Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Seks minutters gangtest

Formål1

Indikation1

Kontraindikationer1

Beskrivelse1

Patientforberedelse1

Udførelse1

Registrering2

Referencer2

Formål

Seks minutters gangtest bruges som et mål for den funktionelle arbejdskapacitet.

 

Indikation

Anvendes til vurdering af patienter med KOL og lungefibrose. Anvendes til patienter, der vurderes med henblik på lungetransplantation og lungevolumenreducerende kirurgi.

 

Kontraindikationer

Absolut: Ustabil angina pectoris (inden for den sidste måned), myokardieinfarkt (inden for den sidste måned)

Relativ: Ved puls >120 i hvile og blodtryk>180mmHg systolisk eller >100mmHg diastolisk.

 

Beskrivelse

Basalt set går seks minutters gangtest ud på, at testpersonen skal gå så langt som muligt på 6 minutter.

 

Patientforberedelse

 • • Patienten skal være klædt komfortabelt på

 • • Patienten skal bruge passende sko

 • • Patienten skal bruge sit sædvanlige ganghjælpemiddel under gangtesten

 • • Patientens sædvanlige medicin skal fortsættes i forbindelse med testen

 • • Et let måltid er acceptabelt før testen

 • • Patienten skal hvile sig i en stol nær startpositionen mindst 10 minutter før gangtesten starter

 

Udførelse

Testen udføres på en 30 meter lang bane, som er forsynet med et mærke for hver meter. Der placeres en kegle i hver ende af banen.

Den person, som udfører testen er udstyret med et minutur

Forud for testen måles patientens blodtryk.

Patienten opfordres til at gå så langt og så hurtigt som muligt på de seks minutter testen varer. Forud for testen skal patienten opmuntres til at yde det maksimalt mulige, det anbefales dog, at de instruktioner, der gives under selve testen skal være informative, korte og så neutrale som muligt. F.eks. ”Det går godt, der er nu gået 5 minutter”. Man bør undgå samtale under gangtesten.

Ved behov må patienten holde stående hvilepause. Tidtagningen fortsætter trods pauser.

 

Testen afbrydes straks ved:

 • • Brystsmerter

 • • Svært udholdelig dyspnø

 • • Lægkramper

 • • Slingrende gang

 • • Sortner for øjnene

 • • Kulørskift fra bleg til grå

 

Når patienten har gået i 6 minutter udregner hjælperen distancen målt i meter (antal omgange mellem keglerne + restdistance).

 

Testen kan udføres med eller uden ilttilskud.

 

I visse situationer lyder ordinationen på Seks minutters gangtest kombineret med saturationsmåling. Resultatet af testen skal her angives som antal meter gået i 6 minutter samt minimum- og maksimumsaturation under aktivitet.

 

Registrering

I skema registreres antal meter, evt. ilttilskud og saturationsmåling. Desuden noteres blodtryk og specielle oplysninger som f.eks. ganghjælpemiddel eller evt. ubehag i forbindelse med testen.

 

Referencer

Seks minutters gangtest – Danske Fysioterapeuter - fysio.dk

ATS Statement: Guidelines for the-Minute Walk Test, 2002