Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

DC-konvertering elektiv eller akut hos patienter med atrieflimren

Efter aftale mellem Kardiologisk Afdeling og Anæstesien gælder følgende regler

Patienterne klargøres af Kardiologisk Afdeling S1.

 

Relevante blodprøver (ligger som profil i LABKA): Hæmoglobin, kalium, elektrolytter, kreatinin og INR (som skal være mellem 2 og 3 hos patienter i Marevan® eller Marcoumar® behandling).

 

Indkaldte patienter har været til forundersøgelse, hvor de har fået taget blodprøver. Akutte patienter får som oftest taget blodprøver i Modtagelsen. Der skal foreligge INR måling (såfremt patienten er i vitamin K antagonist behandling) samt s-kalium før DC-konverteringen. INR og Kalium må højst 48 timer gammel. Væske og infektionstal kan være op til 7 dage gamle.

 

INR skal have været i niveau i 3 uger før DC-konvertering.

 

Ved behandling med Pradaxa®, Xarelto®, Lixiana® eller Eliquis®, skal patienten have været i behandling i mindst 3 uger før DC-konvertering.

 

Ved DC-konvertering af patienter med pacemaker eller ICD, skal defibrillatorens elektrodepatch placeres så langt fra pacemakerbatteriet som muligt og med anteroposterior stødakse. Rutinemæssigt behøves ingen test af pacemakere eller ICD før DC-konvertering. Det elektriske stød kan inducere en tærskelstigning på paceelektroden og i sjældne tilfælde beskadige pacemakeren eller ICD’en og evt. medføre ændringer i programmeringerne: Derfor skal pacemakeren /ICD’en altid testes efter DC konvertering.

 

Henvisning til DC-konvertering

Alle patienter indkaldt til DC-konvertering meldes via Bookplan til TV-anæstesi. Sekretæren på Kardiologisk Afdeling sørger for dette.

I vagttid meldes akutte patienter til vagthavende narkoselæge (DECT 61721).

 

DC-konvertering udføres på S1, eller Dagafsnit S1. Det tilstræbes at Anæstesien møder på Dagafsnittet kl. 10.00. Det tilstræbes at DC-konvertere i dagtiden. Der kan maksimalt være 4 DC-konverteringer på Dagafsnit S1. Hvis der er flere, skal disse foregå på S1.

 

Sygeplejeopgaver i forbindelse med DC-konvertering

 • • Informere patienten om forløbet og gøre opmærksom på, at der kan være ventetid

 • • PC med adgang til journal skal være tilgængelig

 • • Kontrol af blodprøver

 • • Patienten skal faste i 6 timer og tørste i 2 timer. Ved akut DC-stød evt. aspireres, afhængig af tilstand

 • • Patienten må få morgenmedicin med en smule vand (Digoxin, diuretica og diabetesmedicin skal som hovedregel pauseres)

 • • Patienter med kraftig brystbehåring skal raseres for at sikre god elektrodekontakt og minimere forbrændinger

 • • Sikre IV-adgang (venflon)

 • • Sikre patientens identitet og påsætte armbånd

 • • Stue gøres klar med klargjort ventilationspose, iltkateter (både næsekateter og almindelig iltslange), klargjort defibrillator, blodtryksapparat og SaO2-måler, telemetri lægges frem.

 

Patienten klargøres til DC-konvertering

 • • Patienten lægges i seng på enestue

 • • Defibrilleringspads og elektroder fra defibrillator påsættes efter anvisning

 • • BT-manchet og SaO2-måler påsættes og værdier måles

 • • GIK drop ved insulinkrævende diabetes

 • • Ventilationspose og maske skal være til stede på stuen

 

Efter DC-stød

Observation af patienten efter anæstesi foregår i S1 af narkoselæge og sygeplejerske indtil patienten med sikkerhed selv kan trække vejret. Herefter overtager sygeplejerske fra S1 observationen i en ½ time, hvorunder der fortsat gives ilt på næsekateter og patienten er under kontinuerlig overvågning af puls, SaO2, blodtryk og direkte visuel observation på stuen.

 

Patienten må udskrives 2 timer efter han/hun er vågnet af narkosen.

 

Patienten må ikke føre bil på vej hjem. Kan genoptage kørsel dagen efter medmindre andet er ordineret.

 

Endelig udskrivelse foretages af DC-konverterende læge.

 

Inden udskrivelse skal der gøres følgende:

 • • Ekg som dokumentation for resultat af konverteringsforsøg

 • • Genoptage antiarytmisk behandling – DC-konverterende læge forholder sig til videre medicinsk behandling

 • • Patienten må spise og drikke, når han er vågen og klar, efter ca. ½ time

 • • Telemetri indtil udskrivelse, 2 timer efter DC-konvertering

 • • Planlægge udskrivelse i henhold til ovenstående

 • • Medgive medicinliste, evt. recept og medicininformation på ny medicin

 • • Lægge plan for, hvad skal ske, hvis der opstår recidiv af AFLI

 

Der ryddes op og fyldes op på stuen efter endt behandling.