Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

CT scanning med kontrast – lægelig tilstedeværelse i vagten, BDA, matrikel Thisted

 

Formål

At sikre læges tilstedeværelse i forbindelse med CT scanninger med kontrast i BDAs vagttid.

Beskrivelse

Henvisning til akut CT scanning

Ved CT scanning i BDAs vagttid skal henvisende læge rette telefonisk kontakt til vagthavende radiolog for at aftale undersøgelsen, og der sendes elektronisk henvisning udfyldt i WebPAS.

 

Tilstedeværelse ved intravenøs injektion af kontraststof

Der skal være to radiografer/sygeplejersker fra BDA tilstede når der gives intravenøs kontrast, og der skal være en læge umiddelbart tilgængelig.

I BDAs vagttid er det den vagthavende læge på henvisende afsnit, der er den tilstedeværende læge. Lægen skal have det fornødne kendskab til akutbakken og allergiske reaktioner.

Radiografer/sygeplejersker har pligt til at være orienteret om forholdsreglerne for indgift af intravenøs kontrast samt kontraindikationer, bivirkninger og tiltag ved en eventuel akut kontrastreaktion.

 

Registrering af CAVE

Forud for undersøgelsen indhenter radiograf/sygeplejerske oplysninger om allergi/intolerans i forhold til kontrastvæske.

Tilstedeværende læge har ansvar for at udfylde CAVE oplysninger, hvis patienten reagerer med en allergisk reaktion og/eller intolerans ved en given behandling, jf. Journalføring af allergi og intolerans i Region Nordjylland.

 

Definition af begreber

BDAs vagttid: Mandag – torsdag kl. 15:30 – 08:00

 Fredag kl. 15:00 – 08:00

 Weekender og helligdage: hele døgnet

 

Tilstedeværende læge: Den vagthavende læge på henvisende afsnit eller alternativt en kollega til denne. OBS ved traumescanning tilkaldes radiolog altid og er tilstede.

 

Vagthavende radiolog:Vagthavende radiolog er i bagvagt fra hjemmet og undersøgelsen beskrives hjemmefra.