Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Nyrecancer

Beskrivelse

Incidensen af nyrecancer i Danmark har igennem de sidste 10 år ligget konstant. Ca. 3% af alle tumores udgår fra nyrerne med en mand/kvinde ratio på 2:1. Incidensen for mænd er 8/100.000 og for kvinder 4/100.000.

Der diagnostiseres årligt ca. 600 tilfælde af renalcellecancer og 100 tilfælde af urothelcancer.

Renalcellecancer ses sjældent før 30-årsalderen og optræder hyppigst i 70-74 årsalderen

 

Stigende anvendelse af abdominal ultralydsskanning og CT scanning i diagnostikken er årsag til mange tilfældigt fundne processer i nyrerne. Ca. 60 % af de fundne tumorer udgøres nu af såkaldte incidentalomer (tilfældigt påviste tumorer). 1/3 af nyrecancerpatienterne har metastaser på diagnosetidspunktet. 40 % får recidiv efter intenderet kurativ nefrektomi.

 

Ca. 80% af de rumopfyldende processer er maligne tumorer:

Tumorerne karakteriseres ved:

Histologisk type

  • • Clearcelle carcinomer 75-90 %

  • • Papillære carcinomer 10-15 % (type I 1/3 type II 2/3)

  • • Kromofobe carcinomer 5 %

  • • Samlerørs carcinomer < 0,2 %

  • • Urothelcellekarcinom 17 %

  • • Aandre maligne tumorer 10 % (sarkom, lymfom, metastase, etc.)

 

Benigne tumorer udgør 19% :

  • • Benigne 5% (urothelcellepapillomer, adenomer, onkocytomer, angiomyolipomer)

  • • Atypiske cyster 7%

  • • Inflammatoriske processer 3%

  • • Pseudotumorer (columna Bertini) 4%

 

TNM-klassifikation

Fuhrmann gradering

Tilstedeværelse af nekrose og/eller sarcomatoid uddifferentiering

 

Symptomer

Symptomer på nyretumor kan være smerter, hæmaturi og feber, træthed, vægttab. 50% debuterer med hæmaturi. Den klassiske triade af hæmaturi, flankesmerter og palpabel tumor forekommer hos 5-10 % og medfører almindeligvis dårlig prognose.

Høj SR/CRP ses hos i alt 50 % af nyrecancertilfældene.

 

Udredning

Da hæmaturi er et hyppigt debutsymptom, vil diagnosen ofte blive stillet eller mistanke rejst ved en IKCT / ultralydsscanning. Disse undersøgelser kan imidlertid ikke stå alene, men bør suppleres med en 4 faset CT-scanning.

Biopsi fra tumor indgår ikke rutinemæssigt i diagnostikken, men kun ved tvivlstilfælde.

Paraklinisk tages SR/CRP, Hb, leucocytter, diff.-tælling, thrombocytter, væsketal incl. ionoseret calcium, levertal.

 

 

Flowdiagram til diagnostisk udredning

 

 

IKCT + ultralydsskanning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normal/simpel cyste

 

Ved mistanke om parenkymtumor

 

Pelvistumor obs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingen yderligere udredning

 

4 fasetCT-skanning med kontrast

 

Pyelografi/skopi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sikker

 

 

Usikker

 

 

 

 

Vurdering af operabilitet

 

 

Biopsi

Sjældent MR-angiografi

 

 

 

 

 

 

 

 

Vurdering af operabilitet

 

 

 

Vurdering af operabilitet

Ved vurdering af operabilitet skal kontralaterale nyre undersøges med henblik på morfologi og funktion. Retroperitoneum skal vurderes med henblik på glandelmetastaser, tumorindvækst i naboorganer, indvækst / tumortrombe i vena renalis / vena cava.

Endelig skal lever, lunger og knogler undersøges for metastaser.

Da knoglemetastaser som eneste spredning er meget sjælden, kan rutinemæssig undersøgelse af skelettet (knogleskintigrafi) undlades.

 

Vedr. vurdering af kontralateral nyrefunktion

Fremstilles nyren normal ved urografi eller CT med konstrast i udskillelsesfasen, og har pt. normal s-kreat., kan yderligere undlades, ellers gennemføres renografi.

 

Vedr. vurdering af spredning

Der gennemføres CT-skanning af thorax og abdomen. Ved metastatisk sygdom ofte MR-cerebrum og MUGA-scan til vurdering af myocardiet forud for medicinsk behandling

 

Behandling og prognose

Operation er det eneste potentielt kurative behandlingstilbud til nyrecancer. Det er standard at udføre en radikal nefrektomi, som medfører ekscision af Gerotas fascie med indhold, nyre, perirenal fedt med regionale lymfeglandler. Binyren fjernes ved tumores >5cm lokaliseret ved øvre nyrepol.

Ved tumores <4cm bør nyrebevarende kirurgi overvejes (partiel nefrektomi/kryo).

Laparoscopisk nefrektomi er i dag standard op til tumorer.

 

Som hovedregel skal patienten opereres, hvis det er teknisk muligt og patienten er i god almentilstand (performancestatus 0-1). Operationen kan være med kurativt sigte eller for at reducere tumorbyrden forud for medicinsk onkologisk behandling.

Påvisning af nyrevenetrombe/cavatrombe er et dårligt, prognostisk tegn, men det har vist sig, at aggressiv, kirurgisk behandling til udvalgte patienter kan gennemføres med succes.

Solitære metastaser skal om muligt recesseres.

 

Faktorer, som forbindes med dårlig prognose ved renalcellecancer, er spredning til/involvering af:

- regionale lymfeglandler

- nyrevenen

- vena cava

- Gerotas fascie

- naboorganer

- fjernmetastaser

 

Prognosen er stærkt afhængig af stadiet. Samlet 5-års overlevelse ca. 45 %.

Holder tumor sig indenfor Gerotas fascie er 5 års overlevelsen 45-70 %.

Er Gerotas fascie/regionale lymfeglandler involveret er 5 års overlevelsen <45 %.

Fjernmetastaser eller indvækst i naboorganer betyder lav 5 års overlevelse (0-13 %)

 

Stratificeringsredskaber

 

Billede 1

 

Efter radikal nefrektomi

 

 

Picture 2

 

Ved vurdering af mulighed for medicinsk behandling

 

 

Medicinsk-onkologisk behandling

Adjuverende

Der er mulighed for adjuverende behandling.

Evaluering af patienter til disse behandlinger består i histologisk verifikation med biopsi, CT- skanning af cerebrum og CT-skanning af thorax /abdomen samt vurdering af performancestatus.

Debulking nefrektomi skal hvis muligt foretages forud for medicinsk behandling

Patienter med udbredt metastatisk sygdom kan i visse tilfælde opereres efter forudgående medicinsk-onkologisk behandling.

Strålebehandling og embolisering kan anvendes med hæmostaserende palliativt sigte.

 

Kontrol

Radikalt nefrektomerede patienter kontrolleres, hvis denne har en terapeutisk konsekvens.

I praksis vil det betyde, at patienter < 80 år i stadium T2 og opefter kontrolleres. Disse vil kunne komme i betragtning til operativ fjernelse, TKI behandling og evt. Interferon/Interleukinbehandling i tilfælde af påvist recidiv.

Patienter med T1a tumores (<4cm) behøver ikke at kontrolleres.

Patienter med T1b,T2 tumores og derover kontrolleres med: CT thorax-abdomen og blodprøver (SR/CRP, alk. phos., hgb og væsketal) halvårlig i 2 år; derefter årlig i yderligere 3 år.

Målgruppe – modtagelse

Patienter med nyrecancer