Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Monitorering under fødsel ved hjælp af skalp-laktat og skalp-pH


Målgruppe
Læger og jordemødre.

Problemstilling
Skalp-laktat og skalp-pH anvendes som supplement til CTG og STAN. Skalp-pH og skalplaktat er ligeværdige metoder.

Indikationer

 • • Mistanke om acidose på grund af afvigende eller patologisk CTG og/eller tykt grønt fostervand.
  Kan anvendes ved afvigende eller patologisk CTG hvor der ønskes en kontrol af fosteret inden overvågning med STAN.
  Hvis fosteret overvåges med STAN på grund af patologisk CTG, og CTG går fra et patologisk mønster til et andet, tages skalp-laktat eller skalp-pH. I særlig grad hvis der ikke kommer event.

 • • Teknisk vanskelig registrering af fosterets hjerteaktion.

 

Kontraindikationer

 • • Placenta prævia

 • • HIV-positiv – eller hepatitis, antigen positiv moder.

 • • ”Evident asfyksi” – (Præterminal CTG f.eks. persisterende svær bradykardi under basislinjevariabilitet eller andre forhold der kræver umiddelbar forløsning).

 • • Erkendt ansigtspræsentation.

 

Procedure

1.

Lejring:
Rygleje, sideleje eller bugleje. Sideleje kan være svært ved caput højtstående.
Bugleje kan være en fordel ved højtstående caput.

2.

Vaginaleksploration.

3.

Amnioskop placeres i henhold til eksplorationsfundet.
Husk vagina går 45 grader nedad.

4.

Hold skopet fastpresset på caput for at undgå fostervand i feltet.

5.

Lyskilde på.

6.

Skalpen aftørres med tampon. Skaber også hyperæmi.

7.

Vaseline eller ”bloddråbesamler” påføres. Samler bloddråben.
Vaselinen behøver ikke at være steril.

8.

1-2 incisioner evt. i V-form eller 2 parallelle. Ved skalp-laktat er det kun nødvendigt med en lille incision.
Hvis blodet løber dårligt, kan incision og blodopsamler med fordel gøres i starten af en ve.
Snit ikke over fontanelle.

9.

Lad dråben samles.

10.

Kapillærrøret indføres i dråben. Placer amnioskop og kapillærrør så det peger nedad.
Blodet løber bedst, hvis røret er i bloddråben og ikke rører selve caput.

11.

Til skalp-laktat behøves på milliliter blod. Til skalp-pH fyldes røret ½ til 2/3.

12.

Skalp-laktat analyseres (af afdelingsjordemoderen) på stuen. Ved skalp-pH afleveres røret til afdelilngsjordemoderen til pH-bestemmelse. Evt. split for at forhindre koagulation.

13.

Tag om muligt 2 prøver i tilfælde af at første prøve mislykkes.

14.

Komprimer indtil hæmostase 1-2 minutter.

15.

Bordet med opdækning kan blive på stuen, hvis ny skalp-laktat eller skalp-pH bliver aktuel. Bordet tildækkes.
Ny engangskniv. Øvrige instrumenter kan genbruges.


 

Analyse ved skalp-laktat
Test-stripsen åbnes og sættes i testmeteret. Blodet fra kapillærrøret kan nu suges op i enden af stripsen. Hvis dette ikke er muligt, kan en lille dråbe blod bankes ud på indpakningen til stripsen. Blodet suges nu op i enden af test-stripsen. Testmeteret tæller ned og viser herefter en værdi. Testmeteret går ud 3 minutter efter stripsen er sat i. Kan aktiveres igen ved at tage stripsen ud og sætte den i igen. Det er ikke nødvendigt med en ny strips.


Tolkning af resultater

Skalp-laktat

 • • Laktat < 4,2 mmol/l: Normal
  Fødslen kan fortsætte under fortsat CTG-overvågning. Laktat gentages efter 30 min.
  Såfremt der fortsat er mistanke om truende acidose, køres STAN, se særskilt instruks ”Fosterovervågning under fødslen ved hjælp af STAN”.

 • • 4,2 ≤ laktat ≤ 4,8 mmol/l: Præpatologisk
  Fødslen kan fortsætte under fortsat CTG-overvågning.
  Fosterets ilttilbud kan forsøges bedret ved maternel iltning med 100 % ilt, lejeændring, evt. reduktion i vestimulation og evt. administration af tocolytica.
  Der skal foretages ny skalp-laktat efter 15-30 min., hvis barnet ikke er født indenfor 15 – 20 min.

 • • Laktat >4,8mmol/l: Begyndende acidose.
  Forløsning eller handling.

 1. 1. Forløsning:

Er i almindelighed indiceret.

 1. 2. Handling:

Kan handling bedre forholdene hos fosteret i tilfælde af hyperstimulation, og/eller lavt blodtryk hos mor i forbindelse med epiduralblokade og/eller bradykardiepisode i forbindelse med rygleje, kan dette forsøges.

Handling kan være:

 • • O2 til mor.

 • • Reduktion/stop Syntocinon-drop.

 • • Efedrin i tilfælde af epiduralblokade og blodtryksfald.

 • • Lejeændring.

Skalplaktat skal gentages efter 15-20 minutter.

CTG skal normaliseres.

Der skal vurderes om handling er nok, vil afhænge af forløbet.

Altid konference med speciallæge.

   Ved bradykardi på CTG hos kvinde med tidligere sectio: Tænk på uterusruptur.


Skalp-pH

 • • PH>7,25: Normal.
  Fødslen kan fortsætte under fortsat CTG-overvågning. Skalp-pH gentages efter 30 min. Såfremt der fortsat er mistanke om truende acidose køres STAN, se særskilt instruks ”
  Fosterovervågning under fødslen ved hjælp af STAN”.

 • • PH mellem 7,20 og 7,25: Grænseområde.
  Fødslen kan fortsætte under fortsat CTG-overvågning.
  Fosterets ilttilbud kan forsøges bedret ved maternel iltning med 100 % ilt, lejeændring, evt. reduktion i vestimulation og evt. administration af tocolytica.
  Der skal foretages ny skalp-pH efter 15-30 min., hvis barnet ikke er født indenfor 15-20 minutter.

 • • PH under 7,20: Begyndende acidose.
  Forløsning eller handling der bedrer forholdene for fosteret væsentligt. (Undgå hyperstimulation, korrektion af lavt blodtryk hos mor). Handlingen skal medføre, at CTG ændrer sig væsentligt mod normalisering. Konferere med speciallæge.

Hvis der ikke forløses, gentages pH efter 15-20 minutter.

 


Måles både skalp-pH og skalp-laktat, og der er diskrepans mellem værdierne, må der reageres på den værdi, der kræver handling. Det vil sige, er blot en af værdierne patologisk, skal der reageres.Apparatur og kalibrering
Skalp-laktatmåling med Lactate Pro: Systemet består af et testmeter og teststrips.

Testmeteret skal testes, når det tages i brug første gang og herefter en gang hver måned (den første i måneden). Der findes en teststrimmel i pakken med teststrips. Meteret skal vise 2,1-2,6.
Det skal kalibreres hver gang, der tages en ny æske med teststrips i brug. Der er en kalibreringsstrip i æsken. Kontroller at det, der står på æsken, stemmer overens med det testmeteret viser (F1-F12).