartet prøvetagning og korrekt forsendelse af knoglemarvsbiopsi.

 

Definition af begreber

Knoglemarvsbiopsi: Prøvetagning i knoglespange og –marv, oftest i hoftekammen, til diagnostisk undersøgelse.