Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Afgivelse af svar på akutte undersøgelser fra Billeddiagnostisk Afsnit, Regionshospital Nordjylland

 

Formål:
Sikring af, at rekvirenten oplyses rettidigt om akutte/ikke-akutte undersøgelsesresultater og afvigende undersøgelsesresultater.

Definition af begreber:

Præliminær beskrivelse

Primær ufærdig beskrivelse. Hvis dette vælges, lægges henvisningen til ny beskrivelse på det samme beskrivespor. Kan være en kort tekst, eller en hel beskrivelse.

Endelig beskrivelse

Endeligt godkendt beskrivelse. Man kan ikke ændre denne, men må i givet fald lave en tilføjelse til endelig beskrivelse.

 

 

 

 

 

Beskrivelse:

Akutte undersøgelser:
Alle reelt akutte undersøgelser, vurderet ud fra et lægefagligt skøn, besvares ved præliminært notat eller ved mundtlig svarafgivelse, og senest dagen efter undersøgelsen beskrives undersøgelsen endeligt. Det er vagthavende radiolog eller radiologisk speciallæge, der afgør, om der er tale om reelt akut undersøgelse.

Såfremt der anvendes mundtligt svar, anføres i beskrivelsen, både præliminær- og endelig beskrivelse, hvem svaret er afgivet til, og hvilken funktion vedkommende har; eks. Hans Hansen, AK-bagvagt, samt klokkeslæt for telefonisk svarafgivelse.

 

 

Ikke-akutte undersøgelser:

Ikke-akutte undersøgelser henviste patienter fra ambulatorier skal være beskrevet indenfor 5 hverdage efter undersøgelsen.

På alle elektivt henviste patienter fra egen læge skal endelig beskrivelse ligge i postkassen 5 hverdage efter undersøgelsen. Lange helligdagsferier undtaget.

 

Reference:  https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=137127