Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Intern overflytning el. overdragelse af ambulante patienter fra Billeddiagnostisk Afdeling til andre enheder

 

Beskrivelse

Årsag:

Overflytning af amb. pt. fra billeddiagnostisk afd. til anden enhed kan ske i de tilfælde hvor:

 • • Fund ved undersøgelser på billeddiagnostisk afd. der kræver akut observation/beh.

 • • Pt. får akut ildebefindende under ophold i billeddiagnostisk afd.

 • • Pt. udvikler alvorlig allergisk reaktion efter kontrast-indgift.

 • • Pt. til Akutmodtagelsen ? se særskilt procedure

 

Procedure for overdragelse/indlæggelse af amb. pt. fra BDA til Akutmodtagelsen

 • • Radiolog kontakter bagvagt/mellemvagt i afsnittet, som pt. skal overflyttes til og oplyser om årsag hertil.

 • • Pt. informeres i BDA (af radiolog / røntgensygeplejerske/ radiograf i samarbejde) om årsag til overdragelsen/indlæggelsen og giver sit samtykke hertil (se Informeret samtykke i BDA). Informationen skal foregå i et rum med mulighed for ro og diskretion.

 • • Røntgen-sygeplejerske/radiograf kontakter Visitator i Akutmodtagelsen og aftaler overdragelsen/indlæggelsen.

 • • Henvisning i EasyViz printes ud (se Udskrivning af røntgenhenvisningen fra WebPAS) og faxes til afdelingen/medsendes patienten, hvis det ønskes fra Akutmodtagelsen.

 • • Diagnostisk fund samt årsag til overdragelsen/indlæggelsen samt det informerede samtykke dikteres af radiolog i MIRSK og flagmarkeres (rødt) i EasyViz.

 • • Røntgensygeplejerske/radiograf dokumenterer de plejemæssige tiltag i EasyViz i Generel note (Dokumentation i EasyVis).

 

Procedurer for pt. I åben røntgen med synlig fraktur der skal tilses i skadestuen:

 • • I tvivlstilfælde konfereres med radiolog

 • • Henvisningen i EasyViz sendes vis print til akutmodtagelse

 • • Pt. går selv til Akutmodtagelsen eller følges af portør.

 • • Hvidt flag bibeholdes så billedet beskrives af radiolog

 • • I ”Generel note” noteres, at patienten er sendt i Akutmodtagelsen.


Formål

At sikre:

 • • At overflytning/overdragelse fra Billeddiagnostisk afdeling til anden enhed er koordineret

 • • At patienten oplever, at samtalen/informationen foregår velforberedt og respektfuldt

 • • At pt. oplever overflytningen som sammenhængende og koordineret.

 • • Relevant og tilstrækkelig information ved overflytninger videregives.

 

Definition af begreber

Overflytning: Pt. flyttes fra et afsnit til et andet afsnit, i samme institution eller mellem to institutioner

Overdragelse: Oplysninger og informationer om pt. formidles/videregives mellem fagpersoner.

Enheder: Afsnit/afdelinger på sygehuse/i sektorer.

 

Referencer

Dokument til 2.2.1 (Vigtige samtaler med patienten): http://pri.rn.dk/pri/ThyMors/Sider/629a5920-5f49-4bc2-ad86-5aef9d0a121b.aspx?sf=8836335e-35c5-4193-81ab-7eacfdf85868

Dokument til 2.9.1 (Allergisk reaktion): http://pri.rn.dk/pri/ThyMors/Sider/5f1ea715-7edc-481d-9a47-4e0c11b782ea.aspx?sf=73995e2c-b88e-4007-8ad4-071df8527781