Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Tilkald af ortopædkirurgisk læge til Sengeafsnit for Ortopædkirurgi, Frederikshavn

 

Beskrivelse

Når den ansvarshavende sygeplejerske vurderer det nødvendigt, at der kræves afklaring af behandlingsmæssige problemstillinger ved den indlagte patient, kan der tages kontakte til ortopædkirurgisk læge efter nedenstående retningslinjer.

Det er problemstillinger, der ikke kan afvente afklaring/håndtering til næste hverdag.

 

Det er gældende i tidsrummet kl. 15.30 –08.00 på hverdage. Hele døgnet i weekend og helligdage.

Definition af begreber

Ved tilkald forstås, at den ansvarshavende sygeplejerske kan kontakte ortopædkirurgisk læge ved behov for

konferering vedrørende konkrete patientproblemstillinger, som ikke umiddelbart er af medicinsk karakter.

 

 

Tilkald

 

Patienttype

I operationsdøgn

Efter operationsdøgn

 

 

 

Alloplastik-

Rygkirurgiske-

Børne/rekonstruktionskirurgiske-

patienter

 

 

 

Operatøren kontaktes, hvis det drejer sig om mangelfuld eller uklar behandlingsplan vedrørende medicinordinationer, AK-behandling eller mobilisering, der afviger fra standard procedure.
 

Beredskabsvagt ved Sengeafsnit for Ortopædkirurgi, Frederikshavn (se vagtskema); kontaktes ved øvrige spørgsmål i OP-døgnet
 

Ved tvivl i forhold til ovenstående kontaktes beredskabsvagten.

1. Beredskabsvagt ved Sengeafsnit for Ortopædkirurgi, Frederikshavn (se tlf.nr. på vagtskema for beredskabsvagt).

2. Ortopædkirurgisk bagvagt v. Ortopædkirurgisk Afd., AalborgUH, tlf.nr. 60000 (og bagvagt kodes).
 

3. Ledende overlæge Mogens Brouw Jørgensen (se tlf.nr. på vagtskema for beredskabsvagt).

Rehabiliteringspatienter

Beredskabsvagt ved Sengeafsnit for Ortopædkirurgi, Frederikshavn (se tlf.nr. på vagtskema for beredskabsvagt

Beredskabsvagt ved Sengeafsnit for Ortopædkirurgi, Frederikshavn (se tlf.nr. på vagtskema for beredskabsvagt

 

 

 

 

Telefonstuegang

 

Sygeplejersken laver kladdejournalnotat, der angiver:

navn på sygeplejerske

navn på beredskabsvagt

dato og klokkeslæt for kontakten

beskrivelse af problematikken, der er forelagt beredskabsvagten

tiltag og ordinationer

journalføres i den elektroniske journal ved sekretær i efterfølgende dagtid
 

 

Mundtlig ordination (telefonordination)

Kan kun modtages af en sygeplejerske.

En læge kan give en lægemiddelordination mundtligt, herunder telefonisk, til en sygeplejerske.

Både lægen og sygeplejersken har pligt til at sikre sig, at sygeplejersken har forstået den præcise ordination ved at gentage ordinationen.

 

Arbejdsgang ved telefonordinationer

Medicinordination

- Tryk F1 (når du er i medicinmodulet) under Columna Medicin Online hjælp vælg Opret

Medicinordination under punktet Ordinationsoversigt – og følg denne

- der skal laves telefonstuegangsnotat med angivelse af dato, tidspunkt, navn på læge og sygeplejerske, samt

patientdata

Rediger Medicinordination

- Tryk F1 (når du er i medicinmodulet) under Columna Medicin Online hjælp vælg Rediger

medicinordination under punktet Ordinationsoversigt og følg denne

- der skal laves telefonstuegangsnotat med angivelse af dato, tidspunkt, navn på læge og sygeplejerske, samt patientdata.

 

 

Seponer Medicinordination

- Tryk F1 (når du er i medicinmodulet) under Columna Medicin Online hjælp vælg Seponer

Medicinordination under punktet Ordinationsoversigt og følg denne

- der skal laves telefonstuegangsnotat med angivelse af dato, tidspunkt, navn på læge og sygeplejerske, samt patientdata.

- Sørg for at ordinationen godkendes af læge ved førstkommende lejlighed.

 

Telefonordinationer i medicinmodulet skal godkendes af læge ved førstkommende lejlighed.

 

 

 

Formål

At delegere retten/pligten til at kontakte ortopædkirurgiske læger til den ansvarshavende sygeplejerske ved

Sengeafsnit for Ortopædkirurgi.