Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Epidural til børn i O-anæstesi

Beskrivelse

Se Anæstesien, Region Nordjyllands instruks vedrørende epidural kateter

Epiduralkateteret anlægges i GA

Testdosis med 1-2 ml 1% Lidokain med adrenalin, vil i nogle tilfælde afsløre intravaskulær placering af kateteret, men manglende pulsstigning er ikke nogen garanti for at kateteret ikke ligger intravaskulært, eftersom der hos børn er en række andre faktorer, som påvirker hjertefrekvensen. Hos børn udmøntes spinalt anslag sjældent i BT-fald.

Herefter bolusdosis af 0,25% bupivacain 0,5 ml/kg. Under anæstesien suppleres med 1/3 – 1/2 af bolusdosis, ca. hvert 90. minut.

Postoperativt til maturt fødte børn > 1 måned, gives en kontinuerlig infusion epiduralt af 0,1% bupivacain og Haldid® 2 mikrogram/ml, givet som 0,25-0,3 ml/kg/time.

  • EKSEMPEL: 

 

10

ml

0,5 %

Bupivacain

+

38

ml

0,9 %

NaCl

+

2

ml

Haldid® (0,05 mg/ml)

=

50

ml

 

 

 

Børnene skal observeres på opvågningen I de første 24 timer postoperativt.

Den epidurale behandling kombineres altid med et perifert virkende analgeticum (paracetamol)

Der må aldrig suppleres med systemiske opioider.

I det omfang epidural smertelindring til præmaturt fødte børn og børn < 1 måneds alderen anvendes, skal man være opmærksom på, at der hos disse børn er en stor interindividuel variation i halveringstiden for Bupivacain. I litteraturen findes således oplysninger om halveringstider for Bupivacain som varierer mellem 60 minutter og 8 timer. Standarddosering er derfor forbudt, og generelt skal man begynde meget forsigtigt, og nøje overvåge effekten af behandlingen. Kontinuerlig infusion af Bupivacain er forbudt.