Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Kard., RFA (hjerter)

Beskrivelse

Radiofrekvensablation til behandling af atrieflimren, atrieflagren og andre arytmier.

Behandlingen foregår på Kardiologisk Laboratorium enten i lokal anæstesi eller generel anæstesi. Foregår via sheath og kateter i lysken

Risikoen for alvorlige komplikationer er 2-3 %. Mulige komplikationer omfatter:

  • • Hæmatom ved indstikssted

  • • Embolier

  • • Tamponade

  • • Lungevenestenose

  • • Atrioventrikulært blok

  • • Øsofagoatrialfistel

  • • Pneumothorax

  • • Phrenicus parese

Basisobservation og pleje

Se basisobservationer for patienter i Opvågningsafsnittet.

Udvidet observation og pleje

Patienten skal være fladt sengeliggende i henhold til operatørens ordination. Vanligvis i 3 timer fra indgrebets slutning.

Evt. må hovedgærdet eleveres let, samt puder kan anbringes under knæene til aflastning, da patienterne ofte kan have rygsmerter.

Må spise og drikke umiddelbart efter proceduren.

Observer lysken for blødning og hæmatom ved hver kontrol.

Observer fodpuls.

Observer for brystsmerter og vær opmærksom, på der ikke er alvorlig årsag til smerterne. Brystsmerter kan afhjælpes med antireumatiske midler, dette skal lægeordineres.

Observer for øsofagusskade. Brystsmerter, feber og synkebesvær.

Observer tegn på tamponade. Perifer kølig, dyspnø, hæmodynamisk påvirkning, urolig evt. cerebralt påvirket.

Ved tegn på tamponade tilkaldes anæstesilæge og kardiolog.

Observer patientens cerebrale status. Ændringer af denne kan være tegn på en emboli i forbindelse med proceduren. Ved mistanke om cerebrale symptomer kontaktes kardiologisk bagvagt og anæstesilæge mhp. akut vurdering.

Smertebehandling

I henhold til patientbehandling i Opvågningsafdelingen.

Udskrivelse

I de fleste tilfælde kører patient direkte tilbage til stamafsnit fra Kard. Lab.
Patienten kan nogle gange have behov for yderligere observation i et tidsrum efterfølgende.
I så fald skal patienten være monitoreret indtil udskrivelse.
I hvert enkelt tilfælde må sygeplejersken i samråd med læge vurdere behovet for ledsagelse tilbage til stamafsnit.
Udskrives i henhold til udskrivningskriterier for opvågningsafdelingen, se
patientbehandling i Opvågningsafdelingen.

Formål

At sikre korrekt og relevant observation af RFA-hjertepatienten.