Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Protesehåndtering, OP Frederikshavn

 

Beskrivelse

Præoperativt

Det sikres, at de nødvendige proteser er på operationsstuen inden operationsstart.

Peroperativt

Kirurg beder om protesetype og størrelse.

Protesepakken findes af den usterile hjælper.

Den usterile hjælper læser højt på protesekasserne samtidig med, at hun viser dem til den sterile sygeplejerske og operatøren, som i fællesskab bekræfter, at det er de korrekte protesetyper og størrelser, inden de pakkes ud.

Usteril hjælper gemmer de medfølgende proteselabels/kassen.

Den sterile sygeplejerske får protesen og pakker den ud af den sterile kasse.

Den sterile sygeplejerske kontrollerer, at protesens størrelse på den udpakkede protese er korrekt.

Protesen bliver i posen, til den er klar til brug.

Når protesen gives til kirurg, åbnes posen af den assisterende operationssygeplejerske uden at røre ved protesen.

Så vidt det er muligt, skal berøring af proteser undgås, også ved påsætning af eventuel indfører.

Dokumentation

Den usterile hjælper klæber proteselabel på dokumentationsseddel til journalen og logbogen.

Proteserne scannes ind i ITM, linket findes som ikon i Clinical.

Postoperativt:

Anvendte proteser fyldes op af personalet på stuen, hvis der forefindes lager.

 

Formål

Sikre at det er den korrekte protese, som åbnes og anvendes.

 

Definition af begreber

Ved logbog forstås: Papir hvorpå de enkelte operationer dagligt registreres.

Ved usteril hjælper forstås: En sygeplejerske, som varetager alle forefaldende sygeplejeopgaver på en operationsstue. Hun assisterer den sterile sygeplejerske, således at steriliteten opretholdes.

Ved steril sygeplejerske forstås: En sygeplejerske som har udført kirurgisk håndvask og kirurgisk hånddesinfektion, og som er iklædt steril kittel og sterile handsker. Hun varetager alle sterile sygeplejeopgaver omkring operationen.

Dokumentationsseddel til journalen: A4 ark med label på patienten samt angivelse af dato og indgreb. Denne følger patientjournalen.

ITM: Lagerstyring-/bestillings-/sporingssystem ift. patient og implantater.

 

Referencer